Úradná správa č. 42 - 10/11

 

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 23. kola QUICK SPORT I. triedy.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy po 23. kole.
 3. Na základe zápisu R odstupujeme na doriešenie discp. komisii Rudolfa Bosého, hl. usporiadateľ Nesluša,  (23. kolo Nesluša – Rudina)
 4. Schvaľujeme výsledky MFZ 17. kola II. triedy.
 5. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy po 17. kole.
 6. 26. kolo QUICK SPORT I. triedy 19.6. 2011 o 17.00:
 • ŠK Čierne – FK Lodno
 • ŠK Radoľa – TJ Spartak Vysoká nad Kys.
 • FK Tatran Turzovka – FK Čadca B
 • TJ Beskyd Svrčinovec – TJ Slávia Staškov
 • TJ Snaha Zborov – FK Nesluša
 • FK Tatran Oščadnica – TJ Kysučan Korňa
 • TJ Slovan Ľadonhora H. Vadičov – OŠK Rudina

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 23. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast po 23. kole.
 3. Kontumujeme MFZ I. triedy dorast FK Tatran Krásno nad Kysucou – TJ Kysučan Ochodnica (23. kolo) 0:3 v prospech Ochodnice, 3 body priznávame TJ Kysučan Ochodnica.
 4. Kontumujeme MFZ I. triedy žiakov sk. A N. Bystrica – Lodno 3 : 0 v prospech N. Bystrice, 3 body priznávame TJ Slovan Nová Bystrica.
 5. Schvaľujeme výsledky 14. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a B.
 6. Schvaľujeme konečnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A.
 7. Schvaľujeme konečnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B.
 8. Barážové stretnutie o víťaza žiackej kategórie medzi TJ Kysučan Ochodnica – FK Čadca C sa uskutoční dňa 8.6.2011 o 17.00 hod. na ihrisku FK Tatran Krásno nad Kysucou.
 9. Berieme na vedomie vyjadrenie FK Lodno.
 10. Nariaďujeme FK Lodno uhradiť v prospech TJ Slovan Nová Bystrica 35 eur (RS 16/b) upúšťame od úhrady poplatku v prospech ObFZ Kysúc.
 11. Najlepší strelci v kategórii žiaci sk. A súť. ročník 2010-2011: Andrej Slivka 22 gólov (Ochodnica ) ; Stanislav Vavro 18 (Rudina ) ; Ľubomír Šadibol 13 (N. Bystrica ).
 12. Najlepší strelci v kategórii žiaci sk. B súť. ročník 2010-2011: Jakub Macura 21 gólov (Čadca C ); Miloš Pavlina 14 (Čadca C ) ; Pavol Jantoš 9 (Klokočov).
 13. Víťazi mládežníckych kategórii (žiaci, dorast) sa zúčastnia medzinárodných turnajov. Kategória dorast (roč. 92 a mladší) – Poľská republika; Kategória žiaci (roč. 96 a mladší) - Česká republika. Termín a miesto budú oznámené. (RS 18/h ).

26. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 19.6. 2011 o 14.30:

 • REaMOS K. Lieskovec – FK Lodno
 • Slovan Povina – Spartak Vysoká nad Kys.
 • Pokrok Stará Bystrica – Tatran Krásno nad Kys. B
 • Kysučan Ochodnica – Kysučan Korňa (18.6. 17.00)
 • Slovan Ľadonhora H. Vadičov – Slávia Zákopčie
 • Tatran Oščadnica – voľný žreb
 • Spartak Radôstka – voľný žreb

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 241. Tomáš Čečko, 851019, Ochodnica - 2 MFZ nepod. od 30.5. DP 1/6-1a.
 • 242. 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 30.5.: Branislav Sýkora, 860923, Krásno B; Jaromír Švík, 871117, Zákopčie; Jaroslav Korduliak, 900128, Čadca B; Jaroslav Kučák, 881031,Oščadnica; DP 1/13-5a.
 • 243. Miroslav Lisko, 840823, Nesluša -1 MFZ nepod. od 23.5. DP 1/6-1a.
 • 244. DK trestá družstvo TJ Kysučan Korňa za nerešpektovanie nariadení peňažnou pokutou 50 eur DP 2/6. Zaplatiť poplatok 7eur za prerokovanie priestupku. RS 26/12.
 • 245. DK berie na vedomie doklad o úhrade záväzkov družstva REaMOS Kys. Lieskovec B zo dňa 30.5.2011 a v nadväznosti na predmetné, za nerešpektovanie platných poriadkov DK trestá družstvo REaMOS Kys. Lieskovec B pokarhaním. DP 2/6. Zaplatiť poplatok 7eur za prerokovanie priestupku. RS 26/12.
 • 246. Na návrh ŠTK upúšťa DK od potrestania Rudolfa Bosého, hl. usporiadateľ, vzhľadom na charakter previnenia a osobu previnilca – r.1938) z MFZ I. triedy Nesluša –Rudina ( 29.5.2011). DP 18/1. Zaplatiť 7eur za pre jednanie priestupku. RS 26/11a.
 • 247. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 248. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Video komisia – Štefan Vojtuš

 • Upozorňujeme FK Čadca B Horelica na povinnosť vyhotovovať video záznam podľa Smernice na nariadenia ObFZ Kysúc (pozri www.obfzkysuc.sk/dokumenty) pod následkami disciplinárnych opatrení.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • Upozorňujeme kluby, aby podklady k zaregistrovaniu hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu zasielali na Matričné miesto SsFZ B. Bystrica do 6. 6. 2011. Náležitosti k registrácii nájdete v ÚS SsFZ.
 • V zmysle Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch bol prijatý za člena SFZ klub MŠK Snežnica (ÚS SFZ č. 46).

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy