Úradná správa č. 41- 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1.Informácia SSFZ - Schválená zmena U19 2019/2020 viac info tu

2.Informácie k Prezidentskému poháru nájdete v US č.34-18/19

3. Schvaľujeme:

3.1.  žiadosť ŠK TJ Slovan Nová Bystrica o zmenu termínu 4.kola nadstavbovej časti, sobota 18.05.2019 o 17.00 hod.

4.Vzájomná dohoda:

4.1. Športový klub Nesluša - TJ Slovan Podvysoká  MFS 4.kolo nadstavbovej časti ObFZ Kysúc dňa 19.05.2019 o 17.00 hod.

4.2. FK Polom Raková  - OŠK Snežnica  MFS 4.kolo nadstavbovej časti ObFZ Kysúc dňa 19.05.2019 o 17.00 hod.(zmena poradia)

5. Upozorňujeme:

5.1. FK na RS 2018/2019 čl.2 – v záujme regulárnosti si vyhradzuje riadiaca komisia právo zrušiť výnimky z hracích dní a časov pre posledné kolá.

5.2. FK na možnosť rozlosovania súťaží pre ročník 2019/2020 na základe počtu príhlásených družstiev dospelých  RS 2018/2019 čl.7/f -

Návrh súťaží od ročníka 2019/2020

6.liga – 12 účastníkov(8 družstiev z nadstavbovej časti + max. 4 družstva zo skupiny

o umiestnenie podmienené počtom vypadávajúcich z vyšších súťaží),

7.liga – minimálne 6 účastníkov.

 

Úsek mládeže:

1.Vzájomná dohoda:

1.1. FK Polom Raková - TJ Slovan Podvysoká  MFS 16.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.05.2019 o 17.00 hod.

1.2. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA   MFS 9.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 08.05.2019 o 17.30 hod.

1.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité  MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 26.05.2019 o 10.00 hod.

1.4. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 09.06.2019 o 10.00 hod.

1.5. TJ Slovan Skalité - OŠK Rudina MFS 12.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 28.05.2019 o 17.00 hod.

1.6. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité 13.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2019 o 17.00 hod.

1.7. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - OŠK Rudina 10.kolo  IV. ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 19.05.2019 o 10.00 hod.

1.8. TJ Slovan Skalité - TJ Štart Dunajov MFS 13.kolo  IV.ligy U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.05.2019 o 17.00 hod.

 

2. Schvaľujeme:

2.1. FK Čadca - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 12.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.06.2019 o 12.00 hod.

3. Upozorňujeme FK hrajúce sútaže prípraviek aby si plnili povinnosť vytvárať zápis o stretnutí pred každým MFS.

4.prípravka SEVER:

4.1.Rozlosovanie súťaže nájdete na stránke www.futbalnet.sk

13.kolo a 14.kolo 15.05.2019 o 15.00 hod.

TJ Slovan Skalité/ FK Čadca - TJ Tatran Oščadnica/FK Polom Raková (HP Čadca)

FK TTatran Turzovka/ŠK Javorník Makov - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA  (HP Turzovka)

4.2.Dohrávka 9.kolo a 10.kolo 12.6.2019 o 15.00 hod.

FK Tatran Turzovka/ŠK Javorník Makov - TJ Slovan Skalité/ FK Čadca (HP Makov)

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Žiadame R, aby v týchto prípadoch podávali podnety na komisiu rozhodcov, respektíve ekonomickú komisiu:

- stretnutie sa neodohralo pre nespôsobilý terén (delegované osoby pricestovali na stretnutie)

- stretnutie sa odohralo cez týždeň

- na stretnutie neprišiel niekto z delegovaných osôb

- stretnutie sa nedohralo

2. Upozorňujeme R, delegovaných spoločne na jedno stretnutie, na povinnosť sa pred stretnutím skontaktovať a dohodnúť sa na cestovaní na MFZ a taktiež na povinnosť nosiť všetky tri dresy.

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

76. Disciplinárna sankcia po vylúčení po 2 ŽK - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie od 2.5.2019 :

a, Jakub Šimek (1262390) – FK Polom Raková (10 EUR MZF)

Disciplinárnu sankciu si vykonajú v najbližšom majstrovskom stretnutí.

77. Disciplinárna sankcia po 5 ŽK - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.37/5a DP na 1 súťažné stretnutie od 2.5.2019 :

a, Peter Zaťovič (1229092) – TJ Slovan Rudinská (10 EUR MZF)

b, Mário Minárik (1296459)– FK Vadičov (10 EUR MZF)

Disciplinárnu sankciu si vykonajú v najbližšom majstrovskom stretnutí.

78. Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, ii DP. Jaroslav Minárik 1322291 FK Vadičov vylúčený za HNS voči delegovanej osobe (ty ko...) podľa čl. 48/1c ukladá DS – pozastavenie výkonu športu v trvaní 4 týždňov podľa čl. 48/2b DP od 6.5.2019 do 3.6.2019.(10 Eur MZF)

79. DO na základe žiadosti hráča MŠK Snežnica Karol Žídek (1294874) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS – 20 dní menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 9.5.2019 do 9.8.2019. DP čl. 41/1,2,3. (7 EUR MZF)

80. DO na základe žiadosti hráča MŠK Snežnica Denis Baliar (1299897) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS – 20 dní menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 9.5.2019 do 9.8.2019. DP čl. 41/1,2,3. (7 EUR MZF)

 

Matričná komisia

Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu.

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

2. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

3. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy