Úradná správa č. 41 - 16/17

10.05.2017

Športovo - technická komisia  Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 20.kolo  zo dňa 07.05.2017

1.2. Dohrávku MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18.kolo medzi TJ Tatran Oščadnica - FK Polom Raková

1.3. Dohrávku MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18.kolo medzi TJ Spartak Radôstka - FK Tatran Turzovka

1.4. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14.kolo  zo dňa 07.05.2017, okrem MFS medzi FK Lodno - FK Vadičov

1.5. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 10.05.2017

1.6. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 10.05.2017

2.Vzájomná dohoda:

2.1. MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi FK Nesluša - FK Tatran Turzovka 20.kolo dňa 12.05.2017 (piatok) o 17.00 hod.,HP Povina

3. ŠTK nariaďuje:

3.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 22. kolo dňa 21.05.2017 o 17.00 hod.:

FK Nesluša - TJ Slovan Nová Bystrica (SO 20.05.2017 o 17.00 hod.,HP Rudinská)

FK Tatran Turzovka - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou

TJ Slovan Podvysoká - FK Čadca (B)

TJ Spartak Radôstka - Voľno

TJ Kysučan Korňa - FK Polom Raková

TJ Olešná - TJ Tatran Oščadnica

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Pokrok Stará Bystrica

3.2.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 21.05.2017 o 17.00 hod.:

OŠK Snežnica - TJ Slávia Zákopčie

ŠK Radoľa - FK Lodno

TJ Rozkvet Klubina - FK Vadičov

4. Berieme na vedomie podnety R,AR1,AR2 k MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kola medzi FK Lodno - FK Vadičov

Úsek mládeže :

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 11. kolo zo dňa 07.05.20171

1.2. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 9. kolo okrem TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Polom Raková

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 22. kolo zo dňa 07.05.2017

1.4. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 22. kolo zo dňa 07.05.2017

1.5. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 14. kolo zo dňa 07.05.2017

1.6. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 10.05.2017

1.7. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 10.05.2017

1.8. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 10.05.2017

2.Vzájomná dohoda:

2.1. MFS V. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi OŠK Rudina -  FK Lodno 10.kolo dňa 26.05.2017 (piatok) o 17.00 hod.

2.2. MFS V. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi FK Lodno - TJ Slovan Klokočov 12.kolo dňa 13.05.2017 (sobota) o 17.00 hod.

2.3. MFS IV. liga U15,U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi TJ Slovan Skalité - MŠK Snežnica 21.kolo dňa 28.05.2017 (nedeľa) o 10.00 a 12.00 hod.

2.4. MFS IV. liga U15,U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité 28.kolo dňa 17.06.2017 (sobota) o 10.00 a 12.00 hod.

3. Z dôvodu kolidácií MFS nariaďujeme odohrať :

3.1. MFS V. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi OŠK Rudina - TJ Pokrok Stará Bystrica 12.kolo dňa 14.05.2017 (nedeľa) o 13.30 hod.

3.2. MFS V. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi OŠK Rudina - TJ Slovan Klokočov 14.kolo dňa 28.05.2017 (nedeľa) o 14.00 hod.

4. ŠTK KM nariaďuje:

4.1. odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9. kolo medzi TJ Pokrok Stará Bystrica -  FK Polom Raková dňa 26.05.2017 (streda) o 17.00 hod.

4.2. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo dňa 21.05.2017 o 14.30 hod.:

MŠK Snežnica - ŠK Javorník Makov (SO 20.05.2017 o 14.00 hod.)

TJ Slovan Klokočov - TJ Pokrok Stará Bystrica (SO 20.05.2017 o 14.00 hod.,HP Olešná)

FK Polom Raková - OŠK Rudina (SO 20.05.2017 o 14.30 hod.)

TJ Spartak Radôstka - FK Lodno

4.3. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 24. kolo dňa 21.05.2017 o 10.00 hod.:

TJ Slovan Skalité - TJ Tatran Oščadnica

MŠK Snežnica - Voľno

TJ Kysučan Korňa - ŠK Čierne

FK Slávia Staškov - Voľno

4.4. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 24. kolo dňa 21.05.2017 o 12.00 hod.:

FK Slávia Staškov - FK Nesluša (So 20.05.2017 o 12.00 hod.)

MŠK Snežnica - Voľno

TJ Kysučan Korňa - ŠK Čierne

TJ Slovan Skalité - TJ Tatran Oščadnica

4.5. Odohrať MFS  V. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 21.05.2017 o 10.00 hod.:

TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - OŠK Rudina (SO 20.05.2017 o 10.00 hod.)

FK Lodno - Voľno

TJ Kysučan Ochodnica - Štart Dunajov

 

Disciplinárna komisia - Štefan Tomáš

96. Tomáš Podmanický (1156248) FK Čadca – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 8.5.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

97. Lukáš Štrba (1232560) TJ Stará Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 8.5.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

98. Tomáš Šimanica (1258638) FK Čadca – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 8.5.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

99. D. Org. začína disc. konanie podľa DP čl. 71/2a,g zo zápasu 14. kola VII. ligy medzi FK Lodno – FK Vadičov, hraného dňa 7.5.2017 voči:

a) hráčovi   Miloš Králik (1140451) FK Vadičov- za konanie podľa DP čl. 49/1f. D. Org. podľa DP čl. 76/1 menovanému pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia veci.

b) hráčovi   Ľubomír Kubík (1241113) FK Vadičov- za konanie podľa DP čl. 49/1f. D. Org. podľa DP čl. 76/1 menovanému pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia veci.

c) hráčovi   Štefan Slivoň (1222461) FK Vadičov- za konanie podľa DP čl. 49/1f. D. Org. podľa DP čl. 76/1 menovanému pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia veci.

d) klubu FK Vadičov za konanie podľa DP čl. 49/4.

D. Org. za účelom objasnenia veci predvoláva na svoje zasadnutie dňa 17.5.2016 o 14:00 hod. z uvedeného MFS hráča Miloš Králik (1140451) FK Vadičov, hráča Ľubomír Kubík (1241113) FK Vadičov, hráča Štefan Slivoň (1222461) FK Vadičov,  R – Jaroslav Mindek (1057985), AR1 František Drozd (1311873) , AR2 Dominik Laš (1223584) , štatutárneho zástupcu klubu FK Vadičov, HU- Rastislav Zeman. Účasť menovaných nutná pod následkami ďalších disc. opatrení.

100. D.org. začína podľa DP čl. 71/2a,g disc. konanie voči klubu Slovan Podvysoká zo zápasu 20. kola VI. ligy medzi Slovan Podvysoká – Slovan Nová Bystrica, hraného dňa 7.5.2017 za konanie podľa DP čl. 57/1d,f. D.org. podľa DP čl. 73/4 žiada klub Slovan Podvysoká v lehote do 17.5.2017 do 12.00 hod. pod následkami ďalších disc. opatrení predložiť D. Org. písomné vyjadrenie k udalostiam po skončení uvedeného MFS, špecifikovaného v zápise o stretnutí. Súčasne D. Org. žiada klub Slovan Podvysoká o stotožnenie a špecifikovanie diváka, ktorý sa mal incidentu dopustiť a rovnako špecifikovať prijaté opatrenia klubu na zabránenie obdobných incidentov do budúcnosti.

101. D.org. začína podľa DP čl. 71/2g disc. konanie voči František Bytčanek (1199739) Slovan Podvysoká zo zápasu 20. kola VI. ligy medzi Slovan Podvysoká – Slovan Nová Bystrica, hraného dňa 7.5.2017 za konanie podľa DP čl. 45/1,2b. D.org. podľa DP čl. 73/4 žiada klub Slovan Podvysoká v lehote do 17.5.2017 do 12.00 hod. pod následkami ďalších disc. opatrení predložiť D. Org. videozáznam z predmetného MFS.

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č. 22:

•21K 14.5.2017 16:30 VI. liga QUICK SPORT FK Polom Raková - TJ Olešná DZ Jurišta

•21K 14.5.2017 16:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Podvysoká (A) DZ Hurík

•13K 12.5.2017 17:30 VII. liga QUICK SPORT FK Vadičov- TJ Slávia Zákopčie DZ Jurišta

•15K 14.5.2017 16:30 VII. liga QUICK SPORT FK Vadičov - OŠK Snežnica DZ Vojtuš

•10K 12.5.2017 18:00 V. liga U 19 QUICK SPORT FK Polom Raková - TJ Slovan Klokočov R Ondreáš za Špaleka. Š, Kožák,  AR2 Riboň za Makyňu

•13K 12.5.2017 17:30 VII. liga QUICK SPORT FK Vadičov - TJ Slávia Zákopčie R Špalek A., AR1 Jantoš za Majáka, AR2 Nekoranec za Mikulu

•21K 13.5.2017 10:00 3A.liga Ž ŠK Radoľa - TJ Jednota Bánová Žák Miroslav

•21K 13.5.2017 14:30 4A.liga D ŠK Radoľa - OŠK Baník Stráňavy Chovanec F., Žák Miroslav

2. KR žiada predložiť DVD záznam zo stretnutia 20K 7.5.2017 16:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká (A -) - TJ Slovan Nová Bystrica najneskôr do 17.5.2017 do 12:00 hod. na sekretariát ObFZ Kysúc

3. Ďalšie zasadnutie KR: 17.5.2017 od 15:30 hod.

 

Správy zo sekretariátu

Žiadame kluby Korňa, Zákopčie, Klubina a Klokočov, aby na sekretariát ObFZ Kysúc doručili do 17.5.2017 doklad o úhrade mesačnej zbernej faktúry za apríl.

Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, sú k dispozícii na sekretariáte ObFZ v úradných hodinách (Streda 10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00)Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy