Úradná správa č. 41 - 15/16

zo dňa 27.05.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2016/2017 sa uskutoční dňa 2.7.2016 (sobota) o 10:00 v zasadačke ObFZ

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2016/2017, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 24.6.2016.

Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2016. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení.

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 22.kolo  zo dňa 22.05.2016

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 15.kolo  zo dňa 22.05.2016

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 25.05.2016

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 25.05.2016

1.5. Dohrávku 14.kola MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi OŠK Rudina (B) - OŠK Snežnica

2. ŠTK neschvaľuje žiadosť  FK Tatran Turzovka zmena UHČ 26. kolo.

3. Oneskorené začiatky stretnutí:

3.1. OŠK Rudina (B) - OŠK Snežnica (neskorá nominácie H)

4. ŠTK nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 24. kolo dňa 05.06.2016 o 17.00 hod.:

FK Polom Raková - FK Tatran Turzovka

ŠK Radoľa - FK Čadca (B)

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Slovan Podvysoká - TJ Slovan Rudinská

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Tatran Oščadnica

TJ Kysučan Korňa - FK Nesluša

TJ Pokrok Stará Bystrica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

4.2. Odohrať MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 17. kolo dňa 05.06.2016 o 17.00 hod.:

TJ Rozkvet Klubina - voľno

OŠK Rudina (B) - TJ Spartak Radôstka

OŠK Snežnica - FK VADIČOV

FK Lodno - voľno

TJ Olešná - TJ Slávia Zákopčie

Úsek mládeže:

1. Kontumujeme MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 12.kolo  Kysučan Korňa - FK Čadca (B) podľa SP článok 82/b v prospech Kysučan Korňa, priznávame 3 body a skóre 3:0. Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom FK Čadca (B) - 66eur MZF v prospech Kysučan Korňa. Upúšťame od poplatku v prospech ObFZ Kysúc na základe žiadosti FK Čadca.

2.Vzájomné dohody:

2.1.  Na základe vzájomnej dohody sa odohrá MFS 13.kolo TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou U19 - TJ Pokrok Stará Bystrica U19 nedeľa 29.05.2016 o 17.00 hod.(5 eur MZF).

3. ŠTK KM schvaľuje :

3.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 12. kolo zo dňa 22.05.2016

3.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 18. kolo zo dňa 22.05.2016

3.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 16. kolo zo dňa 22.05.2016

3.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19  ku dňu 25.05.2016

3.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 25.05.2016

3.6. Dohrávku MFS 11.kolo TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou U19 - FK Polom Raková U19

3.7. Dohrávku MFS 18.kolo ŠK TJ Slovan Skalité U15 - TJ SLOVAN KLOKOČOV U15

3.8. Dohrávku MFS 17.kolo FK Slávia Staškov U15 - TJ Kysučan Ochodnica U15

4. ŠTK KM nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo dňa 05.06.2016 o 14.30 hod.:

FK Polom Raková - FK Čadca (B)

TJ Spartak Radôstka - Voľno

TJ Kysučan Korňa - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

TJ Pokrok Stará Bystrica - MŠK Snežnica

4.2. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 20. kolo dňa 05.06.2016 o 10.00 hod.:

TJ Slovan Skalité - FK Slávia Staškov

TJ SLOVAN KLOKOČOV - ŠK Javorník Makov

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica

TJ Kysučan Ochodnica - OŠK Rudina

TJ Kysučan Korňa - FK Lodno

Štart Dunajov - TJ Tatran Oščadnica

4.3. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 18. kolo dňa 05.06.2016 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - FK Slávia Staškov (SO 04.06.2016 o 12.00 hod.)

MŠK Snežnica - ŠK Javorník Makov (NE 05.06.2016 o 10.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - Voľno

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

104. František Bytčanek (1199739) Slovan Podvysoká - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 23.5.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

105. Martin Bytčanek (1171099) Slovan Podvysoká - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 23.5.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

106. D.org. na základe žiadosti hráča FK Vadičov Miloš Králik (1140451) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO, 2 týždne, menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov od 25.5.2016 do 25.8.2016. DP čl. 41/1,3. (10 Eur MZF)

107. D.org. po objasnení veci z ÚS č.40 bod 103/a ukladá hráčovi FK Tatran Turzovka Patrik Timek (1169055) podľa DP čl.49/1c,2c, čl. 9/2b,ii, čl.17, čl. 36/1c,f, 2a,b, 3 - DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 12 mesiacov od 18.5.2016 do 18.5.2017. Za prerokovanie menovaný zaplatí poplatok 10 Eur.

108. D.org po objasnení veci z ÚS č.40 bod 103 žiada KR ObFZ Kysúc o stanovisko k postupu R a AR1, ktorý predchádzal situácii v 67. minúte MFS VI. ligy 20. kola medzi Spartak Vysoká nad Kysucou – FK Tatran Turzovka hraného dňa 8.5.2016 DP čl. 71/5, čl. 73/4.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Obsadenie DZ a zmeny R v DL č.24:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 23. kolo dňa 29.05.2016 o 17.00 hod.:

TJ Slovan Rudinská - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (SO 28.05.2016 o 17.00 hod)   DZ Ploštica

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Slovan Podvysoká   AR2 Funtek za  Macejka

FK Čadca (B) - TJ Kysučan Ochodnica (HP Horelica)   AR1 Ondreáš za Vojtuša

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 29.05.2016 o 17.00 hod.:

FK Lodno - TJ Olešná   AR2 Kožák za Funteka

TJ Rozkvet Klubina - OŠK Rudina (B)   AR2 Špalek Š. za Ježíka P.

V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Pokrok Stará Bystrica (29.05.2016 o 17.00) ObFZ, ObFZ za Poláček, Kožák

IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 19. kolo:

FK Lodno - Štart Dunajov (NE 29.05.2016 o 15.00 hod.) Štefan za Funteka

FK Slávia Staškov - TJ SLOVAN KLOKOČOV ( 27.05.2016 o 16.00 hod.)   Nekoranec

SsFZ:

28.5.2016 14:30 4A.liga D 23K ŠK Radoľa - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) ŽIDEK Milan, MINDEK Jaroslav

28.5.2016 10:00 3A.liga Ţ 23K ŠK Radoľa - TJ Pokrok Stará Bystrica  MINDEK Jaroslav

Turnaj SNEŽNICA CUP 2016 U9 29.5.2016 od 14:00 hod. Žilina Závodie   Žák, Kolesnáč

2. Upozorňujeme R na dôsledné dodržiavanie čl. 25/11 RS (papierový zápis) pod následkom ďalšieho disciplinárneho konania.

3. KR predvoláva na svoje zasadnutie R: Petrák M. ml, Ježík P., Vojtuš dňa 2.6.2016 o 15:30 hod..

4. KR plánuje v letnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

 

Správy zo sekretariátu

VV SFZ prerokoval návrh noviel stanov, RaPP, volebného a rokovacieho poriadku SFZ.

Viac informácii tu.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy