Úradná správa č. 41 - 12/13 aktualizovaná o KR

zo dňa 16. 05. 2013

 • Upozorňujeme kluby, ktoré nezaplatili zbernú faktúru (Rudinská 100 eur, Korňa 55 eur, Zákopčie 50 eur, Vadičov 50 eur, FK Čadca 3,50 eur, Ochodnica 5 eur, Krásno 10 eur, Oščadnica 10 eur, Rudina 10 eur), na splnenie si tejto povinnosti.
 • O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry na Váš klub boli kluboví ISSF manageri informovaní pomocou emailu zo systému ISSF. Faktúra sa NEPOSIELA poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ "Všeobecná faktúra" a je nutné si ju vytlačiť z ISSF.
 • Prosíme o zaplatenie dlžnej sumy najneskôr do 22.5. 2013. Nedodržanie náhradného termínu splatnosti bude mať za následok zastavenie činnosti!!!

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledok dohrávky I. triedy TJ Beskyd Svrčinovec – TJ Slovan Rudinská 2:2 (8.5.2013).
 2. Schvaľujeme výsledky 19. kola QUICK SPORT I. triedy.
 3. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 15.05.2013.
 4. Schvaľujeme výsledky 16. kola QUICK SPORT II. triedy.
 5. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 15.05.2013.
 6. V zmysle čl. 27/15 RS, zaťažujeme Kysučan Ochodnica poplatkom 10 eur (ZBF) US 34 – 2012/2013 bod č.1, US 39 – 2012/2013 bod 10, MFZ 16. kolo zo dňa 12.5.2013.
 7. Upozorňujeme TJ Olešná na dodržiavanie čl. 9 písm. f RS – označenie usporiadateľov. (II. trieda 16. kolo).
 8. Nariaďujeme odohrať 21. kolo QUICK SPORT I. triedy 26.5. 2013 o 17.00 hod.:

Slovan Rudinská - Kysučan Korňa

 • OŠK Rudina - Tatran Krásno nad Kysucou B
 • TJ Olešná - FK Čadca B Horelica
 • FK Nesluša - Spartak Vysoká nad Kysucou
 • ŠK Čierne - Tatran Turzovka
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - Snaha Zborov nad Kysucou
 • TJ Beskyd Svrčinovec - Slovan Podvysoká

9. Nariaďujeme odohrať 18. kolo QUICK SPORT II. triedy 26.5. 2013 o 17.00 hod.:

 • Javorník Makov B - Slovan Ľadonhora H. Vadičov (25.5. o 17.00)
 • Slovan Podvysoká B - Kysučan Ochodnica (14.30)
 • Slávia Zákopčie - voľný žreb
 • OŠK Snežnica - Tatran Oščadnica
 • Rozkvet Klubina - Spartak Radôstka
 • FK Lodno - voľný žreb

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 16. kola QUICK SPORT I. trieda dorast.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 15.05.2013.
 3. Schvaľujeme výsledky 12. kola QUICK SPORT I. trieda žiaci sk. A a sk. B.
 4. Schvaľujeme priebežné tabuľky QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B ku dňu 15.05.2013.
 5. Schvaľujeme výsledky 15. kola QUICK SPORT I. trieda ml. žiaci.
 6. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ml. žiaci ku dňu 15.05.2013.
 7. Nariaďujeme odohrať dohrávku, I. trieda dorast 16. kolo Korňa – Svrčinovec 24.5.2013 o 17.00 hod.
 8. Nariaďujeme odohrať dohrávku I. trieda žiaci  12. kolo Korňa – Svrčinovec 22.5.2013 o 17.00 hod.
 9. Zmena UHČ I. trieda dorast 17. kolo: Radôstka – Skalité 19.5.2013 o 13.30 hod, vzájomná dohoda - poplatok 5 eur ZBF (zberná faktúra) Skalité.
 10. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať 22. kolo I. triedy dorast Skalité – Svrčinovec 1.6.2013 o 17.00 hod. (predohrávka).
 11. Nariaďujeme odohrať 18. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 26.5. 2013 o 14.30 hod.:
 • Slovan Skalité - voľný žreb
 • voľný žreb - FK Nesluša
 • Kysučan Ochodnica - Beskyd Svrčinovec (25.5. o 17.00)
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - Tatran Oščadnica (14.30)
 • Kysučan Korňa - OŠK Rudina (14.30)
 • voľný žreb - Spartak Radôstka

12. Nariaďujeme odohrať 14. kolo QUICK SPORT I. triedy žiakov sk. A 26.5. 2013 o 10.00 hod.:

 • FK Čadca C Horelica - Kysučan Ochodnica (11.00)
 • voľný žreb - FK Nesluša
 • Slovan Nová Bystrica - OŠK Rudina
 • FK Lodno - Spartak Radôstka

13. Nariaďujeme odohrať 14. kolo QUICK SPORT I. triedy žiakov sk. B 26.5. 2013 o 10.00 hod.:

 • Javorník Makov - Slovan Klokočov (predz. B, 25.5. o 15.00)
 • TJ Olešná - Polom Raková
 • Slávia Zákopčie - Beskyd Svrčinovec
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - Kysučan Korňa

14. Nariaďujeme odohrať 18. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiakov 26.5. 2013:

 • TJ Slovan Skalité - FK Polom Raková (10.00)
 • MŠK Snežnica - TJ Kysučan Ochodnica (10.30)
 • ŠK Javorník Makov - voľný žreb

15. Upozorňujeme víťaza v kategórii dorast a žiaci (víťaz nadstavbovej časti na čl. 19 písm. h RS) na účasť víťazov na turnajoch družobných futbalových zväzov (miesto bude oznámene dodatočne):

Turnaj víťazov žiaci – 29.6. 2013 Poľsko; Turnaj víťazov dorast – 29.6. 2013 ObFZ Kysúc

16. Upozorňujeme kluby ObFZ Kysúc v kategórii žiaci sk. A a sk. B, že po odohratí základnej časti (14. kolá dňa 26.5.2014) bude pokračovať nadstavbová časť podľa schváleného modelu nasledovne:

Čl. 1 - O umiestnenie

a) Po skončení základnej časti (14. kolo) odohrajú družstvá umiestnené na 3. až 7. mieste dvojzápas o konečné poradie na 5. až 14. mieste.

b) Doma začína družstvo zo sk. A.

c) Družstvo umiestnené v sk. B po základnej časti na poslednom 8. mieste o umiestnenie už nehrá (sk. A má len sedem účastníkov).

Čl. 2 - O majstra

a) Družstvá umiestnené po základnej časti v sk. A a B na 1. a 2. mieste odohrajú každý s každým po jednom zápase v troch finálových kolách.

b) Do tabuľky budú štyria fináloví účastníci nasadení podľa výsledkov v zákl. časti*. Družstvám zo sk. B sa odpočítajú výsledky zo zápasov s družstvom umiestneným na 8. mieste.

c) Žreb zápasov finálovej skupiny podľa Bergerových tabuliek - výhodu dvoch domácich stretnutí budú mať úspešnejšie družstvá (po zákl. časti) na pozícii 1 a 2, nasadení pod číslami 3 a 4 (menej úspešní po zákl. časti) odohrajú dve z troch kôl na súperovej pôde.

Čl. 3 - Víťaz, postup

Víťaz troch finálových kôl* získa titul Víťaz I. triedy žiakov ObFZ Kysúc 2012/2013 s právom postupu do III. ligy st. a ml. žiakov sk. A. a s účasťou na Medzinárodnom turnaji družobných zväzov PL, ČR a SR.

Čl. 4 - Termíny nadstavbovej časti:

Poradie zápasov:

 • 2.6.2013: 1 – 4, 2 - 3
 • 9.6.2013: 4 - 3,1 – 2
 • 16.6.2013: 2 – 4, 3 - 1

* Kritéria určenia poradia pri rovnakom počte bodov sa riadia Rozpisom súťaže čl. 18/i.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

151. Pavol Šamaj, 111243, Podvysoká B – 1 MFZ nepod. od 12.5.2013. DP 1/5a.

152. DK vzala na vedomie ospravedlnenia Juraja Kurica a Miloša Martikána (Lodno) z neúčasti na zasadnutí DK. Za účelom objasnenia veci, DK predvoláva oboch menovaných na svoje zasadnutie dňa 22.5. 2013 o 15.00 hod., resp. žiada menovaných o ich písomné vyjadrenie k situácii v polčasovej prestávke pred kabínou hostí, pod následkami disciplinárnych opatrení.

153. DK pokračuje v prešetrení udalosti zo zápasu 14. kola II. triedy medzi FK Lodno – TJ Ochodnica (28.4.2013).

154. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. KR prerokovala námietku TJ Slovan Podvysoká 18. kolo I. trieda, Turzovka – Podvysoká. Námietku považuje za neopodstatnenú
 2. KR prerokovala námietku TJ Kysučan Korňa 17. kolo I. trieda, Olešná – Korňa. Námietku považuje za neopodstatnenú.
 3. Žiadame predložiť videozáznam zo stretnutia19. kolo I. triedy, Olešná – Rudinská do 22.5.2013 do 12.00 hod. na sekretariát ObFZ Kysúc.
 4. Fyzické previerky sa uskutočnia 31.5. 2013 o 18.00 hod. na štadióne FK Čadca, účasť všetkých R povinná.
 5. Ospravedlnenia: Grznár PN
 6. Zmena DL č. 22: I. trieda dorast 16. kolo 24.5.2013 o 17.00 Kysučan Korňa – Beskyd Svrčinovec: M. Chovanec, Trúchly; I. trieda žiaci sk. B 12. kolo 22.5.2013 o 17.00 Kysučan Korňa – Beskyd Svrčinovec: Janec
 7. KR udeľuje napomenutie R Maják za nedostatky v el . zápise.
 8. Dôrazne upozorňujeme R Blažek a O. Špalek na včasné zasielanie zápisov o stretnutí na SsFZ pod následkami disciplinárnych opatrení.
 9. Ďalšie zasadnutie KR 22.5.2013 o 14.30 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Žiadame kluby (Lodno 129,12 eur; N. Bystrica 19,41 eur; Oščadnica 160,06 eur;), aby na sekretariát ObFZ Kysúc predložili neodkladne potvrdenie o úhrade III. splátky za činnosť R!

Zároveň kluby upozorňujeme na splatnosť IV. splátky za činnosť R.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy