Úradná správa č. 41 - 10/11

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

QUICK SPORT Kysucký pohár 4. ročník

Vyžrebovanie 3. kola: Tatran Turzovka - FK Čadca, REaMOS K. Lieskovec - Tatran Krásno nad Kysucou, Javorník Makov - MŠK Kysucké Nové Mesto, Pokrok Stará Bystrica - Slovan Skalité (2.6.). Odohrať do 5.6. 2011, dohodu o termíne nahlásiť na ObFZ.

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 22. kola QUICK SPORT I. triedy.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy po 22. kole.
 3. Schvaľujeme výsledky 16. kola QUICK SPORT II. triedy.
 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy po 16. kole.
 5. Námietka kapitána hostí z MFZ I. triedy QUICK SPORT ObFZ Kysúc 22. kolo Korňa – Nesluša bola odstúpená na doriešenie DK.
 6. 25. kolo QUICK SPORT I. triedy 12. 6. 2011 o 17.00:
 • OŠK Rudina – ŠK Čierne
 • TJ Kysučan Korňa – Slovan Ľadonhora H. Vadičov
 • FK Nesluša – Tatran Oščadnica
 • TJ Slávia Staškov – Snaha Zborov
 • FK Čadca B Horelica – Beskyd Svrčinovec
 • FK Lodno – ŠK Radoľa
 • Spartak Vysoká nad Kys. – Tatran Turzovka

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 22. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.
 2. Schvaľujeme výsledok MFZ I. triedy dorast Oščadnica - Ľadonhora H. Vadičov (17. kolo) zo dňa 19. 5. 2011.
 3. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast po 22. kole
 4. Schvaľujeme výsledky 13. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a B.
 5. Schvaľujeme priebežné tabuľky QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a B po 13. kole.
 6. Na základe oznámenia R – Pavel Halfara odstupujeme na doriešenie DK FK REaMOS Kys. Lieskovec.
 7. V zmysle článku 26/17 rozpisu súťaže nariaďujeme FK REaMOS Kys. Lieskovec uhradiť poplatok vo výške 10 eur v prospech ObFZ Kysúc (neplnenie nariadení US 36/ 2010-2011 bod 7 úsek mládeže).
 8. Upozorňujeme mládežnícke družstvá ObFZ Kysúc na čl. 18/h RS (účasť víťazov v kategórii dorast, žiaci na medzinárodných turnajoch).
 9. Barážové stretnutie o víťaza I. triedy žiakov (víťazi sk. A a B) sa uskutoční 8.6. 2011 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku FK Tatran Krásno nad Kysucou.
 10. 25. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 12.6. 2011 o 14.30:
 • Slávia Zákopčie – FK REaMOS Kys. Lieskovec (10.00)
 • Kysučan Korňa – Slovan Ľadonhora H. Vadičov
 • voľný žreb – Kysučan Ochodnica
 • voľný žreb – Spartak Radôstka
 • Tatran Krásno nad Kys. B – Tatran Oščadnica (11.6. 14.30)
 • Spartak Vysoká nad Kys. – Pokrok Stará Bystrica
 • FK Lodno – Slovan Povina

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 233. Jozef Singer, 940717, Vadičov - 6 MFZ nepod. od 20.5. DP 1/3b.
 • 234. Mário Kaličák, 831009, Staškov - 1 MFZ nepod. od 23.5. DP 1/5a.
 • 235. Peter Korduliak, 820416, Korňa - 2 MFZ nepod. za 8 ŽK od 23.5. DP 1/13-5b.
 • 236. 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 23.5.: Miloš Králik, 821224, Vadičov; Juraj Roman, 860927, Čadca B; DP 1/13-5a.
 • 237. Na základe správy podľa č.14 ods. 1/d začína disciplinárne konanie voči hráčovi FK Nesluša, Miroslav Lisko,840823 zo zápasu 22. kola medzi mužstvami Kysučan Korňa – FK Nesluša hraného dňa 22.5.2011. A: DK žiada mužstvo Kysučan Korňa o predloženie videozáznamu z uvedeného zápasu v lehote do 1.6.2011 do 12:00 hod. pod následkom disciplinárnych opatrení. B: DK predvoláva na zasadnutie dňa 1.6.2011. o 15:00 R Juraj Vojtuš a AR1 Pavol Bohovič z uvedeného zápasu pod následkom disciplinárnych opatrení. C: DK berie na vedomie písomné stanovisko hráča FK Nesluša, Miroslav Lisko a futbalového klubu Nesluša zo dňa 24.5. 2011 vzťahujúceho sa k predmetnému prípadu. D: DK podľa čl. 14 ods. 4 DP do vyriešenia prípadu pozastavuje činnosť hráčovi Miroslav Lisko, 840823, FK Nesluša.
 • 238. na základe správy ŠTK, DK podľa čl. 14 ods. 1/d začína disciplinárne konanie voči družstvu REaMOS Kys. Lieskovec B. A: DK žiada družstvo REaMOS Kys. Lieskovec B o písomné stanovisko k dôvodom neuhradenia svojich záväzkov resp. k preukázaniu ich úhrady v lehote do 1.6.2011 do 12:00 hod. pod následkom disciplinárnych opatrení – trest zastavenia pretekárskej činnosti družstvu.
 • 239. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 240. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov - Jozef Čuboň

 1. Na zasadnutie KR dňa 9.6.2011 o 16:00 hod., predvolávame R: Paršo
 2. KR berie na vedomie list ŠK Radoľa.
 3. Nasledujúce zasadnutie KR 9.6. 2011 o 15.00 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • Upozorňujeme kluby, aby podklady k zaregistrovaniu hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu zasielali na Matričné miesto SsFZ B. Bystrica do 6. 6. 2011. Náležitosti k registrácii nájdete v ÚS SsFZ.
 • Na podnety klubov a v rámci vychádzania v ústrety ich funkcionárom sú Úradné správy ObFZ Kysúc na oficiálnej stránke zväzu zverejňované od 27.5. 2011

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy