Úradná správa č. 40 - 17/18

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

 

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

Úsek dospelých:

1. Odstupujeme:

Z MFS  12. kolo VII. ligy  ObFZ Kysúc dospelých FK Lodno - TJ Slávia Zákopčie dňa 29.04.2018 nasledovné osoby:

Vedúci H Tomáš Cabúk (1146622),kapitán H Peter Riško (1217280),hráč Miroslav Repák (1172871)-odstupujeme DK

R Miroslav Chovanec (1312716),Šimon Špalek (1371139) - odstupujeme KR

Úsek mládeže:

1.Kontumujeme MFS V. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9.kolo medzi TJ Kysučan Ochodnica - FK Polom Raková ,

podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Polom Raková.Podľa RS čl. 16/2 ObFZ zaťažujeme poplatkom

TJ Kysučan Ochodnica - 66eur MZF v prospech FK Polom Raková. Podľa RS čl. 28/2

zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Ochodnica v prospech ObFZ Kysúc - 17 eur MZF

2. Z dôvodu odhlásenia TJ Kysučan Ochodnica zo V. ligy U19 ObFZ Kysúc, ŠTK v zmysle SP čl.12/3 považuje družstvo za vypadávajúce.

ŠTK anuluje všetky dosiahnuté  výsledky TJ Kysučan Ochodnica. Družstvá vyžrebované s TJ Kysučan Ochodnica budú mať

v ostatných stretnutiach jarnej časti voľno. A zároveň TJ Kysučan Ochodnica zaťažujeme poplatkom podľa RS čl.28/12 sumou 350 eur.

3.Neschvaľuje:

Vzájomnú dohodu:

FK Lodno - TJ Kysučan Korňa  10.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 13.05.2018 o 14:30 hod-neskoré podanie, hrá sa v pôvodnom termíne .

4.Upozorňujeme klub TJ Kysučan Ochodnica na dodržiavanie RS ObFZ čl. 16/2 - neodohrané stretnutia,poplatky voči klubom nakoľko je to už druhý prípad.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R v DL č.21:

• 10K SO 12.05.2018 14:00 V. liga U19 QUICK SPORT ŠK Javorník Makov – TJ Kysučan Ochodnica:

R Jantoš, AR1 Nekoranec (zápas zrušený)

2. KR odstupuje DK R Miroslav Chovanec a Šimon Špalek za nedostatky v MFZ FK Lodno – TJ Slávia Zákopčie.

3. Žiadame R, ktorí ešte nenahlásili veľkosť rozhodcovského dresu KR, aby tak urobili čo najskôr.

4. Žiadame R, ktorí majú zmluvy na mládež SsFZ, aby v zápasoch mládeže SsFZ do ISSF v kolónke záznamy rozhodcu, uvádzali, či na stretnutí bol prítomný lekár (nestačí, keď je len uvedené meno v kolónke lekára).

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

42. Adam Kulas (1319325) Pokrok Stará Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 7.5.2018. DP čl. 45/1,2a , čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

43.Matej Olejko (1218354) Kysučan Ochodnica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 7.5.2018. DP čl. 46/1,2, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

44.Erik Lisko (1325547) OŠK Rudina U19 – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 6.5.2018. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (5 eur MZF)

45.D.org. ukladá kapitánovi družstva Slávia Zákopčie Peter Riško (1217280) zo zápasu 12.kola VII.ligy medzi FK Lodno – Slávia Zákopčie hraného dňa 29.4.2018 – DO zákazu výkonu akejkoľvek funkcie na 4 mesiace nepodmienečne od 9.5.2018 do 9.9.2018. DP čl. 53/1c, 3b, čl. 16/1, čl. 36/1b,c, čl. 9/2b i (10 Eur MZF)

46.D.org ukladá vedúcemu družstva Slávia Zákopčie Tomáš Cabúk (1146622) zo zápasu 12.kola VII.ligy medzi FK Lodno – Slávia Zákopčie hraného dňa 29.4.2018 – DO zákazu výkonu akejkoľvek funkcie na 4 mesiace nepodmienečne od 9.5.2018 do 9.9.2018. DP čl. 53/1c, 3b, čl. 16/1, čl. 36/1b,c, čl. 9/2b i (10 Eur MZF)

47.D.org ukladá hráčovi družstva Slávia Zákopčie Miroslav Repák (1172871) zo zápasu 12.kola VII.ligy medzi FK Lodno – Slávia Zákopčie hraného dňa 29.4.2018 – DO zákazu výkonu športu 2 mesiace nepodmienečne od 9.5.2018 do 9.7.2018. DP čl. 53/1c, 2b, čl. 17, čl. 9/2b ii (10 Eur MZF)

48.D.org ukladá družstvu Slávia Zákopčie zo zápasu 12.kola VII.ligy medzi FK Lodno – Slávia Zákopčie hraného dňa 29.4.2018 – DO pokutu vo výške 165 Eur.  RS 28/13, DP čl. 9/1c, čl. 12/6. (10 Eur MZF)

49.D.org. podľa DP čl. 30/1, čl. 9/3b, SP čl.12/1, 81/1d, RS čl. 28/1l ukladá klubu Rozkvet Klubina DO – pokutu 500 Eur.

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

1.Dňa 29.05.20168 o 9:00 hodine sa uskutoční na ihrisku v Kysuckom Novom Meste - umelá tráva medzioblastný futbalový turnaj mladších žiakov – rok narodenia 2006 v Stredoslovenskom regióne, za účasti družstiev:

- výber  ObFZ Kysúc,

- výber  ObFZ Žilina

- MŠK  Žilina.

2.TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SFZ na základe programu podpory talentovanej mládeže,  pozýva chlapcov (rok narodenia 2006) na výber ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 14.05.2018 (pondelok):

- o 15:30 hodine - umelá tráva KNM  -  Dolné Kysuce

- o 16:00 hodine – ihrisko Raková   -  Horné Kysuce

Tento výber bude reprezentovať ObFZ Kysúc  na medzioblastnom turnaji dňa 29.05.2018 v KNM


SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ (Tomášiková 30 C,  821 01 Bratislava)

PROGRAM PODPORY TALENTOVANÝCH FUTBALISTOV SFZ

N O M I N Á C I A

oblastného výberu Kysúc U 12 /2006/ na tréningový zraz v Kysuckom Novom Meste dňa 14.5. 2018 (pondelok) o 15:30hod.

Nominovaní hráči:

1.ŘIHA Matej MŠK K.N.M.

2.KADURA Andrej MŠK K.N.M.

3.ADAMEK Branislav MŠK K.N.M.

4.VALIAŠEK Samuel MŠK K.N.M.

5.VOJTEK Patrik Rudina

6. KUBOV Alex Rudina

7.ŠPIREC Dávid Rudina

N O M I N Á C I A

oblastného výberu Kysúc U 13 /2005/na tréningový zraz v Kysuckom Novom Meste dňa 14.5. 2018 (pondelok) o 15:30hod.

Nominovaní hráči:

1.MÁČEK Marek MŠK K.N.M

2.ŠAMAJ Samuel MŠK K.N.M.

3.MAGOČ Andrej MŠK K.N.M.

4.TRUBAČIK Dávid MŠK K.N.M.

5.KUBAŠČÍK Sebastián MŠK K.N.M.

6.CHOVANEC Miro MŠK K.N.M.

7.HARCEK Adriano MŠK K.N.M.

8.ŠKOLNÍK Lukáš MŠK K.N.M.

9.BELIANČIN Ján  Rudina

Realizačný tím:

Tréneri:   NOVÁK Vladimír, MRÁZIK Daniel,

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok  14. mája 2018 o 15.15 hod. v areáli mládežníckeho futbalového ihriska MŠK K.N.M. v K.N.M... Ukončenie tréningového zrazu je plánované na pondelok  14. mája 2018  do 17.15 hod. v K.N.M..

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že SFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.

V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Jaroslava Bačíka +421915124064

Hráči si prinesú:  kopačky, chrániče,  tréningové oblečenie, tepláky

Priniesť so sebou preukaz poistenca!

Peter ŠTEFAŇÁK                  MRÁZIK Daniel                            NOVÁK  Vladimí

tréner mládeže SFZ              tréner PPTF SFZ                           tréner PPTF SFZ

pre ObFZ Kysúc pre ObFZ Kysúc

 

N O M I N Á C I A

oblastného výberu Kysúc U 13 /2005/na tréningový zraz v Rakovej dňa 14.5. 2018 (pondelok) o 16:00hod.

Nominovaní hráči:

1.BROS Tobias FK Čadca

2.MACKO Nikolas FK Čadca

3.JARÁBEK Ľubomír FK Čadca

4.GAJDOŠ Róbert TJ Kysučan Korňa

5.MACHÝĽ Jakub FK Polom Raková

6.ŠOPOR Martin FK Polom Raková

7.KUBIŠTA Gabriel Slovan Podvysoká

8. MAGAT Daniel Pokrok S. Bystrica

9. LIGAČ Martin FK Turzovka

10. BIELČIK Martin FK Turzovka

11. HALVONÍK Tomáš Pokrok S. Bystrica

12. BOCKO Adam  Slávia Staškov

13. BADŽGOŇ Jakub FK Turzovka

14.  KUBALA Ján Pokrok S. Bystrica

 

N O M I N Á C I A

oblastného výberu Čadca U 14 /2004/ na tréningový zraz v Rakovej dňa 14.5. 2018 (pondelok) o 16:00hod.

Nominovaní hráči:

1.SERAFÍN Matúš FK Čadca

2.ŠICHMAN Martin FK Čadca

3.HEGLAS Dominik FK Polom Raková

4.KUDLÁČ Štefan Slávia Staškov

5.PERĎOCH Timotej FK Čadca

6.VALEK Andreas Javorník Makov

7.BOLOGA Andrej Javorník Makov

8.VAŇOVEC Dávid TJ Tatran Krásno

9.ROVDER Filip FK Čadca

10.MARÁČEK Šimon FK Čadca

11.HRTÚS Matej TJ Kysučan Korňa

12.HÝLL Tomáš Pokrok Stará Bystrica

13.JATI Jakub Pokrok Stará Bystrica

14.STEINIGER Milan FK Turzovka

 

N O M I N Á C I A

oblastného výberu Kysúc U 12 /2006/ na tréningový zraz v Rakovej dňa 14.5. 2018 (pondelok) o 16:00hod.

Nominovaní hráči:

1.VALEK Samuel ŠK Javorník Makov

2.ZAJAC Jakub Slávia Staškov

3.ZAJAC Lukáš Slávia Staškov

4.JANTOŠÍK Adrián Slávia Staškov

5.PAVLÍK Matúš ŠK Javorník Makov

6.KADÚCH Samuel TJ Korňa

7. ADAMEC Marek FK Čadca

8.PAŠTRNÁK Patrik FK Polom Raková

9.HALADEJ Adam FK Polom Raková

10.LUTERA Filip  FK Polom Raková

11.TALAPKA Tobias Pokrok S. Bystrica

12.SKORČÍK Filip Tatran Turzovka

13.ROVDER Tomáš FK Čadca

14.KAJÁNEK Ján  FK Polom Raková

Realizačný tím:

Tréneri:  KULLA Róbert, BAČÍK Jaroslav

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok  14. mája 2018 o 15.45 hod. v areáli mládežníckeho futbalového ihriska FK Polom Raková v Rakovej.. Ukončenie tréningového zrazu je plánované na pondelok  14. mája 2018  do 17.45 hod. v Rakovej.

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že SFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.

V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Róberta Kullu +421915536890

Hráči si prinesú:  kopačky, chrániče,  tréningové oblečenie, tepláky

Priniesť so sebou preukaz poistenca!

 

Peter ŠTEFAŇÁK                  Jaroslav Bačík                                Róbert Kulla

tréner mládeže SFZ          tréner PPTF SFZ                              tréner PPTF SFZ

pre ObFZ Kysúc pre ObFZ Kysúc

 

Správy zo sekretariátu.

1. Vymeňte vo svojom klube staré lopty za nové!!!

Za každú vašu starú, ohranú loptu ( značka nerozhoduje ), ktorá už vo vašom klube doslúžila, vám firma QUICK Sport ponúka do vášho klubu novú loptu QUICK Sport zo zľavou 40% z klubového cenníka.

Pre viac informácií kliknite tu.

2.Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

( Doposiaľ prejavilo záujem o školenie cca 7 - 8 osôb).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy