Úradná správa č. 40 - 15/16

zo dňa 20.05.2016

 

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 18.05.2016 o.i.

VV schválil:

1.  Návrh KR ObFZ na zaradenie R Dikoš, Štefan na nominačnú listinu SsFZ pre ročník 2016/2017.

2. Termín aktívu ŠTK na 2.7.2016 o 10:00 v zasadačke ObFZ.

3. Smernicu o elektronickom hlasovaní

VV zobral na vedomie:

1. Aktuálne informácie.

2. Priebežné hodnotenie súťaží.

3. Správu hospodárskej komisie

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. Berieme na vedomie podanie na komisiu R Nekoranec Ladislav

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 21.kolo  zo dňa 15.05.2016

2.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14.kolo  zo dňa 15.05.2016

2.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 18.05.2016

2.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 18.05.2016

3. Vzájomná dohoda:

3.1. MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc OŠK Rudina (B) - OŠK Snežnica 14.kolo dňa 21.05.2016 (sobota) o 17.00 hod.

4. ŠTK nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 23. kolo dňa 29.05.2016 o 17.00 hod.:

FK Nesluša - TJ Pokrok Stará Bystrica (SO 28.05.2016 o 17.00 hod.)

TJ Slovan Rudinská - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (SO 28.05.2016 o 17.00 hod)

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - FK Polom Raková (HP Povina)

TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Oščadnica

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Slovan Podvysoká

FK Čadca (B) - TJ Kysučan Ochodnica (HP Horelica)

FK Tatran Turzovka - ŠK Radoľa

4.2. Odohrať MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 29.05.2016 o 17.00 hod.:

TJ Slávia Zákopčie - Voľno

FK VADIČOV - Voľno

TJ Spartak Radôstka - OŠK Snežnica

TJ Rozkvet Klubina - OŠK Rudina (B)

FK Lodno - TJ Olešná

Úsek mládeže:

1.Kontumujeme MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 17.kolo  TJ SLOVAN Klokočov - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou podľa SP článok 100/b v prospech TJ SLOVAN Klokočov, priznávame 3 body a skóre 3:0.Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou – 35 eur MZF v prospech TJ SLOVAN Klokočov. Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou v prospech ObFZ Kysúc - 10 eur MZF.

2.Vzájomné dohody:

2.1. Na základe vzájomnej dohody sa odohrá MFS 11.kolo TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou U19 - FK Polom Raková U19 piatok 20.05.2016 o 16.30 hod.

2.2. Na základe vzájomnej dohody sa odohrá MFS 19.kolo FK Slávia Staškov U15 - TJ SLOVAN Klokočov  piatok 27.05. 2016 o 16.00 hod.(5 eur MZF).

2.3. Na základe vzájomnej dohody sa odohrá MFS 18.kolo ŠK TJ Slovan Skalité U15 - TJ SLOVAN Klokočov U15 sobota 21.05.2016 o 10.00 hod.(5 eur MZF).

2.4. Na základe vzájomnej dohody sa odohrá MFS 17.kolo FK Slávia Staškov U15 - TJ Kysučan Ochodnica U15 piatok 20.05.2016 o 16.00 hod.

2.5. Na základe vzájomnej dohody sa odohrá MFS 17. kolo OŠK Rudina U15 - TJ Tatran Oščadnica U15 štvrtok 26.05.2016 o 17.00 hod.

3. ŠTK KM schvaľuje :

3.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 11. kolo zo dňa 15.05.2016

3.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 17. kolo zo dňa 15.05.2016

3.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 15. kolo zo dňa 15.05.2016

3.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19  ku dňu 18.05.2016

3.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 18.05.2016

4. ŠTK KM nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo dňa 29.05.2016 o 14.30 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Pokrok Stará Bystrica (28.05.2016 o 17.00)

FK Čadca (B) - TJ Spartak Radôstka (NE 29.05.2016 o 13.30 hod.)

MŠK Snežnica - FK Polom Raková

TJ Kysučan Korňa - TJ Kysučan Ochodnica

4.2. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 19. kolo dňa 29.05.2016 o 10.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Skalité (SO 28.05.2016 o 10.00 hod.)

FK Slávia Staškov - TJ SLOVAN KLOKOČOV (SO 28.05.2016 o 10.00 hod.)

MŠK Snežnica - TJ Kysučan Ochodnica (SO 28.05.2016 o 14.00 hod.)

OŠK Rudina - TJ Kysučan Korňa

ŠK Javorník Makov - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou ( NE 29.05.2016 o 14.00 hod.)

FK Lodno - Štart Dunajov (NE 29.05.2016 o 15.00 hod.)

4.3. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 17. kolo dňa 29.05.2016 o 12.00 hod.:

ŠK Javorník Makov - TJ Slovan Skalité (SO 28.05.2016 o 11.00 hod.)

FK Slávia Staškov - MŠK Snežnica (SO 28.05.2016 o 12.00 hod.)

TJ Tatran Oščadnica -  Voľno

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

97. Peter Vnuk (1253006) ŠK Radoľa - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 16.5.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

98. Marián Zborovančík (1166814) Kysučan Korňa - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 16.5.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

99. Martin Berešík (1225912) FK Vadičov - DO zastavenie športovej činnosti na 4 týždne od 16.5.2016. DP čl. 49/1b,2b, čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

100. Martin Rovňanik (1189681) Slávia Zákopčie - DO zastavenie športovej činnosti na 4 týždne od 16.5.2016. DP čl. 49/1b,2b, čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

101. D.org po objasnení veci z ÚS č. 39 bod 96.a. ukladá hráčovi FK Vadičov Miloš Králik (1140451) podľa DP čl. 49/1d,2d, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a,c,f DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne od 9.5.2016. Za prerokovanie DO menovaný zaplatí poplatok 10 Eur.

102. D.org po objasnení veci z ÚS č. 39 bod 96.b. ukladá klubu FK Vadičov podľa DP čl. 49/4, čl. 9/1c, čl. 12/6 DO- pokutu vo výške 50 Eur.(7 Eur MZF)

103. D.org. začína disciplinárne konanie podľa DP č. 71/2g zo zápasu 20. kola VI. ligy medzi Spartak Vysoká nad Kysucou – Tatran Turzovka hraného dňa 8.5.2016 voči hráčovi Tatran Turzovka Patrik Timek (1169055) – za konanie podľa DP čl. 49/1c. D.org. za účelom objasnenia vo veci:

a.predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.5.2016 o 14.00 hráča FK Tatran Turzovka Patrik Timek (1169055) (vyjadrenie sa hráča k videozáznamu spornej situácie). Účasť menovaného nutná pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

b.D.org. podľa čl. 76,čl. 77 menovanému pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia veci.

c.predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.5.2016 o 14.00 R Vladimír Badura a AR1 Pavol Hrtús (vyjadrenie k videozáznamu). Účasť menovaných nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

d.D.org. žiada klub Spartak Vysoká nad Kysucou o písomné vyjadrenie a predloženie dokladu o PN hráča Matej Pavlica (1179915) do 25.5.2016 do 12.00.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Obsadenie DZ a zmeny R v DL č.23:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 22. kolo dňa 22.05.2016 o 17.00 hod.:

•FK Polom Raková - ŠK Radoľa   DZ Vojtuš

•TJ Slovan Podvysoká - FK Čadca (B)   DZ Moják

•TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Nová Bystrica   DZ Hurík

•TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Rudinská   DZ Mihalda

•MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - FK Nesluša (HP Povina)   DZ Jurišta

SsFZ:

•21.5.2016 2S.liga Ž 22K TJ Tatran Krásno nad Kysucou - TJ Jednota Bánová hrá sa o 14:00 U13, 16:00 U15   Žák

•22.5.2016 11:00 3S.liga D 22K TJ Tatran Krásno nad Kysucou - OŠK Rosina AR1   Mindek

Dohrávky:

•OŠK Rudina (B) - OŠK Snežnica 14.kolo dňa 21.05.2016 (sobota) o 17.00 hod.   Chovanec M., Poláček, Kožák

•MFS 11.kolo TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou U19 - FK Polom Raková U19 piatok 20.05.2016 o 16.30 hod.   Špalek A., Špalek Š.

•MFS 19.kolo FK Slávia Staškov U15 - TJ SLOVAN KLOKOČOV  piatok 27.05. 2016 o 16.00 hod.   Nekoranec

•MFS 18.kolo ŠK TJ Slovan Skalité U15 - TJ SLOVAN KLOKOČOV U15 sobota 21.05.2016 o 10.00 hod.   Ramšík

•MFS 17.kolo FK Slávia Staškov U15 - TJ Kysučan Ochodnica U15 piatok 20.05.2016 o 16.00 hod.   Belko Ľ., Kožák

•MFS 17.kolo OŠK Rudina U15 - TJ Tatran Oščadnica U15 štvrtok 26.05.2016 o 17.00 hod.   Káčerík

Medzioblastný futbalový turnaj: 25.05.2016 o 9:30 hod. v Kysuckom Novom Meste turnaj mladších žiakov: výber  ObFZ Kysúc,  výber ObFZ Žilina a MŠK Žilina   Žák, Štefan

2. Upozorňujeme R na dôsledné dodržiavanie čl. 25/11 RS (papierový zápis) pod následkom ďalšieho disciplinárneho konania.

3. KR predvoláva na svoje zasadnutie R: Petrák M. ml. dňa 25.5.2016 o 15:00 hod..

4. KR plánuje v letnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

 

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1.Nominácia reprezentácii ObFZ  Kysúc na medzinárodný turnaj družobných zväzov starších a mladších žiakov ročníkov 2001 a 2003, ktorý sa uskutoční dňa 24.5.2016 (utorok) v Staříči (CZ).

Ročník 2001:

1.Ján Strenitzer, 2.Peter Halvoník, 3.Martin Ďuriš, 4.Tomáš Hofer, 5. Matúš Potočár, 6.Lukáš Brandys (všetci TJ Pokrok Stará Bystrica), 7.Samuel Husár, 8.Dominik Špulica, 9.Marián Bystřický, 10.Milan Šmahajčík (všetci FK Tatran Turzovka), 11.Martin Pavlík, 12.Štefan Kaštan, 13.Martin Kecík, 14.Oliver Stolárik (všetci ŠK Javorník Makov), tréner – Ladislav Kolembus tel. 0905 979 882.

Ročník 2003:

1.Matej Smažák, 2.Timotej Dodek, 3.Ján Valčuha, 4.Jakub Ligač, 5.Tibor Hurík, 6.Ľubomír Višinský, 7.Nikolas Pištek ( všetci FK Tatran Turzovka), 8.Jakub Mrkva (ŠK Javorník Makov), 9.Šimon Hyll,  10.Jozef Mačejko, 11.Samuel Targoš, 12.Jaroslav Dubovický (všetci TJ Pokrok Stará Bystrica),  13.Denis Šopor, 14.Jakub Lutera, 15.Samuel Arendarik (všetci FK Polom Raková), tréner- František Mrmus tel. 0903 654 809.

Nominovaní hráči si prinesú so sebou kartičku poistenca (cestovný pas), kopačky, chrániče, hygienické pomôcky. Obed a dresy sú zabezpečené. Predbežné ukončenie turnaja 14:00h. Neúčasť turnaja ihneď oznámiť – Mrmus František 0903 654 803.

Odchod:  7:00 – Stará Bystrica, 7:30-Raková OÚ, 7:45-Turzovka Beskydská zástavka a pokračujeme smer Klokočov.

2.Nominácia reprezentácie ObFZ  Kysúc na regionálny medzioblastný futbalový turnaj mladších žiakov – ročník narodenia 2004, ktorý sa uskutoční dňa 25.05.2016 (v stredu) o 9:30 hod. na ihrisku v Kysuckom Novom Meste .

Nominovaní hráči:

1.Timotej Bulej, 2.Filip Rovder, 3.Adam Šustek, 4.Peter Krnáč, 5.Timotej Perďoch (všetci FK Čadca), 6.Peter  Kubaščík, 7.Matúš Kubík, 8.Timotej Hutira, 9.Jaroslav Bojda, 10.Peter Ovečka ( všetci MŠK KNM), 11.Dominik Heglas, 12.Marko Olšiak (obaja FK Polom Raková), 13.Milan Šteiniger, 14.Kristián Maslík (obaja FK Tatran Turzovka), 15.Andeas Válek (ŠK Javorník Makov), 16.Michal Kopas, 17.Pavol Labuda (obaja MŠK Snežnica), tréner- Mrmus František (0903 654 803).

Zraz nominovaných hráčov je na 8:30 na ihrisku v KNM. Nominovaní hráči si prinesú so sebou kartičku poistenca , kopačky, chrániče, hygienické pomôcky. Obed a dresy sú zabezpečené. Predbežné ukončenie turnaja 14:00h. Neúčasť  ihneď oznámiť – Mrmus František 0903 654 803.

 

Správy zo sekretariátu

VV SFZ prerokoval návrh noviel stanov, RaPP, volebného a rokovacieho poriadku SFZ.

Viac informácii tu.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy