Úradná správa č. 40 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

1. Aktív ŠTK pre súť. roč. 2012/2013 sa uskutoční 6.7. 2012. Prihláška nebude zasielaná poštou. Bude zverejnené na internetovej stránke www.obfzkysuc.sk. v sekcii dokumenty. Účasť štatutárnych zástupcov klubov na aktíve je povinná.

2. Prihlášku do súťaží a pasporty ihrísk nariaďujeme zaslať na ObFZ Kysúc najneskôr do 27.6. 2012.

3. Podmienkou zaradenie klubu do súťaží ObFZ Kysúc je splnenie čl. 7 Rozpisu súťaže.

4. Upozorňujeme kluby ObFZ Kysúc na vysporiadanie si všetkých medzi oddielových pohľadávok a pohľadávok voči ObFZ Kysúc.

5. Rovnako upozorňujeme kluby ObFZ Kysúc na dodržiavanie čl. 6/e Rozpisu súťaže – organizovanie turnajov.

6. ŠTK ObFZ Kysúc pripravuje Rozpis súťaží pre ročník 2012/2013. Žiadame kluby a vyzývame kluby riadené ObFZ Kysúc o zasielanie námetov, pripomienok a požiadaviek do nového rozpisu. Kluby môžu byť poskytnutá prezentácia svojich klubov a aktivít na stránkach rozpisu.

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 24. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 6.6. 2012.

3. Schvaľujeme výsledky 20. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 6.6.2012.

5. Námietka kapitána domácich 24. kolo I. trieda FK Čadca B Horelica – FK Lodno opodstatnená.

6. Odstupujeme na doriešenie DK R z 24. kola I. trieda FK Čadca B Horelica – FK Lodno.

7. Nariaďujeme odohrať 26. kolo QUICK SPORT I. triedy 17.6. 2012 o 17.00 hod.:

 • FK Tatran Turzovka - FK Lodno
 • TJ Kysučan Korňa - FK Slávia Staškov
 • FK Čadca B Horelica - FK Nesluša (HP Horelica)
 • TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Tatran Krásno nad Kysucou B
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - MŠK Kysucké Nové Mesto B
 • TJ Snaha Zborov nad Bystricou - OŠK Rudina
 • TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - ŠK Čierne

8. Nariaďujeme odohrať 22. kolo QUICK SPORT II. triedy 17.6. 2012 o 17.00 hod.:

 • TJ Slovan Podvysoká B - TJ Spartak Radôstka (14.30)
 • OŠK Snežnica - FK REaMOS Kysucký Lieskovec B
 • TJ Kysučan Ochodnica - ŠK Javorník Makov B
 • TJ Olešná - FK Tatran Oščadnica
 • TJ Slávia Zákopčie - voľný žreb
 • TJ Rozkvet Klubina - voľný žreb

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky 24. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 6.6. 2012.

3. Schvaľujeme výsledky 1. kola Nadstavbovej časti QUICK SPORT I. triedy žiakov o víťaza a o umiestnenie.

4. Nariaďujeme odohrať 26. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 17.6. 2012:

 • FK Tatran Oščadnica - TJ Slovan Skalité (16.6. 14.00)
 • TJ Kysučan Korňa - TJ Spartak Radôstka (16.6. 17.00)
 • TJ Slovan Nová Bystrica - FK Nesluša (12.30)
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - TJ Slovan Podvysoká (14.30)
 • TJ Kysučan Ochodnica - FK REaMOS Kysucký Lieskovec (16.6. 17.00)
 • TJ Beskyd Svrčinovec - voľný žreb

5. Nariaďujeme odohrať MFZ v kategórii žiaci nadstavbovú časť o víťaza:

Nadstavbová časť 3. kolo dňa 17.6.2012:

· TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Slovan Rudinská (10.30)

· TJ Slovan Podvysoká - TJ Beskyd Svrčinovec (12.30)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

233. Juraj Kubišta, 900226, Čierne – 1 MFZ nepod. od 4.6. 2012. DP 1/5a.

234. a) Štefan Repák, 810501, Zákopčie; b) Peter Brodňan, 840901, Rudina; c) Marek Pagáč, 891031, Krásno B; Jozef Zemaník, 930128, Čadca B – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 4.6.2012. DP 1/13 – 5a.

235. Vyhovujeme žiadosti rozhodcu Petra Sikoru a mení trest na podmienečný na 10 dní so skúšobnou dobou do 6.9.2012. DP čl. 31/2.

236. Vyhovujeme žiadosti rozhodcu Ondreja Špaleka a mení trest na podmienečný na 10 dní so skúšobnou dobou do 6.9.2012. DP čl. 31/2.

237. Miroslav Polka, 920911, Staškov – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 28.5.2012. DP 1/13 – 5a.

238. Po objasnení veci trestáme zo zápasu 23. kola I. triedy Slávia Staškov –Vadičov hraného dňa 27.5.2012 rozhodcu Jána Čamboru zastavením činnosti na 2 MFZ nepod. od 28.5.2012. DP 3/4c. Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/11a.

239. Po objasnení veci trestáme zo zápasu 23.kola I triedy Staškov –Vadičov hraného dňa 27.5.2012, kapitána mužstva Slávia Staškov Jaroslava Páleníka, 820830, zákazom výkonu akejkoľvek funkcie kapitána na 3 mesiace nepod. od 6.6.2012 DP 1/10.

240. Vyhovujeme žiadosti diváka OŠK Rudina Róberta Kohúta a zvyšok trestu mu odpúšťa. DP 31/1.

241. Na základe šetrenia DK, stanoviska odbornej komisie a vyjadrenia dotknutých osôb zastavujeme disciplinárne konanie voči hráčovi FK Čadca B Miroslavovi Blahovca, 920401, zo zápasu 24. kola I. triedy medzi FK Čadca B – FK Lodno dňa 3.6.2012. DP čl. 18/1.

242. Po objasnení veci a stanovisku odbornej komisie za zápasu 24. kola I. triedy Čadca B – Lodno hraného dňa 3.6.2012, R Miloša Štrbu postupujeme na doriešenie KR.

243. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

244. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. Pozastavujeme delegáciu na 2 MFZ R Matejka od 7.6.2012.

2. Predvolávame R Belanec na 14.6.2012 o 15.30.

3. Pozastavujeme delegáciu do vyriešenia R Belanec.

4. Berieme na vedomie ukončenie aktívnej činnosti rozhodcu Pavla Halfara. Ďakujeme p. Pavlovi Halfarovi za úctyhodnú 22 ročnú aktívnu činnosť.

5. Predvolávame R Blažek na 14.6.2012 o 15.00.

6. Pozastavujeme delegáciu na stretnutia dospelých do vyriešenia R Blažek.

7. Berieme na vedomie ospravedlnenie R J. Čambora.

8. Zasadnutie KR sa uskutoční 14.6.2012 o 14.30 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 1. Upozorňujeme funkcionárov FK, že podklady k prechodu žiakov do kategórie dorastu (vystavenie RP) bolo potrebné zaslať na SsFZ najneskôr do 31.5.2012. Ak ste tak nevykonali, urýchlene potrebné doklady doručte na sekretariát SsFZ. Viac info v Spravodajoch na www.ssfz.sk
 2. Upozorňujeme kluby (Svrčinovec, Nesluša, Olešná), ktoré ešte nemajú zaregistrovaných ISSF manažérov klubov aby tak neodkladne urobili. Registrácie klubu v systéme je aj podmienkou vykonania matričných úkonov!
 3. Pomôcka pre kluby (ISSF klubových manažérov) - VIDEONÁVODY nájdete nahttp://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody
 4. Kvôli zavádzaniu Informačného systému Slovenského futbalu, je bezpodmienečne potrebnézaregistrovať „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ - zabezpečovanie registrácie a transferov hráčov v elektronickej podobe, možnosť komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ http://www.futbalsfz.sk/issf a veľkou pomôckou sú spomínané VIDEONÁVODY. V prípade nejasností kontaktujteissf@futbalnet.sk, registracia@futbalnet.sk prípadne sekretariáty zväzov.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc

Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy