Úradná správa č. 4 - 16/17

zo dňa 05.08.2016

Dôležitý oznam

V ISSF pribudla pomôcka klubovým a tímovým manažérom, pri nominácii hráčov na Zápis o stretnutí Vás systém upozorní, pokiaľ by ste chceli nominovať hráča, ktorý nemá vygenerované členské. Pokiaľ na nominácii bude takýto hráč, systém Vám nedovolí schváliť nominácie hráčov na zápas (na Zápise o stretnutí).

UPOZORNENIE:

Ak si chcete daného hráča povoliť na Zápis o stretnutí (vygenerovať mu členské), môžete tak urobiť kedykoľvek, aj 5 minút pred uzatvorením nominácií na Zápis o stretnutí.

V zmysle platného Zákone o športe je povinnosťou všetkých športových organizácií a ich členov na Slovensku, ktoré majú záujem na financovaní vlastnej športovej činnosti zo štátnych prostriedkov, platiť členské. Vychádzajúc z toho Konferencia SFZ 3.6.2016 schválila nasledovné členské príspevky: - Hráči do 18 rokov 3 € - Hráči nad 18 rokov 6 € - Tréneri, delegáti, funkcionári, sprostredkovatelia 10 € - Futbalové kluby 20 € - Zväzy (RFZ, ObFZ) 20 € - Ostatní riadni a pridružení členovia 20 €

Kľúč na rozdelenie finančných prostriedkov získaných z výberu členských príspevkov SFZ: Odpočítať kluby s licenciou mládeže SFZ (bude ich 48) a rozdeliť finančné prostriedky klubom, ktoré fungujú na amatérskej úrovni. Na kritérium pridelenia finančných prostriedkov vplýva počet mládežníckych družstiev v klube (minimálne 14 hráčov v družstve) a počet mládežníkov do 18 rokov. Družstvá musia byť riadne prihlásené v súťažiach riadených SFZ, RFZ alebo ObFZ a za mládežníka – člena klubu sa považuje hráč registrovaný v ISSF. Takto získané finančné prostriedky sú určené výhradne na amatérsky mládežnícky futbal. Budú tvoriť základ Fondu mládeže, do ktorého potečú aj ďalšie peniaze okrem členského – napr. 10 % zo štátnej dotácie SFZ.

Viac aktuálnych informácií o členskom tu .

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1. ŠTK nariaďuje odohrať:

1.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 2. kolo dňa 14. 08. 2016 o 16.30 hod.:

FK Nesluša - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) (SO 13.08.2016 o 16.30 hod.)

FK Polom Raková - FK Čadca (B)

TJ Tatran Oščadnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Kysučan Ochodnica - FK Tatran Turzovka

TJ Olešná - TJ Slovan Podvysoká

TJ Kysučan Korňa - TJ Spartak Radôstka

Úsek mládeže :

1. Žiadame záujemcov o zaradenie družstva do kategórie prípravka aby zaslali prihlášku do 16.8.2016 na emailovú adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk. Prihlásené kluby: Skalité, Turzovka, Lodno, Raková, Snežnica, Oščadnica, Čierne, Rudinská, Nesluša.

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

1. D. org dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov zo súťažného ročníka 2015/2016 do súťažného ročníka 2016/2017 u týchto previnilcov:

a. Erik Jaroš (1245531) TJ Olešná – 1 MFS

b. Milan Zajac (1174741) Spartak Vysoká nad Kysucou – 1 MFS

c. Marián Kekely (1248336) FK Lodno – 1 MFS

d. Jozef Guži (1150345) Polom Raková – 1 MFS

e. Ján Lokša (1169165) FK Čadca B – 1 MFS

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Náhradný letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 10.8.2016 od 16:00 hod. v budove ObFZ Kysúc. Zúčastnia sa R: Kolesnáč, Petrák ml., Ševčík, Macejko, Maják, Špalek O., Chovanec M., Petrák, Kupka, Kubiš, Blahovec, Fonš, Mrmus Lach. Podmienkou zaradenia na NL je vyplnenie a odoslanie formulára zo zmien pravidiel. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

2. Zasadnutie KR bude 10.8.2016 (streda) o 15.00 hod..

3. Upozorňujeme všetkých R a DZ na dodržiavanie stanovenej lehoty pri ospravedlneniach, ktorá je 7 dní pred konaním MFS.

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

 

Správy zo sekretariátu

1. Možnosť objednania lístkov písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk:

Kvalifikačný zápas Slovensko - Anglicko 4.9.2016 o 18:00 hod. štadión A. Malatinského - City Arena Trnava

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy