Úradná správa č. 4 - 14/15

zo dňa 08.08. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Všeobecné informácie

1.1 Sezónne súpisky pre súťažný ročník 2014/2015 ktoré boli FK do ISSF nahraté v požadovanom termíne, boli ŠTK schválené a uzavreté ( kategória dospelých VI. liga, mládež U15)

1.2  Uzatváranie súpisiek v ISSF zo strany ŠTK v kategórii dospelí VII. liga, mládež U19, U13 bude dňa 13.08.2014. FK ostáva povinnosť a zodpovednosť za lekárske prehliadky hráčov. Lekárom potvrdený a podpísaný zoznam hráčov v zmysle RS ObFZ predložia FK na prvých MFZ, tieto rozhodcovia skontrolujú a zistenia uvedú v zápise o stretnutí.

1.3 Na základe rozhodnutia VV ObFZ, nebude Rozpis súťaží ObFZ 2014/2015 vydaný v klasickej „papierovej“ podobe. Celý dokument bude umiestnený na webovej  stránke ObFZ tak aby sa dal vytlačiť. Z dôvodu aktualizácie adresára FK (komunikácia medzi zväzom a FK ako aj medzi FK navzájom) žiadame FK, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažnom ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených ObFZ, aby nám zaslali - doručili na ObFZ mená, adresy, tel. čísla, emailovej adresy na štatutárov resp. funkcionárov v klube, ktoré budú následne zverejnené na stránke ObFZ Kysúc v sekcii Zoznam klubov.

1.4 Dôrazne opäť upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

1.5 Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje

1.1 Výsledky MFS 1. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 3.8.2014

1.2 Na základe vzájomnej dohody zmenu  poradia MFS 4. kolo MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina – FK Nesluša 24.08.2014 o 16:00 hod,  17. kolo FK Nesluša – MŠK Kysucké  Nové Mesto „B“ Povina 12.04.2015 o 15:30 hod. (poplatok 10 eur FK Nesluša).

1.3 Na základe vzájomnej dohody zmenu UHČ MFS 1.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc TJ Slovan L. Vadičov – Rozkvet Klubina dňa 17.08.2014 o 13:30 hod. (poplatok 10 eur TJ Slovan L. Vadičov)

2. ŠTK nariaďuje

2.1. Odohrať MFS VI. liga QIUCK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 17.08.2014 o 16.00 hod. :

· MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - Tatran Oščadnica (HP Povina o 14.00)

· Slovan Rudinská - Slovan Podvysoká

· ŠK Radoľa - FK Nesluša

· FK Čadca B Horelica - ŠK Javorník Makov B (HP Horelica)

· Tatran Turzovka - TJ Pokrok Stará Bystrica

· Snaha Zborov nad Bystricou - Spartak Vysoká nad Kysucou

· Slovan Nová Bystrica - Kysučan Korňa

2.2 Odohrať MFS VII. liga QIUCK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 17.08.2014 o 16.00 hod. :

· TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - TJ Rozkvet Klubina (o 13.30)

· TJ Kysučan Ochodnica - TJ Spartak Radôstka

· TJ Beskyd Svrčinovec - FK Lodno

· TJ Slávia Zákopčie - OŠK Rudina (B)

· TJ Olešná - OŠK Snežnica

Úsek mládeže :

1. ŠTK KM na základe žiadosti TJ Spartak Radôstka mení  bod 2 US 3-2014/2015 úsek mládeže v  časti  výšky poplatku . Nový poplatok  ŠTK KM stanovuje na 50 eur. ( MZF 10 eur)

2. ŠTK KM  opätovne nariaďuje predložiť vzájomne dohody náhradných termínov do 13.08.2014  prostredníctvom ISSF, prípadne písomnou, emailovou formou. ( 1. kolo TJ Kysučan Korňa – TJ Spartak Vysoká,  2. kolo TJ Kysučan Korňa – TJ Beskyd Svrčinovec)

3. Na základe žiadosti FK Polom Raková oznamujeme FK v kategórii U13, že FK Polom Raková odohrá domáce zápasy v nedeľu o 10:00 hod. ( MZF 10 eur FK Polom Raková )

4. ŠTK KM schvaľuje výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 1. kolo zo dňa 03.08.2014

5. ŠTK KM nariaďuje

5.1 Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  3. kolo dňa 17.08.2014  o 10:00 hod.:

· FK Slávia Staškov - voľný žreb

· MŠK Snežnica - TJ Kysučan Korňa (16.08. o 14:00)

· TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou

·TJ Kysučan  Ochodnica - TJ Slovan Podvysoká

· OŠK Rudina - FK Lodno

· FK REaMOS Kysucký Lieskovec  - ŠK Javorník Makov

· TJ Slovan Klokočov – voľný žreb

5.2 Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc  žiaci U13 1. kolo dňa 17.08.2014 o 10:00 hod.:

· FK Polom Raková - ŠK Javorník Makov

· MŠK Snežnica - FK Slávia Staškov

· FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Podvysoká  (predz. U19 SsFZ o 11:30)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

8. Lukáš Martiak, 1244418, Spartak Vysoká - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS od 4.8.2014. DP čl. 37/3. (MZF 10 eur)

9. Dis. org.  na základe žiadosti hráča Kysučan Ochodnica, dorast, Pavol Mikloš, 1252628, o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO, vyhovuje a zvyšok DO 2 MFS menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 6.8.2014. DP čl. 40 ods. 1/2. (MZF 5 eur)

10. Dis. org.  na základe žiadosti hráča Slovan Rudinská, Róbert Ondrušek, 1173393 o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO, vyhovuje a zvyšok DO 1 MFS menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 6.8.2014. DP čl. 40 ods. 1/2. (MZF 10 eur)

11. Dis. org. podľa čl. 7 ods. 2 písm. a DP začína disciplinárne konanie vo veci hrubého nešportového správania voči R zo strany Mariána Malíka z MFS VI. ligy medzi Kysučan Korňa – Spartak Vysoká hraného dňa 3.8.2014.

Dis. org. žiada:

a) Klub Kysučan Korňa o písomné stanovisko do stredy 13.8.2014 do 12.00 hod. k uvedenému incidentu a súčasne špecifikovanie statusu Mariána Malíka na predmetnom MFS (funkcionár alebo divák).

b) Zároveň o písomné stanovisko HÚ Pavol Hrtús st. k plneniu si svojich povinností. Dis. org. predmetné žiada pod následkami disc. opatrení.

c) Dis. org. súčasne predvoláva z uvedeného MFS na svoje zasadnutie dňa 13.8.204 o 14:30 hod. R Martin Janec, AR1 Peter Červenec, AR2 Pavol Jantoš. Účasť menovaných je nutná pod následkami disc. opatrení.

12. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

13. DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 13.8.2014 o 14.00 hod..

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.2:

VI. liga QIUCK SPORT ObFZ Kysúc 2. kolo dňa 10.08.2014 o 16.30 hod.:

Tatran Oščadnica - ŠK Radoľa: M. Chovanec za O. Špalek

Správy zo sekretariátu

Žiadame zástupcov víťazných kolektívov dorastu (Slovan Skalité, ŠK Čierne) a dospelých (OŠK Rudina, ŠK Javorník Makov) v súťažiach SsFZ, aby sa 13.8.2014 o 15:30 dostavili na ObFZ Kysúc, kde im budú odovzdané lopty spolu s reklamným bannerom značky DYNAMAX.

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní. To znamená, že aktuálne MZF, vystavené za mesiac jún 2014 sú splatné do 10.7.2014 (štvrtok).

Upozorňujem na fakt, že od 1.8.2014 (najneskôr), SFZ platby šekom vôbec nebude prijímať (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde ...) ! Preto odporúčame uhrádzať platby za mesačnú zbernú faktúru prevodom alebo priamo vložením na účet SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránkewww.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy