Úradná správa č. 4 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

 1. Opätovne nariaďujeme predložiť FK ObFZ Kysúc zoznamy - súpisky hráčov v termíne do 5.8.2011 na ObFZ Kysúc.
 2. Nariaďujeme FK Čadca B, MŠK Kysucké Nové Mesto B, TJ Javorník Makov B, FK REaMOS Kysucký Lieskovec B, TJ Slovan Podvysoká B, FK Lodno B predložiť súpisku A mužstiev v termíne do 5.8.2011 na ObFZ Kysúc.

Úsek dospelých

 1. 2. kolo QUICK SPORT I. triedy 14.8.2011 o 16.30 hod.:
 • FK Tatran Turzovka – TJ Slávia Staškov
 • FK Nesluša – FK Lodno
 • FK Tatran Krásno nad Kysucou B – TJ Kysučan Korňa (13.8. o 15.00)
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B – FK Čadca B (HP Povina)
 • OŠK Rudina – TK Beskyd Svrčinovec
 • ŠK Čierne – TJ Slovan Ľadonhora Vadičov
 • TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – TJ Snaha Zborov

Úsek mládeže

 1. Na základe žiadosti TJ Slovan Nová Bystrica udeľujeme výnimku na odohratie MFZ na občiansky preukaz do 21.8.2011 vrátane. V uvedenom prípade rozhodcovia postupujú v zmysle súťažného poriadku.
 2. 2. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 14.8.2011 o 14.00 hod.:
 • TJ Tatran Oščadnica - TJ SpartakRadôstka (13.8. o 14.00) - OPRAVA!
 • FK Nesluša – TJ Slovan Skalité
 • voľný žreb – TJ Kysučan Korňa
 • TJ Slovan Podvysoká – TJ Slovan Nová Bystrica (13.8. o 16.30)
 • FK REaMOS Kys. Lieskovec – TJ Beskyd Svrčinovec (predzápas A)
 • voľný žreb – TJ Slovan Ľadonhora Vadičov
 • TJ Vysoká nad Kysucou – TJ Kysučan Ochodnica

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 1. DK ObFZ dáva na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov zo súťažného ročníka 2010/2011, do súťažného ročníka 2011/2012 u týchto previnilcov: Bavlšík Jozef, 850319, Spartak Vysoká, 1 MFZ; Brodňan Vladimír, Slovan Povina, 5 MFZ; Fojtik Tomáš, 940117, Slovan Povina, 4 MFZ; Koniar Daniel, 900626, Kysučan Korňa, 2 MFZ; Čečko Tomáš, 851019, Kysučan Ochodnica , 1 MFZ; Singer Jozef, 940717, Ľadonhora Vadičov, 1 MFZ – DP 1/13-9.
 • 2.DK ObFZ dáva na vedomie zoznam previnilcov, ktorých zvyšky nepodmienečných trestov uložených DK SsFZ sa vykoná v súťažnom ročníku 2011/2012 v pôsobnosti DK ObFZ Kysúc. Jedná sa o: Polka Miroslav, 920911, Slávia Staškov, 2 MFZ; Časnocha Rastislav, 930108, Beskyd Svrčinovec, 2 MFZ; Dej Tomáš, 930202, Beskyd Svrčinovec, 3 MFZ – DP čl. 6/8.
 • 3. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 4. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Seminár pred súťažným ročníkom 2011/2012 sa uskutoční 6.8.2011 o 8.00 hod. v zasadacej miestnosti v priestoroch tribúny FK Čadca.
 2. Posledný termín fyzických previerok sa uskutoční dňa 6.8.2011 o 7.00 hod. na štadióne FK Čadca. Úspešné absolvovanie fyzických previerok je podmienka pre účinkovanie ako R na ObFZ Kysúc pre ročník 2011/2012.
 3. Ospravedlnenia: Špalek- do odvolania, J. Čambora- do odvolania, Paršo- do odvolania. KR berie na vedomie list Ondrušku o ukončení aktívnej činnosti R.
 4. KR súhlasí s prestupom R Ploštica Ján s klubu ŠK Radoľa do klubu OŠK Snežnica. KR eviduje príslušnosť R Zacher Milan ku klubu ŠK Radoľa

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 

Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy