Úradná správa č. 39 - 18/19

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 24.04.2019 o. i. Schválil:

1. Návrh rozhodcov na školenie licencie A SsFZ / Patrik Elsner, Lukáš Makyňa/

2. Doplnenie nominačnej listiny rozhodcov pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019 o Gabriela Chrastinu.

Zobral na vedomie:

1.Kontrolu uznesení.

2.Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc.

3.Informáciu o záveroch stretnutia predstaviteľov partnerských zväzov dňa 2.4.2019 v Ustroniu.

4.Priebežné hodnotenie súťažného ročníka 2018/2019.

5.Prípravu rozpisu a organizáciu súťaží pre ročník 2019/2020.

6.Správu HK o platobnej disciplíne oddielov.

7.Personálne obsadenie VV , komisií ObFZ Kysúc.

8.Marketingovú spoluprácu ObFZ Kysúc.

9.Vyúčtovanie zimných mládežníckych turnajov ObFZ Kysúc.

 

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1.Informácia SSFZ - Schválená zmena U19 2019/2020 viac info tu

2.Informácie k Prezidentskému poháru nájdete v US č.34-18/19

 

3. Schvaľujeme:

3.1.  žiadosť ŠK Nesluša o zmenu termínu pre nadstavbovú časť ,hrací deň  sobota

3.2.  žiadosť ŠK ŠK Radoľa o zmenu termínu pre nadstavbovú časť ,hrací deň  sobota

3.3.  žiadosť ŠK TJ Slovan Nová Bystrica o zmenu termínu 1.kola nadstavbovej časti ,hrací deň  sobota 27.4.2019 o 16.30 hod.

4. Upozorňujeme FK na RS 2018/2019 čl.2 – v záujme regulárnosti si vyhradzuje riadiaca komisia právo zrušiť výnimky z hracích dní a časov pre posledné kolá.

 

Úsek mládeže:

1.  Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019:

IV. liga U 13 QUICK SPORT - 04.-05.máj 2019

prípravka SEVER - 01.máj 2019 :

9.kolo a 10.kolo 1.05.2019 o 15.00 hod.

TJ Tatran Oščadnica/FK Polom Raková - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA (HP Raková)

FK Tatran Turzovka/ŠK Javorník Makov - TJ Slovan Skalité/ FK Čadca (HP Makov)

 

11.kolo a 12.kolo 08.05.2019 o 15.00 hod.

ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité/ FK Čadca (HP Futbalová aréna v Korni)

TJ Tatran Oščadnica/FK Polom Raková  - FK Tatran Turzovka/ŠK Javorník Makov (HP Oščadnica)

 

2.Vzájomná dohoda:

2.1. OŠK Rudina - TJ Slovan Podvysoká  MFS 12.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.05.2019 o 16.00 hod.

2.2. FK Polom Raková - TJ Slovan Podvysoká  MFS 16.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.05.2019 o 17.00 hod.

2.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA   MFS 9.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 12.05.2019 o 10.00 hod.

2.4. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité  MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 26.05.2019 o 10.00 hod.

2.5. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 09.06.2019 o 10.00 hod.

2.6. TJ Slovan Klokočov - TJ Štart Dunajov MFS 11.kolo  IV.ligy U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.04.2019 o 10.00 hod.(zmena poradia so 14.kolom)

2.7. TJ Slovan Skalité - OŠK Rudina MFS 12.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 28.05.2019 o 17.00 hod.

2.8. FK Čadca - TJ Slovan Skalité MFS 9.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.05.2019 o 10.00 hod.

2.9. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité 13.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2019 o 17.00 hod.

2.10. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - OŠK Rudina 10.kolo  IV. ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 19.05.2019 o 10.00 hod.

 

3. Schvaľujeme:

3.1. FK Čadca - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 12.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.06.2019 o 12.00 hod.

 

4. Nariaďujeme:

4.1. Odohrať MFS  medzi TJ Kysučan Korňa - FK LODNO 14.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 01.05.2019 o 14.00 hod.

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R v DL č.18

•15K NE 28.04.2019 16:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Pokrok Stará Bystrica – TJ Kysučan Ochodnica:

AR2 Belko D. za Čambora

•15K NE 28.04.2019 16:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Slovan Rudinská – TJ Slovan Podvysoká:

R Židek za Makyňa, AR1 Mindek za Klušák

•15K NE 28.04.2019 16:00 VI.liga QUICK SPORT FK Čadca B – TJ Slávia Zákopčie:

AR1 Vlček za Maják

•15K NE 28.04.2019 16:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Olešná – OŠK Snežnica:

R Makyňa za Židek,  AR1 Klušák za Mindek

•14K SO 21.04.2019 14:00 V.liga U19 QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – FK Lodno:

zápas preložený na 1.8.2019 o 14:00, platí pôvodná delegácia

•11K NE 28.04.2019 10:00 IV.liga U15 QUICK SPORT TJ Štart Dunajov – TJ Slovan Klokočov:

R Makyňa za Chrastina, AR1 Chrastina za Makyňa

 

Mládež SsFZ:

•19K SO 27.04.2019 14:00 3S.liga dorast TJ Pokrok Stará Bystrica – ATTACK Vrútky:

AR1 Kubalík za Chovanec M.

2. KR na základe zistení DK pozastavuje delegovanie na 1 MFZ dospelých riadených ObFZ Kysúc R Rastislav Staškovan (nedostatky v stretnutí 13K VI.ligy QUICK SPORT TJ Olešná – TJ Kysučan Korňa)

3. KR žiada predložiť videozáznam z MFZ 14K VI.ligy QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Nová Bystrica na sekretariát ObFZ do stredy 1.5.2019,  do 12,00 hod.

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

67. Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, ii DP. Miroslav Učník 1316401 TJ Kysučan Korňa vylúčený za telesné napadnutie na HP (udretie súpera päsťou do tváre v prerušenej hre) podľa čl. 49/1b ukladá DS – pozastavenie výkonu športu v trvaní 6 týždňov podľa čl. 49/2b DP od 22.4.2019 do 3.6.2019.(10 Eur MZF)

68. Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, ii DP. Marián Dubán 1252997 TJ Slovan Nová Bystrica vylúčený za telesné napadnutie na HP (udretie súpera päsťou do tváre v prerušenej hre) podľa čl. 49/1b ukladá DS – pozastavenie výkonu športu v trvaní 6 týždňov podľa čl. 49/2b DP od 22.4.2019 do 3.6.2019.(10 Eur MZF)

69. Disciplinárny orgán (ďalej len DO) podľa čl.78 DP zastavuje disciplinárne konanie voči hráčovi mužstva TJ Olešná, Lukáš Palica (1260733), zo stretnutia 13.kola VI.ligy medzi TJ Olešná - TJ Kysučan Korňa hraného dňa 14.4.2019, za konanie podľa čl.49/1b DP. Po prešetrení veci DO podľa čl.78 DP upúšťa od udelenia DS menovanému.

70. Disciplinárna sankcia – pokuta 50 eur podľa čl. 57/1b, 2, čl. 12 DP. Klubu TJ Kysučan Korňa na základe správy delegáta podľa čl. 9/1c zo stretnutia 14.kola VI.ligy medzi TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Nová Bystrica hraného dňa 21.4.2019 za použitie pyrotechniky počas zápasu na tribúne a po ukončení stretnutia.(7 Eur MZF)

71. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie podľa čl.9/2b1 , čl.16/1 DP: vedúci mužstva TJ Kysučan Korňa Marian Malik (1079898) - zo zápasu 14.kola VI.ligy medzi TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Nová Bystrica, hraného dňa 21.4.2019 na základe správy delegáta stretnutia , DO ukladá DS - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 4 súťažné stretnutia podľa čl.48/1a DP od 22.4.2019. (MZF 10 EUR).

 

 

Matrika - Peter Kubinec

 

1. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto ObFZ Kysúc  žiadosť zamietne.

2. O preregistráciu hráča v zmysle čl. 15/5 RaPP je možné požiadať výhradne s použitím formulára Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia (ktorú nájdete v El. podateľni – Registrácia) aj mimo registračného obdobia s výnimkou obdobia od 01.05 do 30.06.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

 

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

ObFZ Kysúc žiadá futbalové kluby, ktorým bola pridelená dotácia  zo SFZ z projektov na podporu rekonštrukcie futbalových štadiónov aby zaslali 3 až 4 ks foto z priebehu prác hradených z uvedených dotácií v termíne do 7.5.2019. Jedná sa o nasledovné kluby: TJ Kysučan Korňa, FK Slavia Staškov, ŠK Čierne, Tatran Oščadnica, Pokrok Stará Bystrica, TJ Snaha Zborov nad Bystricou.

 

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2019.

Viac info tu.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný

formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

2. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

3. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy