Úradná správa č. 39 - 17/18

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

UPOZORNENIE!!!

Utorok 24.4.2018, bola  nasadená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tá, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe “správať”, stavy sú:

- AKTÍVNY

- NEAKTÍVNY

- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA

- VYLÚČENÝ

- V ZAHRANIČÍ

Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu “Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF, pokiaľ bude jeho status iný ako Aktívny, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnutí a podobne …

Typy profilov:

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny

Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Rozhodca- platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Agent - členský poplatok = Aktívny

 

ObFZ Kysúc v spolupráci s MŠK Kysucké Nové Mesto organizuje dňa 10.05.2018 o 15,00 v zasadačke MKS Kysucké Nové Mesto pracovné stretnutie zástupcov klubov mládežníckych družstiev okresu Kysucké Nové Mesto / Lodno, Ochodnica , Dunajov, Radoľa , Rudina, Rudinská , Snežnica, Vadičov, Nesluša/.

Účasť povinná!!

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Upozornujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je potrébne postupovať podľa

RS kap.5 bod f/1-Telefonickú žiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK najneskôr 5 hod. pred MFS predsedovi ŠTK.

 

Úsek dospelých:

1.Kontumujeme MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelí 12.kolo medzi OŠK Snežnica - TJ Rozkvet Klubina podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech OŠK Snežnica.

2.Vylučuje TJ Rozkvet Klubina zo VII. ligy ObFZ Kysúc dospelých, ŠTK v zmysle SP čl.12/1 považuje družstvo za vypadávajúce.

ŠTK anuluje všetky dosiahnuté  výsledky TJ Rozkvet Klubina. Družstvá vyžrebované s TJ Rozkvet Klubina budú mať

v ostatných stretnutiach jarnej časti voľno.

3. ŠTK predvoláva zúčastnené osoby z MFS VII. ligy ObFZ Kysúc dospelých FK Lodno - TJ Slávia Zákopčie na zasadnutie, deň 09.05.2018 o 14,30 hod. pod následkom DO nasledovné osoby:

vedúci D Rastislav Zeman (1317628), vedúci H Tomáš Cabúk (1146622), R Miroslav Chovanec (1312716)

 

4.Vzájomná dohoda:

4.1.FK Polom Raková - Športový klub Nesluša MFS 26. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 16.06.2018  o 17.00 hod.

 

Úsek mládeže:

1.Kontumujeme MFS V. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8.kolo medzi MŠK Snežnica - TJ Kysučan Ochodnica,

podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech MŠK Snežnica.

 

2.2.Vzájomnú dohodu:

a)MŠK Kysucké Nové Mesto (C) - ŠK Čierne 9.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 05.05.2018 o 10.00 hod,HP UT KNM.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R v DL č.20:

• 20K NE 06.05.2018 16:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Pokrok Stará Bystrica – TJ Kysučan Ochodnica:

AR2 Trúchly za Cisarik

• 20K NE 06.05.2018 16:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká – TJ Slovan Nová Bystrica:

AR1 Nekoranec za Trúchly

• 13K NE 06.05.2018 16:30 VII. liga QUICK SPORT OŠK Snežnica – FK Lodno:

AR1 Cisarik za Mrmus

• 13K NE 06.05.2018 16:30 VII. liga QUICK SPORT TJ Slávia Zákopčie – TJ Rozkvet Klubina:

R Nekoranec, AR1 Makyňa, AR2 Belko D. (stretnutie zrušené)

 

Mládež SsFZ:

• 20K NE 06.05.2018 10:00 4A.liga dorast MŠK Kysucké Nové Mesto B – TJ Pokrok Stará Bystrica:

R Mindek, AR1 Špalek Š. (Stretnutie zrušené, KNM B dorast odhlásené zo súťaže)

 

2. Žiadame R, ktorí ešte nenahlásili veľkosť rozhodcovského dresu KR, aby tak urobili čo najskôr.

3. Zasadnutie KR bude v stredu 9.5.2018 od 15.00.

4. KR predvoláva na svoje zasadnutie (9.5.2018, streda o 15.00) rozhodcov: Šimon Špalek a Miroslav Chovanec

5. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac apríl, prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 11.5.2018.

Dochádzka za apríl 2018

6. Žiadame R, ktorí majú zmluvy na mládež SsFZ, aby v zápasoch mládeže SsFZ do ISSF v kolónke záznamy rozhodcu, uvádzali, či na stretnutí bol prítomný lekár (nestačí, keď je len uvedené meno v kolónke lekára).

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

41.Daniel Hrubý (1348926) Kysučan Ochodnica U15 – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 30.4.2018. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (5 eur MZF)

 

Správy zo sekretariátu.

 

1. Vymeňte vo svojom klube staré lopty za nové!!!

Za každú vašu starú, ohranú loptu ( značka nerozhoduje ), ktorá už vo vašom klube doslúžila, vám firma QUICK Sport ponúka do vášho klubu novú loptu QUICK Sport zo zľavou 40% z klubového cenníka.

Pre viac informácií kliknite tu.

 

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

( Doposiaľ prejavilo záujem o školenie cca 7 - 8 osôb).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

 

 

 

Futbalové zväzy