Úradná správa č. 39 - 15/16

zo dňa 13.05.2016

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. Kontumujeme MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo FK Lodno - FK VADIČOV podľa SP článok 100/d v prospech FK Lodno, priznávame 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme na DK.

2. Berieme na vedomie podanie na komisiu R Ševčíka

3. ŠTK schvaľuje:

3.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 20.kolo  zo dňa 08.05.2016

3.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13.kolo  zo dňa 08.05.2016

3.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 11.05.2016

3.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 11.05.2016

4. Oneskorené začiatky stretnutí:

FK Lodno - FK VADIČOV (neskoré uzatvorenie nominácie H)

TJ Slávia Zákopčie - TJ Spartak Radôstka (neskorá nominácie H)

5. ŠTK nariaďuje:

5.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 22. kolo dňa 22.05.2016 o 17.00 hod.:

FK Polom Raková - ŠK Radoľa

TJ Kysučan Ochodnica - FK Tatran Turzovka

TJ Slovan Podvysoká - FK Čadca (B)

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Rudinská

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Tatran Oščadnica

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - FK Nesluša (HP Povina)

5.2. Odohrať MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 15. kolo dňa 22.05.2016 o 17.00 hod.:

TJ Slávia Zákopčie - FK Lodno

OŠK Snežnica - TJ Rozkvet Klubina

TJ Olešná - FK VADIČOV

TJ Spartak Radôstka - Voľno

OŠK Rudina (B) - Voľno

Úsek mládeže:

1. Kontumujeme MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 10.kolo  MŠK Snežnica - FK Čadca (B) podľa SP článok 100/b v prospech MŠK Snežnica,priznávame 3 body a skóre 3:0. Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom FK Čadca (B) - 66eur MZF v prospech MŠK Snežnica. Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom FK Čadca (B) v prospech ObFZ Kysúc - 17 eur MZF.

2. Vzájomné dohody:

2.1.  Na základe vzájomnej dohody sa odohrá MFS 15.kolo ŠK Javorník Makov U13 - TJ Tatran Oščadnica U13 nedeľa 29.05.2016 o 10.00 hod.(5 eur MZF).

2.2.  Na základe vzájomnej dohody sa odohrá MFS 16.kolo TJ Slovan Skalité U13 - FK Slávia Staškov U13 utorok 31.05. 2016 o 16.30 hod.(5 eur MZF).

2.3.  Na základe vzájomnej dohody sa odohrá MFS 11.kolo FK Čadca (B) U19 - TJ Pokrok Stará Bystrica U19 nedeľa 15.05.2016 o 13.30 hod.(5 eur MZF).

3. ŠTK KM schvaľuje :

3.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 10. kolo zo dňa 08.05.2016

3.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 16. kolo zo dňa 08.05.2016

3.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 14. kolo zo dňa 08.05.2016

3.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19  ku dňu 11.05.2016

3.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 11.05.2016

3.6. Dohrávku MFS 12. kolo IV. liga MEVASPORT ObFZ Kysúc TJ Slovan Skalité - ŠK Javorník Makov

4. ŠTK KM nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 22.05.2016 o 14.30 hod.:

FK Polom Raková - TJ Spartak Radôstka

TJ Kysučan Korňa - FK Čadca (B)

TJ Pokrok Stará Bystrica - Voľno

MŠK Snežnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

4.2. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18. kolo dňa 22.05.2016 o 10.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - FK Lodno (SO 21.05.2016 o 10.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - TJ SLOVAN KLOKOČOV

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Slávia Staškov

TJ Kysučan Ochodnica - ŠK Javorník Makov

TJ Kysučan Korňa - MŠK Snežnica

Štart Dunajov - OŠK Rudina

4.3. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 22.05.2016 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - MŠK Snežnica (SO 21.05.2016 o 12.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - FK Slávia Staškov

ŠK Javorník Makov - Voľno

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

92. Tomáš Podmanický (1156248) FK Čadca B - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 9.5.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

93. Erik Potočár (1254585) Pokrok Stará Bystrica - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 9.5.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

94. Michal Zátorský (1186005) FK Vadičov - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 9.5.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

95. D. Org. po objasnení veci z ÚS č. 38 2015/2016 bod 91 a po zohľadnení opatrení prijatých klubom ŠK Radoľa do budúcna, ukladá klubu ŠK Radoľa pokutu 50 eur DP čl. 57/1f,2. D. Org. akceptuje prijaté opatrenia klubu ŠK Radoľa , ktoré majú zabrániť opakovaniu obdobného incident v budúcnosti. (7eur MZF.)

96. D. Org. začína disc. konanie podľa DP čl. 71/2a,e zo zápasu 13. kola VII. ligy medzi FK Lodno – FK Vadičov, hraného dňa 8.5.2016 voči:

a) hráčovi   Miloš Králik (1140451) FK Vadičov- za konanie podľa DP čl. 49/1b. D. Org. podľa DP čl. 76/1 menovanému pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia veci.

b) klubu FK Vadičov za konanie podľa DP čl. 49/4.

D. Org. za účelom objasnenia veci predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.5.2016 o 14:00 hod. z uvedeného MFS hráča FK Vadičov Miloš Králik (1140451), R – Marián Ševčík (1092420), štatutárneho zástupcu klubu FK Vadičov, HU- Rastislav Zeman. Účasť menovaných nutná pod následkami ďalších disc. opatrení.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Obsadenie DZ a zmeny R v DL č.22:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 21. kolo dňa 15.05.2016 o 16.30 hod.:

•TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysučan Korňa DZ Mihalda

•FK Čadca (B) - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (HP Horelica) DZ Hurík

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo dňa 15.05.2016 o 16.30 hod.:

•TJ Spartak Radôstka - TJ Olešná  DZ Jurišta

MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 15.05.2016 o 14.00 hod.:

•FK Čadca (B) - TJ Pokrok Stará Bystrica (NE 15.05. 2016 o 13.30 hod.)   Špalek A., Špalek Š. – nová delegácia

IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 17. kolo dňa 15.05.2016 o 10.00 hod.:

•FK Slávia Staškov - TJ Kysučan Ochodnica (SO 14.05.2016 o 10.00 hod.)   Belko, Kožák – nová delegácia

•MŠK Snežnica - Štart Dunajov (SO 14.05.2016 o 14.00 hod.) Handlovský za Macejka

•ŠK Javorník Makov - TJ Kysučan Korňa (NE 15.05.2016 o 13.30 hod.) Poláček za Nekoranca

IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 15. kolo dňa 15.05.2016 o 12.00 hod.:

•ŠK Javorník Makov - TJ Tatran Oščadnica – nehrá sa

2. KR žiada predložiť DVD záznam zo stretnutia VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 20. kolo dňa 08.05.2016: TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Tatran Turzovka na sekretariát ObFZ do 17.5.2016

3. Posledný náhradný termín fyzických previerok R je 20.5.2016 od 18:00 hod. na štadióne FK Čadca, rozhodcovia v zmysle ZPČRaDZ čl.4/f predložia potvrdenie o absolvovaní LP. R uhradia na mieste poplatok 10 € v zmysle ZPČRaDZ čl.4/e. Zúčastnia sa R: Chovanec M., Jedinák, Ježík P., Maják, Ramšík, Zacher,

4. Upozorňujeme R na dôsledné dodržiavanie čl. 25/11 RS (papierový zápis) pod následkom ďalšieho disciplinárneho konania.

5. KR predvoláva na svoje zasadnutie R: Ševčík, Ondreáš, Káčerík dňa 18.5.2016 o 15:00 hod..

6. KR plánuje v letnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

 

Správy zo sekretariátu

1. Sekretariát ObFZ Kysúc prijal podnet od TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou doručený dňa 12.5.2016 vo veci MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 20. kolo dňa 08.05.2016 medzi TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Tatran Turzovka. Podnet bude predložený príslušnej komisii na najbližšom zasadnutí 18.5.2016.

2. Žiadame predložiť doklad o úhrade MZF na sekretariát za apríl do 17.5.2016 od klubov Rozkvet Klubina, Kysučan Korňa, Spartak Radôstka.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy