Úradná správa č. 39 - 14/15

zo dňa 12.6.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2015/2016 sa uskutoční dňa 3.7.2015 (piatok). Miesto a čas budú upresnené dodatočne.

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2015/2016, FK na ObFZ v písomnej forme  nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 26.6.2015 pre každé družstvo samostatne. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2015. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení. Postupujte podľa manuálu!

3. Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 7/e RS – organizovanie turnajov.

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS 25. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 07.06.2015.

1.2. Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 10.06.2015.

Úsek mládeže :

1. Upozorňujeme víťazov v kategóriách V. liga dorast a IV. liga žiakov U 15 na povinnosť podľa RS čl. 18/h (účasť na medzinárodných turnajoch po skončení súťažného ročníka). Dorast 27.6.2015 na území ČR a U 15 27.6.2015 na území SR.

2. ŠTK KM schvaľuje :

2.1. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 21. kolo zo dňa 07.06.2015

2.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 20. kolo zo dňa 07.06.2015

2.3. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 10.06.2015

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

203. Martin Malíček (1164524) Slovan Rudinská zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 8.6.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

204. Peter Rovňaník (1087647) Tatran Turzovka zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 8.6.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

205. František Bytčanek (1199739) Slovan Podvysoká zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 8.6.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

206. Juraj Fránek (1216902) Slovan Podvysoká zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 8.6.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

207.  Marián Valík (1165106) ŠK Radoľa zastavenie športovej činnosti na 2 MFS od 8.6.2015. DP čl. 45/1,2a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

208. D. org po objasnení veci v US č. 38, bod 202 ukladá trénerovi družstva TJ Kysučan Korňa dorast Miroslav Smreček zo zápasu 10. kola V. ligy  dorastu medzi TJ Kysučan Korňa – MŠK Kysucké Nové Mesto B hraného dňa 29.5.2015 podľa DP  čl. 48/1c,2b , čl. 9/2b,i , čl. 16, čl. 36/1a,2h, DO – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie súvisiacej s futbalovou činnosťou  na 3 mesiace nepodmienečne od 3.6.2015 . Za prerokovanie DO menovaný zaplatí poplatok 10 Eur.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. KR prerokovala sťažnosť na výkon R z MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 24. kolo dňa 31. 05. 2015 TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Pokrok Stará Bystrica (Stará Bystrica), sťažnosť opodstatnená, R O. Špalek odstupujeme na doriešenie DO

2. KR plánuje školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

 

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1. TMK ObFZ  oznamuje záujemcom o trénerskú licenciu,  že školenie trénerov UEFA GRASSROOTS  C  licencie a UEFA B licencie organizuje SsFZ B. Bystrica.

Všetky informácie sú uverejnené na stránke SsFZ  - komisie – materiály, kde je uvedený plán školení na rok 2015 a prihlášky  hore uvedených licencií.

2.TMK, na základe vyplneného dotazníka FK účinkujúcich v ObFZ Kysúc, vyhlasuje:

- 11-ku súťažného ročníka 2014/2015 – dospelých

-  trénera dospelých a mládeže

-  rozhodca ObFZ.

Tento dotazník je potrebné vyplniť FK a následne doručiť na ObFZ Kysúc!!!

 

Matričná komisia Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.

 

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme , že každý člen SFZ (hráč, ISSF manager, ISSF tímový manager, rozhodca, člen komisie a podobne) musí mať vyžiadaný preukaz, inak ho systém zneaktívni. Pozor hlavne pri ISSF manageroch a tímových manageroch, nakoľko ak budú bez vyžiadaného RP, nebudú môcť pracovať v systéme. (predpokladaný dátum, kedy bude SFZ robiť zneaktívnenie je 1.7.2015)

Upozorňujeme hráčov aby si v predstihu vzhľadom na elektronické transfery zriaďovali hráčske kontá. Hráč si môže osobne aktivovať svoje osobné konto na ktorejkoľvek matrike regionálneho (RFZ) alebo oblastného (ObFZ) zväzu. Hráči do 18 rokov jedine v sprievode zákonného zástupcu. Pri registrácii je nutné sa preukázať platným občianskym preukazom, alebo pasom s fotografiou kvôli jednoznačnej identifikácii osoby a uviesť matrikárovi svoju osobnú e-mailovú adresu. Pri maloletých hráčoch sa do systému uvádza e-mailová adresa zákonného zástupcu. E-mailová adresa slúži výhradne na zasielanie notifikácií, interných oznamov SFZ a zároveň slúži aj ako prihlasovacie meno do ISSF.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy