Úradná správa č. 39 - 12/13

zo dňa 03. 05. 2013

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 17. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 02.05.2013.

3. Kontumujeme MFZ 14. kolo II. trieda FK Lodno – TJ Kysučan Ochodnica 3:0 v prospech FK Lodno, 3 body priznávame FK Lodno.

4. Schvaľujeme výsledky 14. kola QUICK SPORT II. triedy.

5. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 02.05.2013.

6. Upozorňujeme TJ Beskyd Svrčinovec (17. kolo), OŠK Snežnica (14. kolo) na dodržiavanie čl. 9 písm. f Rozpisu súťaže (označenie usporiadateľov).

7. Námietka kapitána hostí 17. kolo I. trieda TJ Olešná – TJ Kysučan Korňa je neopodstatnená a odstupujeme KR.

8. Námietka kapitána hostí 14. kolo II. trieda FK Lodno – TJ Kysučan Ochodnica - odstupujeme DK.

9. Odstupujeme na doriešenie DK 14. kolo II. trieda FK Lodno – TJ Kysučan Ochodnica: hlavný usporiadateľ – Rastislav Zeman; kapitán FK Lodno, 11178117, Michal Trnovec; hráč. č. 8, 1025446, Vladimír Fuják; kapitán TJ Kysučan Ochodnica, 790522, Róbert Marčan; hráč. č. 8, 931231, Peter Gašinec.

10. Dôrazne upozorňujeme kluby na dodržiavanie US 34/2012 – 2013 bod 1, povinnosť pri hráčoch uvádzať registračné číslo nie rodné číslo ako doposiaľ (TJ Kysučan Ochodnica).

11. Doplňujeme bod 10 US 38 – 2012/2013. Nariaďujeme odohrať 18. kolo I. trieda TJ Kysučan Korňa – TJ Snaha Zborov dňa 5.5.2013 o 16.30 hod..

12. Nariaďujeme odohrať 19. kolo QUICK SPORT I. triedy 12.5. 2013 o 16.30 hod.:

· OŠK Rudina - Kysučan Korňa

· TJ Olešná - Slovan Rudinská

· FK Nesluša - Tatran Krásno nad Kysucou B

· ŠK Čierne - FK Čadca B Horelica

· MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - Spartak Vysoká nad Kysucou

· TJ Beskyd Svrčinovec - Tatran Turzovka

· Slovan Podvysoká – Snaha Zborov nad Kysucou

13. Nariaďujeme odohrať 16. kolo QUICK SPORT II. triedy 12.5. 2013 o 16.30 hod.:

· Javorník Makov B - Slovan Podvysoká B (11.5. o 16. 30)

· Slávia Zákopčie - Slovan Ľadonhora H. Vadičov

· OŠK Snežnica - Kysučan Ochodnica

· Rozkvet Klubina - voľný žreb

· FK Lodno - Tatran Oščadnica

· voľný žreb - Spartak Radôstka

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky 14. kola QUICK SPORT I. trieda dorast.

2. Schvaľujeme výsledky 10. kola QUICK SPORT I. trieda žiaci sk. A.

3. Schvaľujeme výsledky 10. kola QUICK SPORT I. trieda žiaci sk. B.

4. Schvaľujeme výsledky 13. kola QUICK SPORT I. trieda ml. žiaci.

5. Dôrazne upozorňujeme FK na dodržiavanie US 34 – 2012/2013 bod 1 – povinnosť pri hráčoch uvádzať registračné číslo – nie rodné číslo ako doposiaľ (TJ Kysučan Ochodnica , TJ Slávia Zákopčie - opakovane).

6. Oprava US 38 – 2012/2013 bod 10 UM, OŠK Rudina – TJ Slovan Skalité , 4.5.2013 o 16.30hod..

7. Zmena termínu mladší žiaci:

· MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité  (7.5. o 17.00)

· FK Polom Raková - ŠK Javorník Makov (9.5. o 16.30)

8. Nariaďujeme odohrať 16. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 12.5. 2013 o 14.00 hod.:

· Slovan Skalité - voľný žreb

· Kysučan Ochodnica - voľný žreb

· Spartak Vysoká nad Kysucou - FK Nesluša

· Kysučan Korňa - Beskyd Svrčinovec

· voľný žreb - Tatran Oščadnica

· Spartak Radôstka - OŠK Rudina

9. Nariaďujeme odohrať 12. kolo QUICK SPORT I. triedy žiakov sk. A 12.5. 2013 :

· FK Čadca C Horelica - voľný žreb

· Slovan Nová Bystrica - Kysučan Ochodnica (10.00)

· FK Lodno - FK Nesluša (predz. dosp. o 14.30)

· Spartak Radôstka - OŠK Rudina (predz. dorast o 12.00)

10.Nariaďujeme odohrať 12. kolo QUICK SPORT I. triedy žiakov sk. B:

· Javorník Makov - TJ Olešná (11.5. o 12.30)

· Slávia Zákopčie - Slovan Klokočov (predz. dosp. 14.30)

· Spartak Vysoká nad Kysucou - Polom Raková (10.00)

· Kysučan Korňa - Beskyd Svrčinovec (10.00)

11.Nariaďujeme odohrať 15. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiakov:

· TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Skalité (12.5. o 12.00)

· voľný žreb - FK Polom Raková

· ŠK Javorník Makov - MŠK Snežnica (predz. B 11.5. o 14.30)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

134. František Malík, 1247706, ŠK Čierne – 1 MFZ nepodmienečne od 2.5.2013. DP 1/5a.

135. DK podľa čl. 14, ods. 1, písmeno a) a e) DP, začína disciplinárne konanie vo veci, 14. kolo II. trieda, medzi FK Lodno – TJ Ochodnica, hraného dňa 28.4.2013 v súvislosti s výtržnosťami hráčov v polčasovej prestávke. Za účelom objasnenia okolností DK predvoláva na rokovanie konané dňa 9.5.2013 o 14.00 hod., HÚ Rastislav Zeman, štatutárneho zástupcu FK Lodno, hráča FK Lodno Vladimír Fuják,1025446, hráčov TJ Ochodnica: Peter Gašinec, 931231, Róbert Marčan, 790522, Jozef Jakubec, 870402, Tomáš Čečko 851019, Richard Pijak 940828,  Marek Surovčák 930608 a Lukáš Turčák 1168648. Účasť menovaných nutná pod následkami disciplinárnych opatrení.

136. DK po prešetrení veci 13. kolo II. trieda, medzi Slávia Zákopčie – OŠK Snežnica, hraného dňa 21.4.2013 a oboznámením sa so stanoviskom odborného útvaru konštatuje, že v danom prípade nedošlo k disciplinárnemu previneniu.

137. DK nevyhovuje žiadosti hráča ŠK Čierne Lukáša Benka, 1210571, o zmenu trestu.

138. Vzhľadom na dohrávky MFZ v stredu 8.5.2013 žiadame R o doručenie zápisov o stretnutí odohraných v dňoch 4.-5.5. 2013 na ObFZ najneskôr do 7.5.2013 do 12.00hod.. DK bude zasadať v dňoch 7.5.2013 a 9.5.2013.

139. Štefan Malík, 1320069, Slovan Rudinská – 1 MFZ nepodmienečne od 3.5.2013. DP 1/5a.

140. Peter Bytčánek, 1179741, Slovan Podvysoká – 2 MFZ nepodmienečne od 3.5.2013. DP1/6 – 1a.

141. František Bytčánek, 1199739, Slovan Podvysoká - 1 MFZ nepodmienečne od 3.5.2013. DP 1/1a.

142. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. KR žiada predložiť videozáznam zo stretnutia 15. kolo I. triedy Slovan Podvysoká – Tatran Krásno nad Kysucou B do 7.5.2013.

2. KR žiada predložiť videozáznam zo stretnutia 14. kolo I. triedy Slovan Rudinská – Slovan Podvysoká  do 7.5.2013

3. KR žiada predložiť videozáznam zo stretnutia 17. kolo I. triedy Snaha Zborov – Tatran Turzovka  do 7.5.2013

4. KR predvoláva na zasadnutie KR R: Blažek, Belanec na 9.5.2013 o 15.30 hod..

5. Ďalšie zasadnutie KR 9.5.2013 o 15.00 hod.

6.Rozhodcovia si môžu od pondelka 6.5.2013 na stránke ObFZ Kysúc v sekcii Rozhodcovia, tréneri a delegáti/rozhodcovia skontrolovať činnosť R za apríl. Prípadné nezrovnalosti nahlásiť na sekretariát ObFZ do 10.5.2013 do 12.00 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Notebook a mobilný internet za super ceny len pre členov a kluby ObFZ (SFZ)!

Viac informácií na  http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html

· Zástupcom klubov (ISSF manažérom, štatutárom, funkcionárom), ktorým záleží na prezentácií svojho klubu, na bezproblémovom a aktuálnom fungovaní ISSF systému - tabuľkového a informačného systému na stránke futbalnet.sk, stále ponúkame možnosť osobnej konzultácie na sekretariáte ObFZ Kysúc kvôli používaniu klubového ISSF konta. Väčšina klubov v I. triede dospelých už vytvorila základné podmienky pre elektronický zápis a je škoda, keď si kluby nepripravia predzápasové nominácie. Rozhodcovia tak majú následne pri uzatváraní elektronických zápisov zbytočné časové a technické problémy. Kontaktujete nás na číslach 0908934081, 0907814153 alebo osobne v stránkových hodinách.

· Od 1. apríla 2013 ObFZ Kysúc prechádza na mesačnú zbernú fakturáciu s poplatkami za transfery - hosťovanie, prestup a poplatkami na ŠTK. To v praxi znamená, že spomínané poplatky nemusíte platiť vopred šekom, ale Vám budú pridané na mesačnú zbernú faktúru, výnimku tvoria poplatky, ktoré je potrebné uhrádzať doterajším spôsobom: štartovné vklady, zálohové platby za R a DZ.

· O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry na Váš klub budú kluboví ISSF manageri informovaní pomocou emailu zo systému ISSF. Faktúra sa NEPOSIELA poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ "Všeobecná faktúra" a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry "Faktúra za ISSF karty" je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Túto faktúru, prosím, druhýkrát neplaťte. Prosím dodržte splatnosť faktúry a použite účet, ktorý je uvedené na faktúre!!! Nedodržaním splatnosti má klub automaticky zastavenú činnosť!!!

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy