Úradná správa č. 39 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 23. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 30.5.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 19. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 30.5.2012.

5. Na základe zápisu R 23. kolo I. trieda FK Slávia Staškov – TJ Slovan Ľadonhora Vadičov odstupujeme na doriešenie DK R – Ján Čambora, kapitána FK Slávia Staškov Jaroslav Páleník 820830.

6. Berieme na vedomie ohlásenie futbalového turnaja na Staškove : 8. Júla 2012, 41. Ročník o putovný pohár J. Krónera.

7. Nariaďujeme odohrať 25. kolo QUICK SPORT I. triedy 10.6. 2012 o 17.00 hod.:

 • ŠK Čierne - FK Tatran Turzovka
 • OŠK Rudina - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B - TJ Snaha Zborov nad Bystricou (HP Povina)
 • TJ Tatran Krásno nad Kysucou B - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov (9.6. 15.00)
 • FK Nesluša - TJ Beskyd Svrčinovec
 • FK Slávia Staškov - FK Čadca B Horelica (9.6. 17.00)
 • FK Lodno - TJ Kysučan Korňa

8. Nariaďujeme odohrať 21. kolo QUICK SPORT II. triedy 10.6. 2012 o 17.00 hod.:

 • FK Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká B
 • ŠK Javorník Makov B - TJ Olešná (9.6. 17.00)
 • TJ Rozkvet Klubina - TJ Kysučan Ochodnica
 • TJ Slávia Zákopčie - voľný žreb
 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec B - voľný žreb
 • TJ Spartak Radôstka - OŠK Snežnica

Úsek mládeže

Upozorňujeme víťazné družstvá v kategórii žiaci (víťaz nadstavbovej časti) a dorast na čl. 18 písm. h – účasť víťazov na turnaji družobných futbalových zväzov. Turnaj víťazov žiakov – 23.6. 2012 usporiadateľ ObFZ Kysúc (víťazné družstvo); turnaj víťazov dorast – 23.6.2012 usporiadateľ Frýdek Mistek, miesto bude oznámené dodatočne.

1. Kontumujeme 23. kolo I. triedy dorast TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Nová Bystrica, 3 body priznávame TJ Kysučan Korňa, výsledok ostáva v platnosti.

2. Schvaľujeme výsledky 23. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

3. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 30.5.2012.

4. Schvaľujeme výsledky 14. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B.

5. Schvaľujeme konečnú tabuľky QUICK SPORT I. tried žiakov sk. A a sk. B po 14. kole.

6. Nariaďujeme odohrať 25. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 10.6. 2012:

 • voľný žreb - FK Tatran Oščadnica
 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec - voľný žreb
 • TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Ochodnica (9.6 17.00)
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - voľný žreb
 • FK Nesluša - TJ Beskyd Svrčinovec (14.30)
 • TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Nová Bystrica (14.30)
 • TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Korňa (9.6. 17.00)

7. Na základe dosiahnutých výsledkov v kategórii žiaci sk. A,B nariaďujeme odohrať MFZ nasledovne:

Nadstavbová časť 1. kolo dňa 3.6.2012:

O víťaza

 • TJ Beskyd Svrčinovec – TJ Slovan Rudinská (zmena: 5.6. 17.00)
 • TJ Slovan Nová Bystrica TJ Slovan Podvysoká (3.6. 10.30)

O umiestnenie

 • OŠK Rudina – FK Polom Raková (3.6. 10.00)
 • FK Nesluša TJ Kysučan Korňa (3.6. 10.00)
 • TJ Spartak Radôstka – FK Čadca C Horelica (3.6. 10.00)
 • MŠK Snežnica – TJ Slávia Zákopčie (3.6. 11.00)
 • FK Lodno – FK Klokočov (3.6. 10.00)

8. Nariaďujeme odohrať MFZ v kategórii žiaci nadstavbovú časť nasledovne:

Nadstavbová časť 2. kolo dňa 10.6.2012:

O víťaza

 • TJ Slovan Rudinská - TJ Slovan Podvysoká (11.30)
 • TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Slovan Nová Bystrica (9.6. 15.00)

O umiestnenie

 • FK Polom Raková - OŠK Rudina (9.6. 10.00)
 • TJ Kysučan Korňa - FK Nesluša (10.00)
 • FK Čadca C Horelica - TJ Spartak Radôstka (HP Horelica 10.00)
 • TJ Slávia Zákopčie - MŠK Snežnica (10.00)
 • FK Klokočov - FK Lodno (HP Olešná 10.00)

9. Nariaďujeme odohrať MFZ v kategórii žiaci nadstavbovú časť nasledovne:

Nadstavbová časť 3. kolo dňa 17.6.2012:

 • TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Slovan Rudinská (10.30)
 • TJ Slovan Podvysoká - TJ Beskyd Svrčinovec (15.00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

220. Daniel Šamaj, 000828, Lodno – 1 MFZ napod. od 28.5.2012. DP 1/5a.

221. Marek Choluj, 931225, Skalité – 6 MFZ nepod. od 27.5.2012. DP 1/6 – 1b. Zaplatiť poplatok 3,5 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/11a.

222. Tomáš Dej, 930202, Svrčinovec – 6 MFZ nepod. od 27.5.2012. DP 1/6 – 1b.

223. Peter Škola, 940331, Oščadnica – 1 MFZ nepod. od 28.5.2012. DP 1/5a.

224. Lukáš Janec, 901202, Nesluša – 1 MFZ nepod. od 28.5.2012. DP 1/5a.

225. a) Peter Ligáč, 851007, Korňa; b) Lukáš Čičala, 860729, Rudina – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 28.5.2012. DP 1/13 – 5a.

226. DK vyhovuje žiadosti hráča KNM B Peter Vavrek, 930426 a mení trest na podmienečný na 1 MFZ do 30.8.2012. DP čl. 31/2.

227. Po objasnení veci, zohľadnení stanoviska odborných komisii, trestá hráča Kysučan Korňa Ľubomíra Ďurkáča, 900717, trestom zastavenia pretekárskej činnosti na 2 MFZ nepod. od 23.5.2012. DP 1/3a.

228. Berieme na vedomie ospravedlnenie hráča Ľubomíra Ďurkáča z neúčasti na zasadnutí DK.

229. Trestáme kapitána Kysučanu Korňa Jozefa Veselku, 881227, za neospravedlnenú účasť na zasadnutí DK pokarhaním. DP 1/10.

230.Za účelom objasnenia veci predvolávame na zasadnutie dňa 6.6.2012 o 14.00 hod. zo stretnutia 23. kola I. triedy dospelí Staškov – Vadičov, (27.5.2012) R – Ján Čambora, kapitána Slávia Staškov Jaroslav Páleník, 820830, a hráča Slávia Staškov Miroslav Polka, 920911. Účasť menovaných na zasadnutí DK je povinná pod disciplinárnymi následkami.

231. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

232. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. Berieme na vedomie žiadosť TJ Kysučan Korňa ohľadom žiackeho turnaja a žiada o doplnenie propozícii turnaja.

2. Predvolávame na zasadnutie dňa 7.6.2012 o 15.30 hod. R Blažek, Zacher, Matejka, Ján Čambora .

3. Ospravedlnení: Holiač a R. Čambora 3.6. 2012.

4. Zmena tel. čísla R Kubica 0907229430

5. Zasadnutie KR sa uskutoční 7.6.2012 o 14.30 hod.

Videokomisia – Štefan Vojtuš

VK po zhliadnutí videozáznamu z 22. kola I. triedy medzi Beskyd Svrčinovec – Kysučan Korňa prijíma nasledovne stanovisko:

1. Zákrok na domáceho hráča bol v pokutovom území hosťujúceho mužstva (80.min.)

2. Hosťujúci hráč č. 12 nakopol loptu v smere skupinky hráčov medzi, ktorými bol aj hl. R. Rozhodca sa inštinktívne uhol - hornú časť tela prikrčil, akoby sa lopta rútila práve na neho. Išlo o HNS.

3. Oba priestupky rozhodca posúdil správne. Poplatok prepadá v prospech ObFZ Kysúc.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • Upozorňujeme kluby (Svrčinovec, Nesluša, Olešná, Klokočov, Zákopčie, Radôstka), ktoré ešte nemajú zaregistrovaných ISSF manažérov klubov aby tak neodkladne urobili. Registrácie klubu v systéme je aj podmienkou vykonania matričných úkonov!
 • Pomôcka pre kluby (ISSF klubových manažérov) - VIDEONÁVODY nájdete nahttp://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody
 • Kvôli zavádzaniu Informačného systému Slovenského futbalu, je bezpodmienečne potrebnézaregistrovať „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ - zabezpečovanie registrácie a transferov hráčov v elektronickej podobe, možnosť komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ http://www.futbalsfz.sk/issf a veľkou pomôckou sú spomínané VIDEONÁVODY. V prípade nejasností kontaktujteissf@futbalnet.sk, registracia@futbalnet.sk prípadne sekretariáty zväzov.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc

Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy