Úradná správa č. 39 - 10/11

Výkonný výbor – Stanislav Špila

Na svojom riadnom zasadnutí dňa 11.5. 2011 okrem iného prejednal:

 • Miesto a organizáciu medzinárodných družobných stretnutí výberov U15 a U13 ObFZ Kysúc, OFS Frýdek Místek, BOZPN Skoczow dňa 25.5.2011 na štadióne ŠK Čierne a Slovan Skalité.
 • Organizáciu medzioblastných výberov ročníka 1999 Čadca - Žilina dňa 24.5.2011 v Žiline.
 • Na návrh KR zaradil na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Kysúc R: Milan Zacher, Ľubomír Belko, Marian Ševčik, Lukáš Sabela a Peter Škola.

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 20. kola QUICK SPORT I. triedy.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy po 20. kole.
 3. Schvaľujeme výsledky MFZ 14. kola II. triedy.
 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy po 14. kole.
 5. Nariaďujeme TJ Kysučan Ochodnica uhradiť náležitosti R z MFZ 14. kola II. triedy Ochodnica - KNM B: HR M. Zacher 23,50 eur; AR1 F. Jedinák 19,50 eur. Berieme na vedomie list TJ Kysučan Ochodnica.
 6. Na základe oznámenia R opakovane pod následkami disciplinárnych opatrení nariaďujeme FK REaMOS K. Lieskovec uhradiť  náležitosti uvedené v ÚS č. 36 úsek dosp. bod 8: R M. Chovanec 23,50 eur, AR1 J. Holiač 19,50 eur, AR2 P. Škola 19,50 eur.

7. 23. kolo QUICK SPORT I. triedy 29.5. 2011 o 17.00:

 • Kysučan Korňa – ŠK Čierne
 • FK Nesluša – OŠK Rudina
 • Slávia Staškov – Slovan Ľadonhora H. Vadičov
 • FK Čadca B Horelica – Tatran Oščadnica
 • Spartak Vysoká nad Kys. – Snaha Zborov
 • FK Lodno – Beskyd Svrčinovec
 • ŠK Radoľa – Tatran Turzovka

8. 17. kolo QUICK SPORT II. triedy 29.5. 2011 o 17.00:

 • Slávia Zákopčie – Javorník Makov B
 • Rozkvet Klubina – Kysučan Ochodnica
 • TJ Olešná – Spartak Radôstka
 • Tatran Krásno n./ Kysucou B – OŠK Snežnica (28.5.)
 • MŠK Kys. N. M. B Povina – REaMOS K. Lieskovec B (ihr. Povina)

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 20. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast po 20. kole.
 3. Schvaľujeme výsledky 11. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B.
 4. Schvaľujeme výsledok dohrávky 8. kola I. triedy žiakov sk. B Korňa Čadca B Horelica 0:1.
 5. Schvaľujeme priebežné tabuľky QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B po 11. kole.
 6. Námietka kapitána domácich z MFZ 20. kola I. triedy dorast K. Lieskovec - Ochodnica bola prejednaná ako neopodstatnená.
 7. Nariaďujeme FK REaMOS Kysucký Lieskovec uhradiť náležitosti R z MFZ 20. kola I. triedy K. Lieskovec - Oščadnica (dorast): P. Halfár 10 eur.
 8. Na základe oznámenia TJ Kysučan Ochodnica a HK ObFZ Kysúc opakovane pod následkami disciplinárnych opatrení nariaďujeme Slovanu Ľadonhora H. Vadičov uhradiť náležitosti uvedené v ÚS č. 34, úsek mládeže bod 3.

9. 23. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 29.5. 2011 o 14.30:

 • Kysučan Korňa – REaMOS K. Lieskovec
 • Tatran Krásno nad Kys. B – Kysučan Ochodnica (28.5.)
 • Spartak Vysoká nad Kys. – Spartak Radôstka
 • FK Lodno – Tatran Oščadnica
 • Slovan Povina – Pokrok Stará Bystrica
 • Slávia Zákopčie – voľný žreb
 • Slovan Horný Vadičov – voľný žreb

10. 14. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 29.5. 2011:

 • OŠK Rudina – Kysučan Ochodnica (10.00)
 • FK Nesluša – Spartak Radôstka (15.00)
 • Slovan N. Bystrica – FK Lodno (10.30)
 • OŠK Snežnica – voľný žreb

11. 14. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 29.5. 2011:

 • FK Čadca C Horelica – Slovan Klokočov (10.00, ihr. Horelica)
 • Polom Raková – Kysučan Korňa (28.5. 15.00)
 • TJ Olešná –Slovan Podvysoká (15.00)
 • Beskyd Svrčinovec – voľný žreb

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 210. Rastislav Chládek, 931210, K. Lieskovec - 4 MFZ nepod. od 9.5. DP 1/4-a.
 • 211. Ľuboš Javorík, 830223, Snežnica - 4 MFZ nepod. od 8.5. DP 1/3b.
 • 212. Ján Kučák, 820517, Oščadnica - 2 MFZ nepod. od 9.5. DP 1/6-1a.
 • 213. Michal Kováčik, 840101, Radoľa - 2 MFZ nepod. od 9.5. DP 1/6-1a.
 • 214. Peter Minár, 901018, Lodno - 1 MFZ nepod. od 9.5. DP 1/5a.
 • 215. 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 9.5.: Martin Riško, 791114, Zákopčie; Michal Učník, 900103, Korňa; Richard Vessa, 911120, Čadca B; DP 1/13-5a.
 • 216. Vladimír Fuják, 661224, Lodno - 8 MFZ nepod. od 2.5. 2011. DP 1/3b a DP 1/6-1b.
 • 217. Trestá z MFZ 19. kola I. triedy Lodno - Rudina (1.5.) Ivana Truchlého, hlavný usporiadateľ, zákazom výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace nepodmienečne od 11.5. 2011. DP 1/10. Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie prípadu. RS 26/11a.
 • 218. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 219. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Trénersko-metodická komisia – Peter Padych

 • 17.5. o 17.00 organizuje prípravné stretnutie hráčov roč. 1999 vybraných na výberoch v Čadci a v Povinej dňa 10.5. 2011. Zo stretnutia bude nominovaný výber ObFZ Kysúc roč. 1999, ktorý sa zúčastní medziregionálneho turnaja v Žiline dňa 24.5. 2011.

Video komisia – Štefan Vojtuš

 • Sťažnosť ŠK Čierne z MFZ 20. kola čiastočne opodstatnená - vklad 25 eur sa vracia ŠK Čierne.

Komisia rozhodcov - Jozef Čuboň

 • Prejednala R Ladislava Blažeka a Tomáša Staníka udeľuje im napomenutie.
 • Na odporúčanie Video komisie pozastavuje delegovanie na 2 MFZ dospelých Miroslavovi Žákovi (z MFZ Staškov - Čierne).
 • Predvoláva na 19.5. o 15.00: Jozefa Holiača a Petra Školu.
 • Fyzické previerky pre R sa uskutočnia 10.6. 2011 18.30 na štadióne FK Čadca. Úspešné absolvovanie previerok je podmienkou pre zaradenie R do nominačnej listiny R ObFZ Kysúc pre súť. roč. 2011/2012.
 • Ospravedlnení: Patrik Kvašňovský - do konca súť. roč.; Marián Ševčík, 22.-23.5.; Jozef Holiač - 14.5.; Jozef Kajánek - 22.,28.-29.5.; Lukáš Sabela - 14.-15.5.; Ján Čambora - do ukončenia PN; Pavol Kupka - 16.5.-5.6.2011.
 • Nasledujúce zasadnutie KR 19.5. 2011 o 15.00 hod.

Hospodárska komisia - Ján Jantoš

Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení (prevode). Ak úhrady uvedené v bodoch 1 a 2 boli už klubmi vykonané, žiadame o zaslanie kópie dokladov o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasnosti kontaktujte sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín.

 • 1. K dnešnému dňu neeviduje doplatky na doplnenie kaucie 50 eur (4 ŽK, ČK - dospelí): Svrčinovec 14 eur; Oščadnica 14; Čierne 14; Rudina 66,5; Turzovka 21; Vysoká 31,5; Lodno 45,5; Snežnica 14; Ochodnica 14; Makov B 7; Zákopčie 21; K. Lieskovec B. Náhradný termín úhrady do 25.5. 2011 pod následkom zastavenia činnosti!
 • 2. Ostatné nedoplatky: ÚS č. 10  - Vadičov 7 eur (ŠTK M/5); ÚS č. 12 - K. Lieskovec B 50+7 (DK 74); Nesluša 7 (DK 55); K. Lieskovec B 33+7 (DK 56); ÚS č. 13 - Zborov 50 (ŠTK D 1); Lodno 50 (ŠTK D 1); ÚS č. 15 - Lodno 70+7 (DK 96); ÚS č. 18 - Stanislav Kameništiak 7 (DK 125); Kopásek 7 (DK 127). Náhradný termín úhrady do 25.5. 2011 pod následkom zastavenia činnosti!
 • 3. Dôrazne upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch úhrad a platieb uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť. Príklad: ÚS č. 12 - DK 74.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

ObFZ Kysúc oznamuje, že od 15.4. 2011 je sekretariát klubom k dispozícii nasledovne (úradné hodiny):

 • pondelok, utorok: 9.00 - 11.00, 12.00-15.00
 • streda, štvrtok: 10.00-11.00, 12.00-17.00
 • piatok: 9.00-11.00

Sekretár pre administratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy