Úradná správa č. 38 - 17/18

UPOZORNENIE!!!

Utorok 24.4.2018, bude nasadená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tá, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe “správať”, stavy sú:

- AKTÍVNY

- NEAKTÍVNY

- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA

- VYLÚČENÝ

- V ZAHRANIČÍ

Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu “Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF, pokiaľ bude jeho status iný ako Aktívny, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnutí a podobne …

Typy profilov:

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny

Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Rozhodca- platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Agent - členský poplatok = Aktívny

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

UPOZORNENIE!!!!

ObFZ Kysúc v spolupráci s MŠK Kysucké Nové Mesto organizuje dňa 10.05.2018 o 15,00 v zasadačke MKS Kysucké Nové Mesto pracovné stretnutie zástupcov klubov mládežníckych družstiev okresu Kysucké Nové Mesto / Lodno, Ochodnica , Dunajov, Radoľa , Rudina, Rudinská , Snežnica, Vadičov, Nesluša/.

Účasť povinná!!!

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Upozornujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je potrébne postupovať podľa RS kap.5 bod f/1-Telefonickú žiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK najneskôr 5 hod. pred MFS predsedovi ŠTK.

 

Úsek dospelých:

1.Schvaľujeme:

1.1. Odohratie MFS pre Športový klub Nesluša - HP Povina

 

2.Vzájomná dohoda:

2.1.ŠK Radoľa - TJ Kysučan Ochodnica MFS 15. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 01.05.2018 o 16.30 hod.

2.2.FK Vadičov - TJ Tatran Oščadnica  MFS 15. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 01.05.2018 o 16.00 hod.

2.3.Športový klub Nesluša  - TJ Kysučan Ochodnica  MFS 22. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa  19.05.2018 o 17.00 hod.,HP TJ Slovan Povina

2.4.Športový klub Nesluša  - TJ Tatran Oščadnica  MFS 24. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa  02.06.2018 o 17.00 hod.,HP TJ Slovan Povina

2.5.Športový klub Nesluša  - FK Čadca "B"  MFS 25. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa  09.06.2018  o 17.00 hod.,HP TJ Slovan Povina

 

Úsek mládeže:

1. Oznamujeme:

1.1. Žiadame FK, aby pri vyplňovaní žiadosti o zmenu termínu nezabúdali vyplniť aj miesto stretnutia. Informácia potom chýba aj v zápise o stretnutí.

2.Schvaľujeme:

2.1. Zmenu MFS MŠK Snežnica - ŠK Čierne 13.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 03.06.2018 o 12.30 hod.

2.2.Vzájomnú dohodu:

a)Športový klub Nesluša - FK Lodno

11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 20.05.2018 o 11.00 hod,HP Lodno

b)Športový klub Nesluša - MŠK Kysucké Nové Mesto  13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 02.06.2018 o 10.00 hod,HP MŠK Kysucké Nové Mesto UT

c)Športový klub Nesluša - TJ Kysučan Korňa  8.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 28.04.2018 o 16.00 hod,HP TJ Slovan Povina

Prípravky.

Oznamujeme FK, ktoré majú prihlásené mužstvá prípraviek, že dolná časť Kysúc odohrá 8. kolo dňa 29.04.2018 o 12,00 hod.

Horná časť Kysúc, hrajúcich turnajovým spôsobom odohrajú ďalší plánovaný turnaj dňa 02.05.2018 o 15,30 hod. na HP Slovan Skalité.

Upozorňujeme!!

10. kolo prípraviek Dolné Kysuce bude preložené na koniec súťaže, nakoľko FK Tatran Krásno nad Kysucou zaslal túto požiadavku z dôvodu organizovania

turnaja za účasti mužstiev prípraviek Dolných Kysúc pri príležitosti slávnostného otvárania ihriska s umelou trávou ako hlavného športového programu dňa 12.05.2018.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R v DL č.19:

•19K NE 29.04.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica – FK Čadca B:

R Žák za Nekoranec, AR1 Funtek za Janec

•19K NE 29.04.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Spartak Radôstka – TJ Pokrok Stará Bystrica:

R Nekoranec za Žák, AR2 Janec za Funtek

•19K NE 29.04.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT FK Vadičov – TJ Slovan Podvysoká:

R Klušák za Drozd, AR1 Handlovský za Klušák

•12K NE 29.04.2018 16:00 VII. liga QUICK SPORT OŠK Snežnica – TJ Rozkvet Klubina:

AR2 Belko D. za Handlovský

Dohrávky 15K:

•15K UT 01.05.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT FK Vadičov – TJ Tatran Oščadnica:

R Mikula za Klušák, AR1 Klušák za Mikula

•15K UT 01.05.2018 16:30 VI. liga QUICK SPORT ŠK Radoľa – TJ Kysučan Ochodnica:

R Žák za Drozd, AR2 Cisarik za Žák

Mládež:

• 8K SO 28.04.2018 14:00 V.liga U19 QUICK SPORT MŠK Snežnica – TJ Kysučan Ochodnica:

AR1 Klubový R za Funtek

• 8K SO 28.04.2018 10:00 IV.liga U13 QUICK SPORT MŠK Kysucké Nové Mesto C – FK Lodno:

Klubový R za Mrmus

2. KR plánuje od novej sezóny vybaviť rozhodcov novými dresmi. Žiadame preto R o nahlásenie veľkosti dresu predsedovi KR najneskôr do konca apríla.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

40.Kristián Šalga (1182947) FK Vadičov – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 23.4.2018. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

 

 

Správy zo sekretariátu:

1. Vymeňte vo svojom klube staré lopty za nové!!!

Za každú vašu starú, ohranú loptu ( značka nerozhoduje ), ktorá už vo vašom klube doslúžila, vám firma QUICK Sport ponúka do vášho klubu novú loptu QUICK Sport zo zľavou 40% z klubového cenníka.

Pre viac informácií kliknite tu.

2. Upozornenie!

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2018.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostiedkov

Žiadosť o podporu

3. VV SsFZ schválil návrh na úpravu RS pre súťažný ročník 2018/2019 v časti kap. V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3. FK s družstvami dospelých v súťažiach SsFZ musia mať v súťažiach SFZ, SsFZ, resp. ObFZ pre príslušný ročník zaradené družstvá mládeže:

III. liga dospelí - tri družstvá mládeže,

IV. liga dospelí – dve družstvá mládeže,

V. liga dospelí – jedno družstvo mládeže.

Za družstvo mládeže sa bude považovať akékoľvek družstvo mládeže FK zaradené do súťaže vedenej v ISSF. V prípade spoločných družstiev v zmysle SP čl. 28 sa započíta družstvo mládeže, len FK uvedenému v Dohode ako klub č. 1. Uvedené ustanovenie platí pre zaradenie družstiev do príslušných súťaží.

4. Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

( Doposiaľ prejavilo záujem o školenie cca 7 - 8 osôb).

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy