Úradná správa č. 38 - 15/16

zo dňa 06.05.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 19. kolo  zo dňa 01.05.2016

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo  zo dňa 01.05.2016

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 04.05.2016

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 04.05.2016

2. Na základe správy DZ v MFS ŠK Radoľa - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou zo dňa 01.05.2016, nariaďujeme zvýšiť počet na 8 usporiadateľov pre ŠK Radoľa.

3. ŠTK nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 21. kolo dňa 15.05.2016 o 16.30 hod.:

FK Nesluša - FK Polom Raková (SO 14.05.2016 o 16.30 hod.)

TJ Slovan Rudinská - TJ Pokrok Stará Bystrica (SO 14.05.2016 o 16.30 hod.)

FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Podvysoká (SO 14.05.2016 o 16.30 hod.)

TJ Tatran Oščadnica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysučan Korňa

FK Čadca (B) - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (HP Horelica)

ŠK Radoľa - TJ Kysučan Ochodnica

3.2. Odohrať MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo dňa 15.05.2016 o 16.30 hod.:

FK Lodno - Voľno

FK VADIČOV - TJ Slávia Zákopčie

TJ Spartak Radôstka - TJ Olešná

TJ Rozkvet Klubina - Voľno

OŠK Rudina (B) - OŠK Snežnica

 

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 9. kolo zo dňa 01.05.2016

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 15. kolo zo dňa 01.05.2016

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 13. kolo zo dňa 01.05.2016

1.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19  ku dňu 04.05.2016

1.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 04.05.2016

2. Vzájomné dohody:

2.1. Na základe vzájomnej dohody TJ Slovan Skalité a ŠK Javorník Makov sa odohrá MFS 12. kolo IV. liga MEVASPORT ObFZ Kysúc žiaci U13  dňa

utorok 10.05. 2016 o 16.00 hod.(5 eur MZF).

2.2. Na základe vzájomnej dohody MŠK Snežnica a FK Čadca (B) sa odohrá MFS 10. kolo V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19  dňa 8.5. 2016 o 16:00 hod.( FK Čadca 5 eur MZF).

3. ŠTK KM nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 15.05.2016 o 14.00 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Polom Raková (SO 14.05.2016 o 16.30 hod.)

FK Čadca (B) - TJ Pokrok Stará Bystrica (NE 15.05. 2016 o 13.00 hod.)

MŠK Snežnica - Voľno

TJ Spartak Radôstka - TJ Kysučan Korňa

3.2. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 17. kolo dňa 15.05.2016 o 10.00 hod.:

FK Slávia Staškov - TJ Kysučan Ochodnica (SO 14.05.2016 o 10.00 hod.)

MŠK Snežnica - Štart Dunajov (SO 14.05.2016 o 14.00 hod.)

FK Lodno - TJ Slovan Skalité

OŠK Rudina - TJ Tatran Oščadnica

TJ SLOVAN KLOKOČOV - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

ŠK Javorník Makov - TJ Kysučan Korňa (NE 15.05.2016 o 13.30 hod.)

3.3. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 15. kolo dňa 15.05.2016 o 12.00 hod.:

ŠK Javorník Makov - TJ Tatran Oščadnica (SO 14.05.2016 o 11.00 hod.)

FK Slávia Staškov - Voľno

TJ Slovan Skalité - MŠK Snežnica

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

84. Daniel Majtan (1294223) Kysučan Korňa dorast – DO zastavenie športovej činnosti na 2 MFS od 25.4.2016 DP čl.45/2a,  čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (5 Eur MZF)

85. Peter Korduliak (1134355) Kysučan Korňaa - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 2.5.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

86. Jan Hollý (1186006) FK Nesluša - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 2.5.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

87. Dušan Frollo (1130648) MŠK Kysucké Nové Mesto B - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 2.5.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

88. Jozef Michalíček (1175593) Kysučan Korňa - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 2.5.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

89. Patrik Lisko (1269006) OŠK Rudina B - DO zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 2.5.2016. DP čl. 49/1b,2b, čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

90. D.org. na základe žiadosti hráča Kysučan Korňa dorast Daniel Majtan (1294223) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO, 1 MFS, menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov od 4.5.2016 do 4.8.2016. DP čl. 41/1,3. (5 Eur MZF)

91. D.org. začína podľa DP čl. 71/2a,b disc. konanie voči klubu ŠK Radoľa zo zápasu 19. kola VI. ligy medzi ŠK Radoľa – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, hraného dňa 1.5.2016 za konanie podľa DP čl. 57/1f. D.org. podľa DP čl. 73/4 žiada klub ŠK Radoľa v lehote do 11.5.2016 do 12.00 hod. pod následkami ďalších disc. opatrení predložiť D. Org. písomné vyjadrenie k udalostiam po skončení uvedeného MFS, špecifikovaného v oznámení o nedostatkoch v stretnutí. Súčasne D. Org. žiada klub ŠK Radoľa o stotožnenie a špecifikovanie diváka, ktorý sa mal incidentu dopustiť a rovnako špecifikovať prijaté opatrenia klubu na zabránenie obdobných incidentov do budúcnosti.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Obsadenie DZ a zmeny R v DL č.21:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 20. kolo dňa 08.05.2016 o 16.30 hod.:

•FK Nesluša - TJ Tatran Oščadnica (SO 07.05.2016 o 16.30 hod.) DZ Ploštica

•TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Nová Bystrica DZ Jurišta

•MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ Slovan Rudinská (HP Povina) DZ Hurík

V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo dňa 08.05.2016 o 16.00 hod.:

•MŠK Snežnica - FK Čadca (B) Handlovský

SsFZ:

•20K 8.5.2016 12:00 3A.ligaŽ TJ Snaha Zborov nad Bystricou – MŠK KNM (B) Žák

•20K 8.5.2016 11:00 3S.ligaD TJ Tatran Krásno nad Kysucou – FK Predmier Židek, Mindek

•20K 7.5.2016 10:00 3A.ligaŽ FK Polom Raková – FK Čadca (B) Nekoranec

2. KR žiada predložiť DVD záznam zo stretnutia VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 19. kolo dňa 01.05.2016 TJ Slovan Rudinská - FK Nesluša na sekretariát ObFZ do 11.5.2016

3. Posledný náhradný termín fyzických previerok R je 20.5.2016 od 18:00 hod. na štadióne FK Čadca, rozhodcovia v zmysle ZPČRaDZ čl.4/f predložia potvrdenie o absolvovaní LP. R uhradia na mieste poplatok 10 € v zmysle ZPČRaDZ čl.4/e.

4. Upozorňujeme R na dôsledné dodržiavanie čl. 25/11 RS (papierový zápis) pod následkom ďalšieho disciplinárneho konania.

5. KR predvoláva na svoje zasadnutie R: Hrtús, Chovanec M., Jedinák, Ježík P., Kupka, Macejko, Maják, Mindek, Petrák M. ml., Ramšík, Špalek A., Špalek Š. dňa 12.5.2016 o 15:00 hod..

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1. Dňa 25.05.2016 o 9:30 hod. na ihrisku v Kysuckom Novom Meste sa uskutoční medzioblastný futbalový turnaj mladších žiakov – ročník narodenia 2004 za účasti družstiev: výber  ObFZ Kysúc,  výber ObFZ Žilina a MŠK Žilina.

2. TMK pozýva chlapcov (rok narodenia 2004) na výber ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 10.05.2016 o 16:00 hodine - ihrisko FK Čadca.  Tento výber bude reprezentovať ObFZ  na medzioblastnom turnaji dňa 25.05.2016 v KNM.

 

Správy zo sekretariátu

Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13 sú k dispozícii na ObFZ. (Podvysoká)

Každý používateľ ISSF si dokáže meniť svoje osobné informácie ako adresu trvalého bydliska a tel. kontakt, ale aj to, či má byť Vaša fotografia verejná alebo nie, taktiež aj e-mail a zároveň aj heslo k svojmu účtu ľubovoľne sám, bez toho, aby bolo nutné kontaktovať helpdesk alebo sekretára zväzu. Vo Vašom záujme Vás prosíme taktiež, aby ste si aktualizovali Vaše osobné údaje, tel. kontakt a e-mail z toho dôvodu, aby akýkoľvek futbalový orgán v prípade potreby, nemal problém sa s Vami kontaktovať. Po prihlásení do ISSF v pravo hore je potrebné kliknúť na „môj účet“ a v troch blokoch máte možnosť zmeny : osobných údajov (zaškrtnutie verejnej fotografie), emailu a hesla.

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy