Úradná správa č. 38 - 11/12

 

Výkonný výbor Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí o.i.

schválil:

1. Organizáciu družobných výberov roć. 1997 a 1999 30.5.2012 v Poľsku.

2. Organizáciu družobných stretnutí víťazov v kategórií žiakov (usporiada víťaz ObFZ Kysúc),  dorast (organizuje víťaz OFS F. Místek) obe dňa 23.6.2012.

3. Termín zasadnutia Rady ObFZ dňa 4.7.2012

4. Termín Aktívu ŠTK dňa 6.7.2012

zobral na vedomie:

1. Priebežné hodnotenie súťaží

2. Prípravu rozpisu súťaží 2012/2013

3. Prípravu víťazov jednotlivých kategórií.

4. Registráciu klubov ObFZ v systéme ISSF

5. Prípravu a zabezpečenia centrálneho vyplácania rozhodcov a delegátov od roč. 2012/2013.

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 22. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme výsledok dohrávky 15. kola I. triedy  Vadičov – Čierne 4:4.

3. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 23.5.2012.

4. Schvaľujeme výsledky 18. kola QUICK SPORT II. triedy.

5. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 23.5.2012.

6. Kontumujeme výsledok 22. kola I. triedy Čierne – Krásno nad Kysucou B 3:0 v prospech ŠK Čierne, 3 body priznávame ŠK Čierne.

7. Námietka kapitána hostí 22. kolo I. triedy Svrčinovec – Korňa, odstupujeme videokomisii.

8. Nariaďujeme TJ Beskyd Svrčinovec doručiť na ObFZ Kysúc v termíne do 29.5.2012 do 12.00 hod. video z 22. kolo I. triedy Svrčinovec – Korňa.

9. Nariaďujeme odohrať 24. kolo QUICK SPORT I. triedy 3.6. 2012 o 17.00 hod.:

· FK Tatran Turzovka - TJ Kysučan Korňa

· FK Čadca B Horelica - FK Lodno

· TJ Beskyd Svrčinovec - FK Slávia Staškov

· TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - FK Nesluša

· TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Tatran Krásno nad Kysucou B

· TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Kysucké Nové Mesto B

· ŠK Čierne - OŠK Rudina

10. Nariaďujeme odohrať 20. kolo QUICK SPORT II. triedy 3.6. 2012 o 17.00 hod.:

· TJ Slovan Podvysoká B - OŠK Snežnica (predz. A 14.30)

· voľný žreb - TJ Spartak Radôstka

· voľný žreb - FK REaMOS Kysucký Lieskovec B

· TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slávia Zákopčie

· TJ Olešná - TJ Rozkvet Klubina

· FK Tatran Oščadnica - ŠK Javorník Makov B

Úsek mládeže

1.Upozorňujeme víťazné družstvá v kategórii žiaci (víťaz nadstavbovej časti) a dorast na čl. 18 písm. h – účasť víťazov na turnaji družobných futbalových zväzov. Turnaj víťazov žiakov – 23.6. 2012 usporiadateľ ObFZ Kysúc (víťazné družstvo); turnaj víťazov dorast – 23.6.2012 usporiadateľ Frýdek Mistek, miesto bude oznámené dodatočne.

2. Upozorňujeme kluby ObFZ Kysúc v kategórii žiaci sk. A, sk. B, že po odohratí základnej časti (14. kola dňa 27.5.2012) bude pokračovať nadstavbová časť podľa schváleného modelu nasledovne:

Čl. 1 - O umiestnenie

a) Po skončení základnej časti (14. kolo 27.5.) odohrajú družstvá umiestnené na 3. až 7. mieste dvojzápaso konečné poradie na 5. až 14. mieste.

b) Doma začína družstvo zo sk. A.

c) Družstvo umiestnené v sk. B po základnej časti na poslednom 8. mieste o umiestnenie už nehrá (sk. A má len sedem účastníkov).

Čl. 2 - O majstra

a) Družstvá umiestnené po základnej časti v sk. A a B na 1. a 2. mieste odohrajú každý s každým po jednom zápase v troch finálových kolách.

b) Do tabuľky budú štyria fináloví účastníci nasadení podľa výsledkov v zákl. časti*. Družstvám zo sk. B sa odpočítajú výsledky zo zápasov s družstvom umiestneným na 8. mieste.

c) Žreb zápasov finálovej skupiny podľa Bergerových tabuliek - výhodu dvoch domácich stretnutí budú mať úspešnejšie družstvá na pozícii 1 a 2, nasadení pod číslami 3 a 4 (menej úspešní po zákl. časti) odohrajú dve z troch kôl na súperovej pôde.

Čl. 3 - Víťaz, postup

Víťaz troch finálových kôl* získa titul Víťaz I. triedy žiakov ObFZ Kysúc 2011/2012 s právom postupu do III. ligy st. a ml. žiakov sk. A. a s účasťou na Medzinárodnom turnaji družobných zväzov PL, ČR a SR.

Čl. 4 - Termíny nadstavbovej časti:

· O umiestnenie 5. až 14. miesto: prvé zápasy 3.6. 2012, odvety 10.6. 2012.

· O majstra 1. až 4. miesto: 1. kolo 3.6., 2. kolo 10.6., 3. kolo 17.6. 2012.

Poradie zápasov:

· 3.6.2012 1 – 4, 2 - 3

· 10.6.2012 4 - 3,1 – 2

· 17.6.2012 2 – 4, 3 - 1

* Kritéria určenia poradia pri rovnakom počte bodov sa riadia Rozpisom súťaže čl. 18/i.

3. Kontumujeme 22. kolo I. triedy dorast Svrčinovec – Korňa 3:0 v prospech TJ Beskyd Svrčinovec, 3 body priznávame TJ Beskyd Svrčinovec.

4. Schvaľujeme výsledky 22. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

5. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 23.5.2012.

6. Schvaľujeme výsledky 13. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B.

7. Schvaľujeme priebežné tabuľky QUICK SPORT I. tried žiakov sk. A a sk. B ku dňu 23.5.2012.

8. Nariaďujeme odohrať 24. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 3.6. 2012:

· FK Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Korňa (2.6. 14.00)

· TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Slovan Skalité (12.30)

· TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Spartak Radôstka (2.6. 17.00)

· TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - FK Nesluša (predz. dosp. 14.30)

· TJ Kysučan Ochodnica - voľný žreb

· voľný žreb - TJ Slovan Podvysoká

· voľný žreb - FK REaMOS Kysucký Lieskovec

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

209. Peter Vavrek, 930426, KNM – 2 MFZ nepod. od 21.5.2012. DP 1/4a.

210. Ľubomír Kubík, 940422, Vadičov – 1 MFZ nepod. od 21.5.2012. DP 1/5a.

211. Ján Holák, 950704, Skalité, dorast – 1 MFZ nepod. od 21.5.2012. DP 1/5a. Zaplatiť poplatok 3,5 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/11a.

212. Stanislav Kopera, 941025, Skalité – 8 MFZ nepod. od 21.5.2012. DP 1/6 - 1b. Zaplatiť poplatok 3.5 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/11a.

213. Patrik Macáš, 971006, Lodno – 2 MFZ nepod. od 21.5. 2012. DP 1/4a.

214. Miroslava Ševčíková, 965305, Snežnica – 2 MFZ nepod. od 21.5.2012. DP 1/4a.

215. DK s poukázaním na zápis R z 22. kola I. triedy Svrčinovec – Korňa (20.5.2012) podľa čl. 14/1a DP začína disciplinárne konanie voči hráčovi Korne - Ľubomír Ďurkáč, 900717 za HNS voči R. a) podľa čl. 14/4 DP, DK predbežným opatrením zastavuje pretekársku činnosť uvedenému hráčovi do vyriešenia prípadu. b) DK za účelom objasnenia veci predvoláva na zasadnutie DK dňa 30.5.2012 o 14.00 hod.: HR – Pavol Jantoš, hráč – Ľubomír Ďurkáč 900717, kapitána mužstva Korňa - Jozef Veselka, 881227, pod následkami disciplinárnych opatrení. c) DK za účelom objasnenia veci žiada KR o písomné stanovisko k námietke v lehote do 30.5.2012 do 12.00 hod..

216. Andrej Čambora, 920108, Staškov – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 21.5.2012. DP 1/13 – 5a.

217. Jozef Veselka, 881227, Korňa – 2 MFZ nepod. za 8 ŽK od 21.5.2012. DP 1/13 – 5b.

218. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

219. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. Opätovne vyzývame predložiť video zo stretnutia 21. kolo I. trieda dospelých Čadca B Horelica - Svrčinovec do 30.5.2012 do 12.00. Pod následkami disciplinárnych opatrení.

2. KR po prezretí videozáznamu zo stretnutia 20. kolo I. trieda dospelých Rudina – Nesluša konštatuje, že postup R v 35 min. a 39 min. bol správny.

3. Ospravedlnení: Trúchly, Podolák 27.5. 2012.

4. KR predvoláva na zasadnutie dňa 30.5.2012 o 13.30 hod. R Blažek .

5. Chyby v zápisoch: 29.4. 2012 Trúchly – 0,4; Maják – 0,2; Kubiš – 0,2; Belanec – 0,2; Kubica - 0,2; 6.5. 2012 Kamenišťák – 0,2; Židek – 0,2; Ševčík – 0,2; Holiač – 0,4; 13.5.2012 Hlava – 0,2; Belanec – 1,0; Židek - 0,5; Chovanec – 0,2; Bohovič – 0,2; 20.5.2012 Maják – 0,2; Kubica – 0,2; Podolák - 0,2; Blažek – 0,2; Belanec – 0,7

6. Zasadnutie KR sa uskutoční 30.5.2012 o 13.00 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

  1. Upozorňujeme funkcionárov FK, že podklady k prechodu žiakov do kategórie dorastu (vystavenie RP) je potrebné zaslať na SsFZ najneskôr do 31.5.2012. Viac info v Spravodajoch na www.ssfz.sk
  2. Dôrazne upozorňujeme kluby, že sa blíži termíny registrácie klubov a klubových manažérov do ISSF systému (31.5. 2012). Registrácie klubu v systéme je aj podmienkou zaradenia družstiev do súťaží ObFZ Kysúc v ročníku 2012/2013!
  3. Pomôcka pre kluby (ISSF klubových manažérov) - VIDEONÁVODY nájdete na http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody
  4. Kvôli zavádzaniu Informačného systému Slovenského futbalu, je bezpodmienečne potrebnézaregistrovať „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ - zabezpečovanie registrácie a transferov hráčov v elektronickej podobe, možnosť komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ http://www.futbalsfz.sk/issf a veľkou pomôckou sú spomínané VIDEONÁVODY. V prípade nejasností kontaktujte issf@futbalnet.sk, registracia@futbalnet.sk prípadne sekretariáty zväzov.


Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc

Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

Futbalové zväzy