Úradná správa č. 37- 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1.Informácia SSFZ - Schválená zmena U19 2019/2020 viac info tu

2.Informácie k Prezidentskému poháru nájdete v US č.34-18/19

3.Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 je stanovený na 14.04.2019 o 15:30 hod.

4.Začiatok nadstavbovej časti súťažného ročníka 2018/2019 je stanovený na 28.4.2019 o 16:00 hod.

5.Upozorňujeme FK hrajúce VI.ligu QUICK SPORT na kritéria pri postupe v nadstavbovej časti RS ObFZ Kysúc čl.19:

•  vyšší počet bodov zo vzájomných MFS,

•  gólový rozdiel zo vzájomných MFS,

•  vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných MFS.

Upozorňujeme FK na kritéria pre rozlosovanie nadstavbovej časti:

1.kolo A1-B4,A2-B3,A3-B2,A4-B1  5.kolo – opačné poradie ako 1.kolo

2.kolo B3-A1,B4-A2,B1-A3,B2-A4  6.kolo – opačné poradie ako 2.kolo

3.kolo A1-B2,A2-B1,A3-B4,A4-B3  7.kolo – opačné poradie ako 3.kolo

4.kolo B1-A1,B2-A2,B3-A3,B4-A4  8.kolo – opačné poradie ako 4.kolo

Rovnaký klúč je platný aj pre družstvá umiestnené na 5.-8.mieste.

6. Berieme na vedomie žiadosť TJ Slovan Nová Bystrica.

 

Úsek mládeže:

1.  Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019:

IV. liga U 15 QUICK SPORT - 20.-21.april 2019

IV. liga U 13 QUICK SPORT - 04.-05.maj 2019

2.Vzájomná dohoda:

2.1. OŠK Rudina - TJ Slovan Podvysoká  MFS 12.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.5.2019 o 16.00 hod.

2.2. FK Polom Raková - TJ Slovan Podvysoká  MFS 16.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.5.2019 o 17.00 hod.

2.3.TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA   MFS 9.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 12.05.2019 o 10.00 hod.

2.4.TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité  MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 26.05.2019 o 10.00 hod.

2.5.TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 09.06.2019 o 10.00 hod.

2.6. MŠK Snežnica - FK LODNO  MFS 12.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 13.04.2019 o 15.00 hod.

2.7. TJ Slovan Klokočov - TJ Kysučan Ochodnica MFS 10.kolo  IV.ligy U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.4.2019 o 10.00 hod.(zmena poradia s 13.kolom)

2.8. TJ Slovan Klokočov - TJ Štart Dunajov MFS 11.kolo  IV.ligy U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.4.2019 o 10.00 hod.(zmena poradia so 14.kolom)

3.Neschvaľujeme:

3.1. ŠK Čierne - FK Polom Raková  MFS 12.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 13.04.2019 o 12.00 hod.- chýba súhlas FK Polom Raková

4.Schvaľujeme:

4.1.zmenu UHČ TJ Štart Dunajov - Nedeľa 11.30 hod.

4.2 HP a areál TJ Slovan Klokočov. Všetky domáce stretnutia sa odohrajú na HP Slovan Klokočov.

ŠTK berie na vedomie zmenu štatutára v klube TJ Štart Dunajov. Predsedom klubu sa stal p. Miroslav Kafún. kontakt: kafunmiroslav@gmail.com,  0919 147 955

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Upozorňujeme R a DZ, že UHČ dospelých na tento víkend (13.-14. 2019) je 15:30 a nie ako bolo chybne uvedené v poslednom DL č.16.

2. Zmeny v obsadení R v DL č.16

•13K NE 13.04.2019 15:30 VI.liga QUICK SPORT FK Lodno – FK Čadca: R Sikora za Žideka

•13K NE 13.04.2019 15:30 VI.liga QUICK SPORT FK Vadičov - TJ Slovan Rudinská: R Židek za Sikoru, AR1 Vlček za Klušáka, AR2 Jedinák za Ježíka

Mládež SsFZ:

•17K SO 13.04.2019 15:30 4A. liga dorast TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – TJ Snaha Zborov nad Bystricou: R Špalek Š. za Elsnera

•17K NE 14.04.2019 10:00 3S. liga dorast FK Slávia Staškov – OŠK Rosina: AR1 Kačerik za Mosora

•17K SO 13.04.2019 10:00 2S. liga žiaci FK Polom Raková – ATTACK Vrútky: R Kačerik

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

62. D. org dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov z jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 u týchto previnilcov:

a. Tomáš Valjašek (1198378) ŠK Nesluša – 1 MFS

b. Marek Faktor (1254586) Pokrok Stará Bystrica – 1 MFS

c. Jaroslav Furdan (1173676) Slovan Podvysoká – 1 MFS

d. Marek Ferenčák (1230799) TJ Olešná – 1 MFS

e. Samuel Krištiak (1260878) TJ Olešná – 1 MFS

f. Pavol Dubovický (1122376) Slovan Nová Bystrica – 1 MFS

g. Vladimír Kavčiak (1252665) FK Lodno – 1 MFS

h. Marián Švík (1109246) FK Čadca B – do 17.6.2019

i. Dominik Kubalák (1312517) FK Čadca B – do 17.2.2020

63. D. org dáva klubom na vedomie prerušenie nepodmienečne uložených trestov na obdobie z jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 u týchto previnilcov:

a. Jakub Húšťava (1332600) OŠK Rudina U19 – zvyšok OT 1 mesiac a 23 dní od 6.4.2019 do 29.5.2019

b. Denis Baliar (1299897) MŠK Snežnica U19 – zvyšok OT 1 mesiac a 23 dní od 6.4.2019 do 29.5.2019

c. Karol Židek (1294874) MŠK Snežnica U19 – zvyšok OT 1 mesiac a 23 dní od 6.4.2019 do 29.5.2019

64. D.org. podľa ÚS č. 20-2018/2019 bod 58 - žiadosť hráča Marián Švík (1109246) FK Čadca B  o podmienečné odpustenie trestu zamieta.

 

 

Matrika - Peter Kubinec

 

1. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto ObFZ Kysúc  žiadosť zamietne.

2. O preregistráciu hráča v zmysle čl. 15/5 RaPP je možné požiadať výhradne s použitím formulára Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia (ktorú nájdete v El. podateľni – Registrácia) aj mimo registračného obdobia s výnimkou obdobia od 01.05 do 30.06.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2019.

Viac info tu.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na

Matriku SFZ.

3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy