Úradná správa č. 37 - 17/18

UPOZORNENIE!!!

Utorok 24.4.2018, bude nasadená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tá, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe “správať”, stavy sú:

- AKTÍVNY

- NEAKTÍVNY

- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA

- VYLÚČENÝ

- V ZAHRANIČÍ

Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu “Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF, pokiaľ bude jeho status iný ako Aktívny, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnutí a podobne …

Typy profilov:

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny

Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Rozhodca- platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Agent - členský poplatok = Aktívny


Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 18.04.2018 o.i .

Schválil:

1.Návrh KR na školenie rozhodcov licencie A  SsFZ  Jakub Kolesnáč.

2.Organizáciu medzioblastných výberov CA-ZA - MŠK Žilina roč. 2006 dňa 29.05.2018 v Kysuckom Novom Meste.

Zobral na vedomie:

1.Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc.

2.Prípravu stretnutia partnerských zväzov dňa 30.04.2018 v Oldřichoviciach.

3.Správu predsedu ŠTK o priebežnom hodnotení súťažného ročníka 2017/2018.

4.Informatívnu správu o pripravenosti a organizácií súťažného ročníka 2018/2019.

5.Správu HK o platobnej disciplíne oddielov.

6.Informáciu o pripravovanom stretnutí oddielov mládeže dolných Kysúc k problematike mládežníckych súťaží.

7.Správu TMK o ukončenom a pripravovanom školení trénerov licencie UEFA C.

8.Správu sekretariátu o pripravovanom školení zdravotníkov.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Upozornujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je potrébne postupovať podľa

RS kap.5 bod f/1-Telefonickú žiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK najneskôr 5 hod. pred MFS predsedovi ŠTK.

 

Úsek dospelých:

1.Vzájomná dohoda:

1.1.ŠK Radoľa - TJ Kysučan Ochodnica MFS 15. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa utorok 01.05.2018 o 16.30 hod.

1.2.FK Vadičov - TJ Tatran Oščadnica  MFS 15. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa utorok 01.05.2018 o 16.00 hod.

1.3.Športový klub Nesluša - ŠK Radoľa MFS 18. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa nedeľa 22.4.2018 o 16.00 hod.,HP Povina

 

2. ŠTK nariaďuje:

2.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 19. kolo dňa 29.04.2018 o 16.00 hod.:

TJ Kysučan Ochodnica - FK Čadca (B)

TJ Spartak Radôstka - TJ Pokrok Stará Bystrica

TJ Tatran Oščadnica - Voľno

TJ Olešná - Športový klub Nesluša

ŠK Radoľa - FK Polom Raková

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysučan Korňa

FK Vadičov - TJ Slovan Podvysoká

2.2.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 29.04.2018 o 16.00 hod.:

FK Lodno - TJ Slávia Zákopčie

OŠK Snežnica - TJ Rozkvet Klubina

 

Úsek mládeže:

1.Schvaľujeme:

1.1.Zmenu MFS ŠK Javorník Makov,keď všetky domáce stretnutia súťaže dorast U 19 V.liga Quick Sport sa odohrajú v sobotu UHČ.

ŠK Javorník Makov - ŠK Čierne MFS 8. kolo V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa sobota 28.04.2018 13.30 hod.

ŠK Javorník Makov - TJ Kysučan Ochodnica MFS 10. kolo V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa sobota 12.05.2018 14.00 hod.

ŠK Javorník Makov - FK Polom Raková MFS 12. kolo V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa sobota 26.05.2018 14.30 hod.

ŠK Javorník Makov - TJ Kysučan Korňa MFS 13. kolo V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa sobota 02.06.2018 14.30 hod.

 

2.Schvaľujeme:

2.1.Vzájomná dohoda:

TJ Kysučan Korňa - OŠK Rudina MFS 8. kolo V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa nedeľa 29.04.2018 o 12.00 hod.

 

3. ŠTK KM nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 28.04.2018 o 13.30 hod.:

TJ Kysučan Korňa - OŠK Rudina

FK Polom Raková - FK Lodno

ŠK Javorník Makov - ŠK Čierne

MŠK Snežnica - TJ Kysučan Ochodnica (So 28.04.2018 o 14.00 hod.)

3.2. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 29.04.2018 o 10.00 hod.:

TJ Slovan Klokočov - TJ Slovan Skalité (So 28.04.2018 o 10.00 hod., HP Olešná)

TJ Kysučan Ochodnica - Štart Dunajov

MŠK Snežnica - TJ Kysučan Korňa

3.3. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 29.04.2018 o 12.00 hod.:

Športový Klub SLOVANIA - TJ Slovan Skalité

Športový klub Nesluša - TJ Kysučan Korňa

MŠK Kysucké Nové Mesto C - FK Lodno (So 28.04.2018 o 10.00 hod.)


Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.18:

•18K NE 22.04.2018 16:00 (ihrisko Povina) VI. liga QUICK SPORT Športový klub Nesluša – ŠK Radoľa:

nová R Maják, AR1 Chovanec M., AR2 Belko Ľ.

•18K NE 22.04.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT FK Čadca B – TJ Slovan Podvysoká: AR2 Drozd za Funteka

•18K NE 22.04.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – FK Vadičov: R Špalek O. za Mikulu

•18K NE 22.04.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT FK Polom Raková – TJ Slovan Podvysoká:

R Mikula za Hrtúsa, AR2 Hrtús za Chovanec M.

•18K NE 22.04.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica – TJ Olešná:

R Klušák za Drozda, AR1 Mosor za Klušáka

•18K NE 22.04.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica – TJ Spartak Radôstka:

R Trúchly za Špalek O., AR1 Funtek za Trúchleho

 

Mládež SsFZ:

•18K NE 22.04.2018 10:00 4A.liga Dorast MŠK Kysucké Nové Mesto B – ŠK Radoľa: R Mosor, AR1 Mindek za Šlapku

•18K NE 22.04.2018 11:30 3A.liga Žiaci TJ Snaha Zborov nad Bystricou – FK Terchová: R Žák za Kačerika

•18K NE 22.04.2018 12:00 3A.liga Žiaci MŠK Kysucké Nové Mesto B – OFK Teplička nad Váhom: R Kačerik za Trúchleho

 

2. KR plánuje od novej sezóny vybaviť rozhodcov novými dresmi. Žiadame preto R o nahlásenie veľkosti dresu predsedovi KR najneskôr do konca apríla.

Správy zo sekretariátu:

1. Vymeňte vo svojom klube staré lopty za nové!!!

Za každú vašu starú, ohranú loptu ( značka nerozhoduje ), ktorá už vo vašom klube doslúžila, vám firma QUICK Sport ponúka do vášho klubu novú loptu QUICK Sport zo zľavou 40% z klubového cenníka.

Pre viac informácií kliknite tu.

Upozornenie!

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2018.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostiedkov

Žiadosť o podporu

VV SsFZ schválil návrh na úpravu RS pre súťažný ročník 2018/2019 v časti kap. V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3. FK s družstvami dospelých v súťažiach SsFZ musia mať v súťažiach SFZ, SsFZ, resp. ObFZ pre príslušný ročník zaradené družstvá mládeže:

III. liga dospelí - tri družstvá mládeže,

IV. liga dospelí – dve družstvá mládeže,

V. liga dospelí – jedno družstvo mládeže.

Za družstvo mládeže sa bude považovať akékoľvek družstvo mládeže FK zaradené do súťaže vedenej v ISSF. V prípade spoločných družstiev v zmysle SP čl. 28 sa započíta družstvo mládeže, len FK uvedenému v Dohode ako klub č. 1. Uvedené ustanovenie platí pre zaradenie družstiev do príslušných súťaží.

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

( Doposiaľ prejavilo záujem o školenie cca 7 - 8 osôb)!!!

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy