Úradná správa č. 37 - 14/15

zo dňa 29.5.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

1. Pozývame zástupcov FK: Slovan Rudinská, Slovan N. Bystrica, FK Nesluša, Slovan Ladonhora Vadičov, Slávia Zákopčie, TJ Olešná, Rozkvet Klubina na spoločné zasadnutie s vedením ObFZ Kysúc dňa 3.6.2015 o 16:00 hod. v zasadačke ObFZ. Diskutovaná téma  - Podpora a rozvoj mládežníckeho futbalu.

2. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc , priraďovanie čísel pre súťažný ročník 2015/2016 sa uskutoční dňa 3.7.2015 (piatok). Miesto a čas budú upresnené dodatočne.

3. Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 7/e RS – organizovanie turnajov.

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS 23. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 24.05.2015.

1.2. Výsledky MFS 17. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 24.05.2015.

1.3. Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 27.05.2015.

1.4. Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 27.05.2015.

2. Oneskorené začiatky stretnutí:

2.1. TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká (neskoré predloženie nominácie hráčov D a H). Dôrazne upozorňujeme na plnenie povinností RS čl.9/i!

3. ŠTK nariaďuje:

3.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 25. kolo dňa 07. 06. 2015 o 17.00 hod.:

TJ Slovan Nová Bystrica - voľný žreb

TJ Slovan Podvysoká - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

FK Nesluša - TJ Kysučan Korňa

TJ Tatran Oščadnica - TJ Snaha Zborov nad Bystricou

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Rudinská

FK Tatran Turzovka - ŠK Radoľa

FK Čadca (B) - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) (HP Horelica)

Úsek mládeže :

1. Kontumujeme MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 13.kolo TJ Spartak Radôstka - MŠK KNM B podľa SP čl. 100/e, priznávame 3 body a skóre 0:7 ponechávame v platnosti v prospech MŠK KNM B.

2. Za nenastúpenie MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 dňa 17.05.2015 na 12.kolo TJ Kysučan Korňa - TJ Kysučan Ochodnica podľa RS čl. 16/b zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Ochodnica - 66eur MZF v prospech TJ Kysučan Korňa. Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Ochodnica v prospech ObFZ Kysúc -17 eur MFZ.

3. ŠTK KM schvaľuje :

3.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 13. kolo zo dňa 24.05.2015

3.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 19. kolo zo dňa 24.05.2015

3.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 18. kolo zo dňa 24.05.2015

3.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 27.05.2015

3.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 27.05.2015

4. vzájomne dohody:

10. kolo MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 TJ Kysučan Korňa - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) ( piatok 29.05.2015 o 17.00 hod.)

13. kolo MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ŠK Javorník Makov - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou ( nedeľa 07.06.2015 o 12.00 hod.)

20. kolo MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 TJ Kysučan Ochodnica - FK REaMOS Kysucký Lieskovec ( utorok 02.06.2015 o 16.00 hod.)

5. ŠTK KM nariaďuje :

5.1. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 21. kolo dňa 07.06.2015 o 10.00 hod.:

FK Slávia Staškov - TJ Kysučan Ochodnica (06.06.2015 o 10.00 hod.)

ŠK Javorník Makov - TJ Slovan Podvysoká

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa

FK Lodno – voľný žreb

TJ SLOVAN KLOKOČOV - MŠK Snežnica (HP Olešná)

FK REaMOS Kysucký Lieskovec - OŠK Rudina

5.2. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 20. kolo dňa 07.06.2015 o 12.00 hod.:

FK Polom Raková - FK Slávia Staškov (27.05.2015 o 17.00 hod.)

ŠK Javorník Makov -FK Tatran Turzovka (06.06.2015 o 15.00 hod.)

MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká (07.06.2015 o 10.00 hod.)

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

189. Peter Horčičák (1179626) Tatran Turzovka zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 25.5.2015. DP čl. 37/5a, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

190. Peter Vnuk (1253006) ŠK Radoľa zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 25.5.2015. DP čl. 37/3, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

191. Vladimír Klučka (1217824) Slávia Zákopčie zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 25.5.2015. DP čl. 37/3, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

192. Marián Šamaj (1260223) Kysučan Korňa dorast zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 25.5.2015. DP čl. 37/3, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (5 Eur MZF)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny v obsadení R DL č.29:

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 14. kolo TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Polom Raková (sobota  30.05.2015 o 17.00 hod.)  Cisárik, Bohovič

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 10. kolo TJ Kysučan Korňa - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) ( piatok 29.05.2015 o 17.00 hod.) - platí pôvodná delegácia

2. Žiadame R aby elektronický zápis o stretnutí uzavreli do 31.5.2014 (nedeľa) do 20:00 hod. z dôvodu generovania odmien R za mesiac máj na MZF

3. KR plánuje školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

 

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1. TMK ObFZ  oznamuje záujemcom o trénerskú licenciu,  že školenie trénerov UEFA GRASSROOTS  C  licencie a UEFA B licencie organizuje SsFZ B. Bystrica.

Všetky informácie sú uverejnené na stránke SsFZ  - komisie – materiály, kde je uvedený plán školení na rok 2015 a prihlášky  hore uvedených licencií.

2.TMK, na základe vyplneného dotazníka FK účinkujúcich v ObFZ Kysúc, vyhlasuje:

- 11-ku súťažného ročníka 2014/2015 – dospelých

-  trénera dospelých a mládeže

-  rozhodca ObFZ.

Tento dotazník je potrebné vyplniť FK a následne doručiť na ObFZ Kysúc do 31.05.2015.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbalové zväzy