Úradná správa č. 36 - 17/18

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka


1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Upozornujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je potrebné postupovať podľa

RS kap.5 bod f/1-Telefonickú žiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK najneskôr 5 hod. pred MFS predsedovi ŠTK.

 

Úsek dospelých:

1.Vzájomná dohoda:

1.1.ŠK Radoľa - TJ Kysučan Ochodnica MFS 15. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa útorok 01.05.2018 o 16.30 hod.

1.2.FK Vadičov - TJ Tatran Oščadnica  MFS 15. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa útorok 01.05.2018 o 16.00 hod.

 

2. ŠTK nariaďuje:

2.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18. kolo dňa 22.04.2018 o 16.00 hod.:

Športový klub Nesluša - ŠK Radoľa ( HP Rudina 21.4.2018 o 16.00 hod.)

FK Čadca (B) - TJ Slovan Podvysoká (HP Horelica)

TJ Kysučan Korňa - FK Vadičov

FK Polom Raková TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Tatran Oščadnica - TJ Olešná

TJ Pokrok Stará Bystrica - Voľno

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Spartak Radôstka

 

2.2.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo dňa 15.04.2018 o 15.30 hod.:

FK Lodno - OŠK Snežnica

TJ Rozkvet Klubina - TJ Slávia Zákopčie

 

2.3.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 22.04.2018 o 16.00 hod.:

TJ Rozkvet Klubina - FK Lodno

TJ Slávia Zákopčie - OŠK Snežnica

 

Úsek mládeže:

1.Jarná časť súťažného ročníka pre 2017/2018 začína 28.4.2018, resp. 29.4.2018.

2. ŠTK KM schvaľuje striedavé štarty:

Martin Mičian (1299957) ŠK Radoľa-> MŠK Snežnica

Jakub Minár (1359669) ŠK Radoľa-> MŠK Snežnica

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R v DL č.17:

•17K NE 15.04.2018 15:30 VI. liga QUICK SPORT FK Vadičov – FK Polom Raková: R Maják za Špalek O.

•17K NE 15.04.2018 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká – TJ Kysučan Korňa: AR2 Špalek A. za Majáka

2. Žiadame R o nahlásenie veľkosti rozhodcovského dresu predsedovi KR


Matričná komisia - Peter Kubinec

 

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

38. Michal Gončar(1153778), Tatran Oščadnica - DO pozastavenie výkonu športu na 4 týždne od 7.4.2018 do 5.5.2018. DP cl.49/1b,2b cl.9/2b ii cl.17 (10 EUR MZF).

39. Marek Poláček (1260021) Slovan Podvysoká - DO pozastavenie výkonu športu na 2 MFS od 9.4.2018. DP cl.49/1a,2a cl.9/2b ii cl.17. cl.36/1a (10EUR MZF).

 

Správy zo sekretariátu:

 

1. Vymeňte vo svojom klube staré lopty za nové!!!

Za každú vašu starú, ohranú loptu ( značka nerozhoduje ), ktorá už vo vašom klube doslúžila, vám firma QUICK Sport ponúka do vášho klubu novú loptu QUICK Sport zo zľavou 40% z klubového cenníka.

Pre viac informácií kliknite tu.

Upozornenie!

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2018.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

VV SsFZ schválil návrh na úpravu RS pre súťažný ročník 2018/2019 v časti kap. V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3. FK s družstvami dospelých v súťažiach SsFZ musia mať v súťažiach SFZ, SsFZ, resp. ObFZ pre príslušný ročník zaradené družstvá mládeže:

III. liga dospelí - tri družstvá mládeže,

IV. liga dospelí – dve družstvá mládeže,

V. liga dospelí – jedno družstvo mládeže.

Za družstvo mládeže sa bude považovať akékoľvek družstvo mládeže FK zaradené do súťaže vedenej v ISSF. V prípade spoločných družstiev v zmysle SP čl. 28 sa započíta družstvo mládeže, len FK uvedenému v Dohode ako klub č. 1. Uvedené ustanovenie platí pre zaradenie družstiev do príslušných súťaží.

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

( Doposiaľ prejavilo záujem o školenie cca 7 - 8 osôb)

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy