Úradná správa č. 36- 16/17

zo dňa 07.04.2017

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 15.kolo  zo dňa 02.04.2017

1.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 05.04.2017

2. Oneskorené začiatky stretnutí:

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Pokrok Stará Bystrica (neskorá nominácia H)

3. ŠTK nariaďuje:

3.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 17. kolo dňa 16.04.2017 o 16.00 hod.:

FK Polom Raková - FK Nesluša

TJ Tatran Oščadnica - Voľno

FK Čadca (B) - TJ Pokrok Stará Bystrica (HP Horelica)

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Ochodnica

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Olešná

FK Tatran Turzovka - TJ Kysučan Korňa

TJ Slovan Podvysoká - TJ Spartak Radôstka

3.2.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 16.04.2017 o 16.00 hod.:

TJ Slávia Zákopčie - OŠK Snežnica

FK LODNO - ŠK Radoľa

FK VADIČOV - TJ Rozkvet Klubina

Úsek mládeže :

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 17. kolo zo dňa 02.04.2017

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 17. kolo zo dňa 02.04.2017

1.3. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 05.04.2017

2. ŠTK KM nariaďuje:

2.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 16.04.2017 o 13.30 hod.:

FK Polom Raková - FK LODNO ( NE 9.04.2017 o 15.30 hod.)

MŠK Snežnica - TJ Pokrok Stará Bystrica (SO 15.04.2017 o 14.00 hod.)

OŠK Rudina - ŠK Javorník Makov

TJ Spartak Radôstka - TJ SLOVAN KLOKOČOV

2.2. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 19. kolo dňa 16.04.2017 o 10.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Korňa (SO 15.04.2017 o 10.00 hod.)

ŠK Čierne - Voľno

MŠK Snežnica -Voľno

TJ Slovan Skalité - FK Slávia Staškov

2.3. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 19. kolo dňa 16.04.2017 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Korňa (SO 15.04.2017 o 12.00 hod.)

FK Nesluša - MŠK Snežnica (HP Snežnica NE 16.04 2017 o 10.00 hod.)

ŠK Čierne - Voľno

TJ Slovan Skalité - FK Slávia Staškov

5.4. Odohrať MFS  V. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 16.04.2017 o 10.00 hod.:

OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

FK LODNO - Voľno

Štart Dunajov - TJ Kysučan Ochodnica

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

82. Ondrej Koleno (1164989) Slovan Nová Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 3.4.2017. DP čl. 37/5b, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

83. Jaroslav Putorík (1182936) Spartak Vysoká nad Kysucou – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 3.4.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

84. Ján Krištofík (1174748) Polom Raková – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 3.4.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

85. Michal Vyšlan (1255384) Polom Raková – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 3.4.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

86. Tomáš Korček (1189630) Kysučan Korňa – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 3.4.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

87. D.org. na základe žiadosti hráča FK Čadca B Maroš Kopečný (1193050) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje, a zvyšok DO 5 dní menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov od 5.4.2017 do 5.7.2017. DP čl. 41/1,2,3 (10 Eur MZF)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny, obsadenie DZ v DL č.17:

•16K 9.4.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká (A) DZ Jurišta

•16K 9.4.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Nová Bystrica AR1 Jedinák za Ondreáša, DZ Vojtuš

•16K 8.4.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT FK Nesluša - TJ Spartak Radôstka R Brodňan za Mosora, AR1 Kubiš za Brodňana

•16K 9.4.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Olešná - FK Tatran Turzovka AR1 Fonš za Majáka

•16K 9.4.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Pokrok Stará Bystrica (A) - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou R Mikula za Vojtuša

•8K 9.4.2017 15:30 V. liga U 19 QUICK SPORT FK Polom Raková - FK LODNO nová delegácia AR2 Špalek A.

2. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 12.4.2017:

•16:00 hod. R: Špalek A., Ondreáš

•16:15 hod. R: Greňo, Krenželák, Kupka, Podolák, Špalek Š., Laš, Riboň, Makyňa

3. Zasadnutie KR sa uskutoční 12.4.2017 od 15:30 hod.

 

Správy zo sekretariátu

1.Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy