Úradná správa č. 36 - 14/15

zo dňa 21.5.2015

 

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 20.05.2015

Schválil:

1. Návrh zmeny stanov ObFZ čl.37 bod.1

2. Návrh KR ObFZ na zaradenie R Janec na nominačnú listinu SsFZ pre ročník 2015/2016

3. Návrh KR ObFZ zaradenie novo vyškolených rozhodcov na nominačnú listinu R J. Janec, Kolesnáč, Handlovský, Mindek, Krenželák, Štefan

4. Termín riadnej konferencie a aktívu ŠTK na 3.7.2015 o 16:00 v zasadačke ObFZ.

Zobral na vedomie:

1. Priebežné hodnotenie predsedov OK (ŠTK , DK, KR, TMK)  o priebehu súťaží.

2. Informáciu o pripravovaných medzinárodných družobných stretnutiach v mesiaci jún 2015.

3. Správu hospodárskej komisie o platobnej disciplíne .

Športovo-technická komisia – Jozef Vrtel

Pozývame zástupcov FK: Slovan Rudinská, Slovan N. Bystrica, FK Nesluša, Slovan Ladonhora Vadičov, Slávia Zákopčie, TJ Olešná, Rozkvet Klubina na spoločné zasadnutie s vedením ObFZ Kysúc dňa 3.6.2015 o 16:00 hod. v zasadačke ObFZ. Diskutovaná téma  - Podpora a rozvoj mládežníckeho futbalu.

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS 22. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 17.05.2015.

1.2. Výsledky MFS 16. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 17.05.2015.

1.3. Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 20.05.2015.

1.4. Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 20.05.2015.

2. Oneskorené začiatky stretnutí:

2.1. TJ Kysučan Korňa - TJ Pokrok Stará Bystrica (opodstatnené presun R)

2.2. FK Nesluša - TJ Tatran Oščadnica (internetové pripojenie)

3. ŠTK nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 24. kolo dňa 31. 05. 2015 o 17.00 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

ŠK Radoľa - FK Čadca (B)

TJ Slovan Rudinská - FK Tatran Turzovka

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Pokrok Stará Bystrica

TJ Snaha Zborov nad Bystricou - Voľno

TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Oščadnica

TJ Slovan Podvysoká - FK Nesluša

3.2. Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18. kolo dňa 31.05.2015 o 17.00 hod.:

TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Ladonhora Vadičov

TJ Olešná - TJ Rozkvet Klubina

TJ Slávia Zákopčie - OŠK Snežnica (A)

TJ Beskyd Svrčinovec - OŠK Rudina (B)

TJ Kysučan Ochodnica - FK Lodno

Úsek mládeže :

1. Zmena US č.35:

TJ Slovan Podvysoká - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (24.05.2015. o 10.00 hod.)

FK REaMOS Kysucký Lieskovec - MŠK Snežnica ( HP Snežnica Nedeľa 24.05.2015. o 10.00 hod.)

FK Lodno – ŠK Javorník Makov (24.5. o 15.00 hod.)

2. Upozorňujeme víťazov v kategóriách V. liga dorastu a IV. liga žiakov U 15 na povinnosť podľa RS čl. 18/h (účasť na medzinárodných turnajoch po skončení súťažného ročníka). Dorast 27.6.2015 na území ČR a U 15 27.6.2015 na území SR.

3. Kontumujeme MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 12.kolo TJ Kysučan Korňa - TJ Kysučan Ochodnica podľa SP článok 100/b v prospech TJ Kysučan Korňa (nedostavenie sa na MFS). Ospravedlnenie TJ Kysučan Ochodnica berieme na vedomie.

4. ŠTK KM schvaľuje :

4.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 12. kolo zo dňa 17.05.2015

4.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 18. kolo zo dňa 17.05.2015

4.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 17. kolo zo dňa 17.05.2015

4.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 20.05.2015

4.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 20.05.2015

5. Vzájomné dohody:

20. kolo MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 MŠK Snežnica - FK Slávia Staškov ( piatok 29.05.2015 o 17.00 hod.)

18. kolo MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 ŠK Javorník Makov - MŠK Snežnica ( sobota 23.05.2015 o 10.00 hod.)

20. kolo MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 FK Polom Raková - FK Slávia Staškov (streda 27.05.2015 o 17.00 hod.)

6. ŠTK KM nariaďuje :

6.1. Odohrať MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 14. kolo dňa 31.05.2015 o 14:30 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Polom Raková (Sobota  30.05.2015 o 17.00 hod.)

TJ Kysučan Korňa - FK Čadca (B)

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Spartak Radôstka

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - ŠK Javorník Makov

6.2. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 20. kolo dňa 31.05.2015 o 10.00 hod.:

MŠK Snežnica - FK Slávia Staškov (Piatok 29.05.2015 o 17.00 hod.)

TJ Slovan Podvysoká - OŠK Rudina

0TJ Kysučan Ochodnica - FK REaMOS Kysucký Lieskovec

TJ SLOVAN KLOKOČOV - Voľno

TJ Kysučan Korňa - FK Lodno

ŠK Javorník Makov - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

6.3. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 18. kolo dňa 24.05.2015 o 12.00 hod.:

FK Tatran Turzovka - MŠK Snežnica (Sobota 30.05.2015 o 10.00 hod.)

FK Slávia Staškov - ŠK Javorník Makov (Sobota 30.05.2015 o 12.00 hod.)

TJ Slovan Podvysoká - FK Polom Raková (Sobota 30.05.2015 o 13.00 hod.)

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

184. Vladislav Zjavka (1229797) Slávia Zákopčie zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 20.5.2015. DP čl. 37/3, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

185. Jozef Michalíček (1175593) Kysučan Korňa zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 20.5.2015. DP čl. 37/5a, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

186.  D. org po objasnení veci v US č. 35, bod 181 ukladá hráčovi FK Nesluša Lukáš Janec (1199644) zo zápasu 20. kola VI. ligy medzi FK Nesluša – Pokrok Stará Bystrica hraného dňa 3.5.2015 podľa DP čl. 53/2b , čl. 9/2b,ii, čl. 17, čl. 36/1a,4  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac od 14.5.2015.  Predmet DO si menovaný vykoná po vykonaní pôvodne uloženého DO.  Za prerokovanie DO menovaný zaplatí poplatok 10 Eur.

187. D. org po objasnení veci v US č. 35, bod 182 ukladá vedúcemu družstva FK Nesluša František Guzma zo zápasu 20. kola VI. ligy medzi FK Nesluša – Pokrok Stará Bystrica hraného dňa 3.5.2015 podľa DP čl. 53/3b , čl. 9/2b,i , čl. 16, čl. 36/1a,4  DO – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie súvisiacej s futbalovou činnosťou  na 3 mesiace nepodmienečne od 14.5.2015 . Za prerokovanie DO menovaný zaplatí poplatok 10 Eur.

188. D. org po objasnení veci v US č. 35, bod 183 ukladá trénerovi družstva FK Nesluša Pavol Janec zo zápasu 20. kola VI. ligy medzi FK Nesluša – Pokrok Stará Bystrica hraného dňa 3.5.2015 podľa DP čl. 53/3b , čl. 9/2b,i , čl. 16, čl. 36/1a,4  DO – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie súvisiacej s futbalovou činnosťou  na 3 mesiace nepodmienečne od 14.5.2015 . Za prerokovanie DO menovaný zaplatí poplatok 10 Eur.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny v obsadení R DL č.28:

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 19. kolo dňa 24.05.2015 o 10.00 hod.:

•MŠK Snežnica  - FK REaMOS Kysucký Lieskovec (nedeľa 24.05.2015. o 10.00 hod., HP Snežnica)  J. Janec, Zacher

•TJ Slovan Podvysoká - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (24.05.2015. o 10.00 hod., HP Podvysoká) Jantoš

•FK Lodno – ŠK Javorník Makov (24.5.2015 o 15.00 hod.) Ondreáš

•SsFZ: III. liga  sk. A  U15 - SŽ a U13 - MŽ  23. kolo  Raková - Turzovka Staškovan

2. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 27.05.2015 o 15:00 hod. nasledujúcich R: Bohovič, Mikula, P.Ježík

3. KR plánuje školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1. TMK ObFZ  oznamuje záujemcom o trénerskú licenciu,  že školenie trénerov UEFA GRASSROOTS  C  licencie a UEFA B licencie organizuje SsFZ B. Bystrica.

Všetky informácie sú uverejnené na stránke SsFZ  - komisie – materiály, kde je uvedený plán školení na rok 2015 a prihlášky  hore uvedených licencií.

2.TMK, na základe vyplneného dotazníka FK účinkujúcich v ObFZ Kysúc, vyhlasuje:

- 11-ku súťažného ročníka 2014/2015 – dospelých

-  trénera dospelých a mládeže

-  rozhodca ObFZ.

Tento dotazník je potrebné vyplniť FK a následne doručiť na ObFZ Kysúc do 31.05.2015.

Správy zo sekretariátu

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 22.5. 2015 do 25.5.2015 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte na tel. č. 0907360541 (p. Špila), poprípade písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy