Úradná správa č. 36 - 13/14

zo dňa 25.4. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 18. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 23.4.2014.

3. Schvaľujeme výsledky 12. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 23.4.2014.

5. Nedostatky v zápisoch o stretnutí – nedodržanie chronologického usporiadanie čísel hráčov v zápise 18. kolo I. trieda: FK Čadca B, Tatran Krásno nad Kysucou B, TJ Beskyd Svrčinovec, Slovan Nová Bystrica, Slovan Podvysoká. 12. kolo II. trieda: Spartak Radôstka, FK Lodno, ŠK Javorník Makov B.

6. Upozorňujeme FK na povinnosť v zápise o stretnutí uvádzať čísla hráčov v chronologickom poradí.

7. Nedostatky ISSF 12. kolo II. trieda, OŠK Snežnica bez možnosti pripojenia na internet – na základe zápisu R

8. Upozorňujeme FK na povinnosť predkladať pred MFZ rozhodcom zoznam usporiadateľskej služby na osobitnom tlačive (na stránke ObFZ v sekcie dokumenty/tlačivá)

9. Nariaďujeme odohrať 20. kolo QUICK SPORT I. triedy 4.5. 2014 o 16.30 hod.:

· Kysučan Korňa - Slovan Podvysoká

· Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Beskyd Svrčinovec

· Slovan Nová Bystrica - Slovan Rudinská

· Tatran Turzovka - Spartak Vysoká nad Kysucou

· FK Čadca B Horelica - Slovan Ladonhora Vadičov (HP Horelica)

· Tatran Krásno nad Kysucou B - FK Nesluša (3.5. o 15.00)

· MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - OŠK Rudina (HP Povina)

10. Nariaďujeme odohrať 14. kolo QUICK SPORT II. triedy 4.5. 2014 o 16.30 hod.:

· Spartak Radôstka - Slávia Zákopčie (HP Klubina)

· FK Lodno - Kysučan Ochodnica

· ŠK Javorník Makov B - Rozkvet Klubina (3.5. o 16.30)

· voľný žreb - Tatran Oščadnica

· OŠK Snežnica - TJ Olešná

11. Nariaďujeme odohrať dohrávky 14. kola QUICK SPORT I. triedy.:

· Tatran Krásno nad Kysucou B - Snaha Zborov nad Bystricou (1.5. o 16.00)

· OŠK Rudina - TJ Beskyd Svrčinovec (8.5. o 16.30)

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky 9. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

2. Schvaľujme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast  ku dňu 23.4.2014.

3. Schvaľujeme výsledky 19. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B.

4. Schvaľujme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B  ku dňu 23.4.2014.

5. Schvaľujeme výsledky 7. kola QUICK SPORT I. triedy ml. žiaci.

6. Schvaľujme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ml. žiaci ku dňu 23.4.2014.

7. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 4.5. 2014:

· OŠK Rudina  - Spartak Radôstka (3.5. o 16.30)

· voľný žreb - MŠK Kysucké Nové Mesto B

· TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa (3.5. o 16.30)

· Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Skalité (o 14.00)

8. Nariaďujeme odohrať 21. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. A 4.5. 2014 o 10.00 hod.:

· FK Reamos Kys. Lieskovec - voľný žreb

· Tatran Oščadnica - Spartak Radôstka (3.5. o 10.00)

· Kysučan Ochodnica - FK Lodno

· Slovan  N. Bystrica - OŠK Rudina

9. Nariaďujeme odohrať 21. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. B  4.5. 2014 o 10.00 hod.:

· TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - ŠK Javorník Makov 

· voľný žreb - Slovan Podvysoká

· Beskyd Svrčinovec - TJ Kysučan Korňa

· FK Čadca C Horelica - Slovan Klokočov (o 11.00, HP Horelica)

10. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiaci 4.5. 2014.:

· ŠK Javorník Makov - Tatran Oščadnica (3.5. o 14.30, predz. dosp. B)

· MŠK Snežnica - Slovan Podvysoká (4.5. o 10.30)

11. Na základe vzájomných dohôd nariaďujeme odohrať predohrávky:

· FK Reamos Kys. Lieskovec - Spartak Radôstka (1.5. o 16.30) 27. kolo I. trieda žiaci sk. A

· OŠK Rudina  - Slovan  N. Bystrica (8.5. o 10.00) 28. kolo I. trieda žiaci sk. A

· TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - Slovan Podvysoká (8.5. o 10.00) 27. kolo I. trieda žiaci sk. B

· ŠK Javorník Makov - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (1.5. o 10.00) 28. kolo I. trieda žiaci sk. B

12. Opätovne upozorňujeme kluby I. triedy žiakov sk. A a sk. B, že 27. a 28. kolo sa bude predohrávať v mesiaci máj. Nariaďujeme zaslať vzájomné dohody predohrávok do 30.4.2014.

13. Na základe zápisu R 9. kolo I. trieda dorast TJ Slovan Skalité – TJ Kysučan Korňa, predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 30.4.2014 o 14.30 hod. R Lukáš Čepec (1323737), vedúci TJ Kysučan Korňa Vladimír Kaduch.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

151. Peter Stolárik, 1177024, ŠK Javorník Makov B - pozastavenie výkonu športovej činnosti na  4MFZ od 20.4.2014. DP čl. 49 ods. 1., písm. b, čl.9 ods. 2 písm. b/ii, čl. 17, čl. 36 ods. 1. písm. a.. (poplatok 10 eur MZF).

152. Martin Riško, 1111365, Slávia Zákopčie - pozastavenie výkonu športovej činnosti na  2MFZ od 20.4.2014. DP čl. 45 ods. 1.,2. , písm. a, čl.9 ods. 2 písm. b/ii, čl. 17, čl. 36 ods. 1. písm. a.. (poplatok 10 eur MZF).

153. Stanislav Brišš, 1156021, Slovan Ladonhora Vadičov - pozastavenie výkonu športovej činnosti na  4MFZ od 21.4.2014. DP čl. 45 ods. 1.,2. , písm. a, čl.9 ods. 2 písm. b/ii, čl. 17, čl. 36 ods. 1. písm. a.. (poplatok 10 eur MZF).

154. Roman Litva, 1114452, Snaha Zborov - pozastavenie výkonu športovej činnosti na  1MFZ od 21.4.2014. DP čl. 37 ods. 3, čl.9 ods. 2 písm. b/ii, čl. 17, čl. 36 ods. 1. písm. a.. (poplatok 10 eur MZF).

155. Na základe správy sekretariátu ObFZ Kysúc, DK ukladá za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu ObFZ, disciplinárne opatrenie – pokutu vo výške 50 eur podľa  DP čl. 64 ods. 1 písm. a, b, čl. 64 ods. 8, čl. 9 ods. 1 písm., čl. 12 ods. 6 jednotlivo týmto klubom: I. za neuhradenie platieb za činnosť rozhodcov: a) Tatran Krásno, b) REaMOS Kys. Lieskovec. II. za neuhradenie splatnej MZF: a) Kysučan Ochodnica, b)Spartak Radôstka, c) Beskyd Svrčinovec,. Podľa čl. 12 ods. 7 DK ukladá menovaným klubom povinnosť uhradiť pokutu v lehote 14 kalendárnych dní od oznámenie disciplinárneho rozhodnutia (mimo MZF). Za prerokovanie disciplinárneho opatrenia vyššie uvedené kluby zaplatia po 10 eur v MZF.

156. DK, žiada kluby špecifikované v bode 155., v termíne do 7.5.2014 do 12.00 hod. o predloženie dokladu na sekretariáte ObFZ o úhrade nedoplatku za činnosť R alebo nedoplatku za MZF. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti v určenej lehote, DK uloží previnilcom disciplinárne opatrenie – zákaz prestupov, odobratie bodov, alebo preradenie do nižšej súťaže.

157. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

158. DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 30.4.2014 o 14.00 hod..

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmena DL č. 20

20. kolo I. triedy žiaci U 15 sk. B 27.4.2014 o 10:00 hod.

·Slovan Podvysoká – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou : Mesochoritis, M. Chovanec za Š. Cisárik, M. Cisárik.

8. kolo I. triedy ml. žiaci 27.4.2014 o 12:00 hod.

·Slovan Podvysoká – ŠK Javorník Makov : M. Chovanec za Š. Cisárik

2. Nová delegácia 1.5.2014 :

·Tatran Krásno B – Snaha Zborov: Kamenišťák, O. Špalek, Trúchly (1.5.2014 o 16.00) 14. kolo I. triedy

·Krásno nad Kysucou – Teplička nad Váhom: O. Špalek, Trúchly (1.5.2014 o 13:00)  14. kolo III. Liga dorast sk. SEVER

·Kysucký Lieskovec – Radôstka: Zacher (1.5.2014 o 16:30) 27. kolo I. triedy žiaci sk. A

·Makov – Vysoká: Dikoš (1.5.2014 o 10:00) 28. kolo I. triedy žiaci sk. B

3. Žiadame predložiť videozáznam z MFZ 18. kolo I. trieda MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - Slovan Ladonhora Vadičov do 30.4.2014 do 12:00 hod.

4. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 30.4.2014 o 15:30 hod. R : Blažek, Čepec, Mosor, Šlapka, Židek

5. Upozorňujeme R na včasné ospravedlnenia na nedelegovanie. Ospravedlnenia v dobe kratšej ako 10 dní pred stretnutím nebudú akceptované.

Správy zo sekretariátu

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránkewww.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy