Úradná správa č. 36 - 12/13

zo dňa 12. 04. 2013

Upozornenie: V prípade, že nariadené stretnutie nebude možné odohrať z dôvodu nespôsobilej hracej plochy, kontaktujte predsedu ŠTK na t. č. 0915505499 v dostatočnom predstihu.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky  QUICK SPORT I. triedy Korňa – Turzovka 1:5, Vysoká nad Kysucou – Zborov nad Bystricou 0:2
 2. Berieme na vedomie zmenu štatutárov FK Lodno: predseda Ján Hofer, Lodno 99, t. č. 0904862315; manager Vladimír Fujak, Lodno 272, t. č. 0915859781; ISSF manager Rastislav Zeman, Lodno 287, t. č. 0907840849, email: zeman@centrum.sk.
 3. Na základe dohody nariaďujeme odohrať 14. kolo I. triedy Krásno nad Kysucou – Zborov nad Bystricou 1.5. 2013 o 15.00 hod
 4. Na základe oznámenia FK Lodno, rušíme MFZ 12. kolo II. triedy Lodno – Podvysoká B. Uvedené stretnutie nariaďujeme odohrať 1.5. 2013 o 17.00 hod. V prípade dohody akceptujeme iný termín, najneskôr však do 3.5.2013.

5. Nariaďujeme odohrať  dohrávku 14. kolo QUICK SPORT I. triedy 1.5. 2013 o 17.00 hod:

 • FK Čadca B Horelica - Tatran Turzovka
 • Slovan Rudinská - Slovan Podvysoká
 • OŠK Rudina - TJ Beskyd Svrčinovec
 • TJ Olešná - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina
 • TJ Nesluša - ŠK Čierne

6. Nariaďujeme odohrať 16. kolo QUICK SPORT I. triedy 21.4. 2013 o 16.00 hod:

 • FK Čadca B Horelica - Slovan Podvysoká (HP Horelica)
 • Tatran Krásno nad Kysucou B - TJ Beskyd Svrčinovec (20.4. o 15.00)
 • Slovan Rudinská - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina
 • OŠK Rudina - ŠK Čierne
 • TJ Olešná - TJ Nesluša (HP Nesluša)

7. Nariaďujeme odohrať 13. kolo QUICK SPORT II. triedy 21.4. 2013  o 16.00 hod.:

 • Tatran Oščadnica - Javorník Makov B
 • voľný žreb - Spartak Radôstka
 • Kysučan Ochodnica - voľný žreb
 • Slovan Ľadonhora H. Vadičov - FK Lodno
 • Slovan Podvysoká B - Rozkvet Klubina (13.30)
 • Slávia Zákopčie - OŠK Snežnica

Úsek mládeže

 1. Na základe oznámenia TJ Slovan Skalité rušíme MFZ. 12. kolo I. trieda dorast Skalité – Vysoká nad Kysucou. Uvedené stretnutie nariaďujeme odohrať 1.5.2013 o 14.30 hod. V prípade dohody akceptujeme iný termín, najneskôr však do 3.5.2013.
 2. Na základe oznámenia FK Tatran Oščadnica  rušíme MFZ. 12. kolo I. trieda dorast Oščadnica – Svrčinovec. Uvedené stretnutie nariaďujeme odohrať 1.5.2013 o 14.30 hod. V prípade dohody akceptujeme iný termín, najneskôr však do 3.5.2013.
 3. Na základe žiadosti FK Čadca oznamujeme, že FK Čadca kategória žiaci odohrá všetky svoje domáce zápasy v nedeľu o 11.00 hod. (jarná časť súť. roč. 2012/2013).

4. Nariaďujeme odohrať 13. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 21.4. 2013 o 13.30 hod.:

 • Tatran Oščadnica - Slovan Skalité (20.4. o 14.00)
 • Beskyd Svrčinovec - OŠK Rudina (20.4. o 16.00)
 • TJ Nesluša - Spartak Radôstka
 • voľný žreb - Kysučan Korňa
 • Kysučan Ochodnica - Spartak Vysoká nad Kysucou (20.4. o 16.00)

5. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT I. triedy žiakov sk. A 21.4. 2013 o 10.00 hod.:

 • TJ Nesluša - FK Čadca C Horelica
 • Kysučan Ochodnica - OŠK Rudina
 • voľný žreb - Spartak Radôstka
 • Slovan Nová Bystrica - FK Lodno

6. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT I. triedy žiakov  sk. B 21.4. 2013:

 • Polom Raková - Javorník Makov  (20.4. o 10.00)
 • Slovan Klokočov - Beskyd Svrčinovec (HP Olešná o 12.00)
 • TJ Olešná - Kysučan Korňa (10.00)
 • Slávia Zákopčie - Spartak Vysoká nad Kysucou (predz. A o 14.00)

7. Nariaďujeme odohrať 12. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiakov 21.4. 2013 :

 • voľný žreb - TJ Slovan Skalité
 • TJ Kysučan Ochodnica - ŠK Javorník Makov (21.4. o 12.00)
 • FK Polom Raková - MŠK Snežnica (20.4. o 12.00)

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Žiadame R Kupka, Škola, Belanec, Poliak, aby nahlásili na sekretariát ObFZ Kysúc svoju emailovú adresu (vytvorenie prístupu do ISSF). V opačnom prípade nebudú delegovaný na stretnutia I. triedy dospelých ako R a ani AR. V prípade nejasnosti kontaktujte sekretariát ObFZ Kysúc.
 2. Dôrazne upozorňujeme R, ktorí rozhodujú zápasy I. triedy dospelých, aby zápis o stretnutí uzavreli bezpodmienečne aj v el. podobe. V prípade problémov tech. charakteru informovať v zápise o stretnutí v papierovej forme.
 3. Ospravedlnenia: Kvašňovský (celá jar), Čepec (PN), Červenec (20.-21.4.), Dikoš (21.4.), Janec (20.- 21.4. a 27.4.-28.4.), Trúchly (20.4., 11.5.).

Matričná komisia– František Mrmus

 • Zamietnutý prestup:  Michal Zátorský, 1186005,  REaMOS Kysucký Lieskovec – TJ Slovan Ľadonhora Vadičov, čl. 10 b - nesúhlas materského oddielu.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 1. Viac o výhodných podmienkach pre kluby, ktoré majú záujem o objednanie notebooku a mobilného internetu, nájdete na  http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html
 2. Od 1. apríla 2013 ObFZ Kysúc prechádza na mesačnú zbernú fakturáciu s poplatkami za transfery - hosťovanie, prestup a poplatkami na ŠTK. To v praxi znamená, že spomínané poplatky nemusíte platiť vopred šekom, ale Vám budú pridané na mesačnú zbernú faktúru, výnimku tvoria poplatky, ktoré je potrebné uhrádzať doterajším spôsobom: štartovné vklady, zálohové platby za R a DZ.
 3. O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry na Váš klub budú kluboví ISSF manageri informovaní pomocou emailu zo systému ISSF. Faktúra sa NEPOSIELA poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ "Všeobecná faktúra" a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry "Faktúra za ISSF karty" je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Túto faktúru, prosím, druhýkrát neplaťte. Prosím dodržte splatnosť faktúry a použite účet, ktorý je uvedené na faktúre!!! Nedodržaním splatnosti má klub automaticky zastavenú činnosť!!!
 4. Stredoslovenský futbalový zväz dáva do pozornosti a záujemcom. najmä z radov trénerov, ponúka zakúpenie metodických DVD: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu, variabilný symbol: 700. Informácie na sekretariáte SsFZ.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy