Úradná správa č. 36 - 10/11

Žiadame všetkých R a DZ o zaslanie Zápisov o stretnutí a správ zásielkou 1. triedy doporučene najneskôr 26.4. (utorok) do 12:00 hod. alebo osobne do 27.4. do 12.00 hod. (streda). Pondelok 25.4. je dňom pracovného pokoja.

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 17. kola QUICK SPORT I. triedy zo dňa 17.4.2011.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy po 17. kole.
 3. Na základe zápisu R z MFZ 17. kola I. triedy Lodno - Nesluša odstupujeme FK Lodno na doriešenie DK..
 4. Schvaľujeme výsledok MFZ 11. kola II. triedy  zo dňa 17.4. 2011.
 5. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy po 11. kole.
 6. Upozorňujeme REaMOS K. Lieskovec na používanie správnych tlačív "Zápis o stretnutí".
 7. Ďalej upozorňujeme REaMOS K. Lieskovec na dodržiavanie čl. 8/h RS - včasné predloženie zápisu pre R.
 8. Nariaďujeme REaMOS K. Lieskovec B uhradiť náležitosti R (MFZ 11. kolo II. trieda): R Miroslav Chovanec 23,50 eur, AR1 Jozef Holiač 19,50 eur, AR2 Peter Škola 19,50 eur.

9. Nariaďujeme odohrať 20. kolo QUICK SPORT I. triedy 8.5. 2011 o 16.30:

 • ŠK Čierne – Beskyd Svrčinovec
 • Snaha Zborov – Tatran Turzovka
 • Tatran Oščadnica – ŠK Radoľa
 • Slovan Ľadonhora H. Vadičov – FK Lodno
 • OŠK Rudina – Spartak Vysoká nad Kys.
 • Kysučan Korňa – FK Čadca B Horelica
 • FK Nesluša – Slávia Staškov

10. Nariaďujeme odohrať 14. kolo QUICK SPORT II. triedy 8.5. 2011 o 16.30:

 • Javorník Makov B – OŠK Snežnica (7.5. 16.30)
 • Spartak Radôstka – REaMOS K. Lieskovec B
 • Kysučan Ochodnica – MŠK Kys. N. M. B Povina
 • Slávia Zákopčie – Tatran Krásno n./ Kysucou B
 • Rozkvet Klubina – TJ Olešná

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 17. kola QUICK SPORT I. triedy dorast zo dňa 17.4.2011.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast po 17. kole.
 3. Na základe zápisu R z MFZ 17. kola I. triedy dorastu Krásno nad Kysucou B - REaMOS K. Lieskovec (16.4. 2011) odstupujeme na doriešenie DK: Peter Kršiak, vedúci, Marián Ondrušek, tréner, Peter Chyllý, kapitán (920417), Matej Štrba, hráč č. 5 (921118), Tomáš Prišč, hráč č. 9 (910211), Patrik Lastovica, hráč č. 10 (921005) - všetci Krásno nad Kysucou B.
 4. Schvaľujeme výsledky 8. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B zo dňa 17.4.2011.
 5. Schvaľujeme priebežné tabuľky QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B po 8. kole.
 6. Nariaďujeme predložiť do 27.4. 2011 vzájomnú dohodu termínu dohrávky 8. kola I. triedy žiakov sk. B Korňa - Makov.

7. Nariaďujeme odohrať 20. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 8.5. 2011 o 14.00:

 • REaMOS K. Lieskovec – Tatran Oščadnica
 • Spartak Radôstka – Pokrok Stará Bystrica
 • Kysučan Ochodnica – Slovan Povina (7.5. 16.30)
 • Slovan Horný Vadičov – FK Lodno
 • Slávia Zákopčie – Spartak Vysoká nad Kys. (10.00)
 • Kysučan Korňa – Tatran Krásno nad Kys. B

8. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 8.5. 2011 o 14.30 (predzáp. dosp.):

 • OŠK Rudina – FK Lodno
 • Kysučan Ochodnica – OŠK Snežnica
 • FK Nesluša – Slovan N. Bystrica
 • Spartak Radôstka – voľný žreb

9. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 8.5. 2011:

 • Slovan Klokočov – Slovan Podvysoká (10.00, ihr. Olešná)
 • Beskyd Svrčinovec – TJ Olešná (7.5. 14.30)
 • FK Čadca C Horelica – Polom Raková (10.00 ihr. Horelica)
 • Kysučan Korňa – voľný žreb

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

Zasadnutie zo dňa 20.4. 2011

 • 160. Jozef Privarčák, 750903, Čierne - 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 18.4. 2011. DP 1/13-5a.
 • 161. Lukáš Čičala, 860729, Rudina - 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 18.4. 2011. DP 1/13-5a.
 • 162. Irenej Vnuk, 911017, Radoľa - 4 MFZ nepod. od 18.4. 2011. DP 1/6-1b.
 • 163. Michal Korduliak, 891215, Korňa - 4 MFZ nepod. od 18.4. 2011. DP 1/6-1b.
 • 164. Peter Korduliak, 820416, Korňa - 1 MFZ nepod. od 18.4. 2011. DP 1/5a.
 • 165. Peter Minár, 901018, Lodno - 1 MFZ nepod. od 18.4. 2011. DP 1/5a.
 • 166. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 167. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

Zasadnutie zo dňa 21.4. 2011

 • 168. Zo zápasu 10. kola II. triedy Zákopčie - Radôstka (10.4. 2011) trestá: Filip Stročka, 910727, Zákopčie; Ján Skaličan 820714, Radôstka; Patrik Repka, 920626, Radôstka - všetci 2 MFZ nepod. od 11.4. 2011. DP 1/6-1a.
 • 169. Zo zápasu 10. kola II. triedy Zákopčie - Radôstka (10.4. 2011) trestá Štefana Repáka, asistent trénera domáci, zákazom výkonu akejkoľvek funkcie na 4 týždne nepod. od 11.4. 2011. DP 1/6-1b. Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/11a.
 • 170. Zo zápasu 10. kola II. triedy Zákopčie - Radôstka (10.4. 2011) trestá: Slávia Zákopčie - pokuta 100 eur; Spartak Radôstka - pokuta 80 eur. DP 2/1b. Oba kluby zaplatiť 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/12.
 • 171. Za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK trestá: Filip Stročka, 910727, Zákopčie; Štefan Repák, asistent trénera Zákopčie - obaja pokuta 10 eur. RS 26/13.
 • 172. Za nerešpektovanie nariadenie DK trestá družstvo Slávia Zákopčie pokutou 16.5 eur. DP 2/6. RS 26/13.
 • 173. Marek Baričiak, 930602, S. Bystrica - 1 MFZ nepod. od 18.4. 2011. DP 1/5a. Zaplatiť poplatok 3,5 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/11a.
 • 174. Peter Gužík, 901118, Oščadnica - 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 11.4. 2011. DP 1/13-5a.
 • 175. Martin Vojtek, 900205; David Súhrada, 890504, Makov - vyhovuje žiadosti, obom hráčom mení trest na podmienečný na 1 MFZ do 21.7. 2011.
 • 176. Jaroslav Maják, rozhodca - zamieta žiadosť o odpustenie zvyšku trestu pre nesplnenie podmienok.
 • 177. Na základe správy R z MFZ 17. kola I. triedy Lodno - Nesluša (17.4. 2011) začína disciplinárne konanie voči FK Lodno a podľa čl. 15 ods. 2 DP žiada klub pod následkami disciplinárnych opatrení o písomné stanovisku k priestupku v lehote do 27.4. 2011 do 12.00 hod.
 • 178. Vyzýva Tatran Krásno nad Kysucou B (dorast) z MFZ 17. kola I. triedy dorastu Krásno n. Kys. B - K. Lieskovec (16.4. 2011) o písomné vyjadrenie k pokusu o neoprávnený štart hráčov: Matej Štrba, 921118; Tomáš Prišč, 940211); Patrik Lastovica, 921005, v lehote do 27.4. 2011 do 12.00 hod., pod následkami disciplinárnych opatrení.
 • 179. Na základe skutočností uvedených v bode 178 tejto ÚS pozastavuje činnosť menovaným hráčom a výkon funkcií: tréner Marián Ondrušek, ved. družstva Peter Kršiak, kapitán Peter Chyllý  (920417).
 • 180. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 181. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Prejednala námietku OŠK Rudina voči DZ zo zápasu Zborov - Rudina a riešila ju v rámci interných noriem KR ObFZ Kysúc.
 2. 21.4. 2011 úspešne absolvoval záverečné skúšky R Marián Ševčík.
 3. Na zasadnutie KR dňa 12.5. o 15.30 hod. predvolávame R: Tomáša Kuriaka a Tomáša Staníka, účasť bezpodmienečne nutná!
 4. Ospravedlnení: Ján Čambora, Róbert Čambora 6.-8.5. 2011.
 5. Upozorňujeme R pod následkami disciplinárnych opatrení na správne vypisovanie Zápisov o stretnutí - označenie uspor. služby + reflex. vesty, čitateľné vypisovanie ostatných náležitosti a rodných čísel.
 6. Nasledujúce zasadnutie KR 12.5. 2011 o 15.00 hod.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Eduard Gábriš, sekretár ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy