Úradná správa č. 35 - 17/18

Športovo-technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

 

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

 

3. Upozornujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je potrébne postupovať podľa

RS kap.5 bod f/1-Telefonickú žiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK najneskôr 5 hod. pred MFS predsedovi ŠTK.

 

Úsek dospelých:

1.Vzájomná dohoda:

1.1.ŠK Radoľa - TJ Kysučan Ochodnica MFS 15. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa piatok 01.05.2018 o 16.30 hod.

1.2.FK Vadičov - TJ Tatran Oščadnica  MFS 15. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa piatok 01.05.2018 o 16.00 hod.

1.3.Športový klub Nesluša - FK Vadičov MFS 16. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa sobota 07.04.2018 o 15.30 hod HP umelá tráva (Kysucké Nové Mesto).

 

2. ŠTK nariaďuje:

2.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 17. kolo dňa 15.04.2018 o 15.30 hod.:

TJ Spartak Radôstka - FK Čadca (B)

TJ Kysučan Ochodnica - voľno

TJ Olešná - TJ Pokrok Stará Bystrica

ŠK Radoľa - TJ Tatran Oščadnica

TJ Slovan Nová Bystrica - Športový klub Nesluša

FK Vadičov - FK Polom Raková

TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Korňa

 

Úsek mládeže:

 

1.Jarná časť súťažného ročníka pre 2017/2018 začína 28.4.2018, resp. 29.4.2018.

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac marec prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť

na sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.4.2018.

Dochádzka za marec tu.

2. Rozhodcovia, ktorí nepísali test z PF na seminári R (respektíve na opravnom seminári), vyplnia okrem iného aj test cez

odkaz: https://goo.gl/forms/m32Oohmqdoqb5sIJ3

3. Ospravedlnenie R na MFS, prostredníctvom emailu: peter.mojak@centrum.sk, prípadne telefonicky 0907204552

4. Zasadnutie KR bude 13.4.2018 od 15.00 hod.

 

Správy zo sekretariátu:

 

1. Vymeňte vo svojom klube staré lopty za nové!!!

Za každú vašu starú, ohranú loptu ( značka nerozhoduje ), ktorá už vo vašom klube doslúžila, vám firma QUICK Sport ponúka do vášho klubu novú loptu QUICK Sport zo zľavou 40% z klubového cenníka.

Pre viac informácií kliknite tu.

 

2.Upozornenie!

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je do 30.4.2018.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

 

3. VV SsFZ schválil návrh na úpravu RS pre súťažný ročník 2018/2019 v časti kap. V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3. FK s družstvami dospelých v súťažiach SsFZ musia mať v súťažiach SFZ, SsFZ, resp. ObFZ pre príslušný ročník zaradené družstvá mládeže:

III. liga dospelí - tri družstvá mládeže,

IV. liga dospelí – dve družstvá mládeže,

V. liga dospelí – jedno družstvo mládeže.

Za družstvo mládeže sa bude považovať akékoľvek družstvo mládeže FK zaradené do súťaže vedenej v ISSF. V prípade spoločných družstiev v zmysle SP čl. 28 sa započíta družstvo mládeže, len FK uvedenému v Dohode ako klub č. 1. Uvedené ustanovenie platí pre zaradenie družstiev do príslušných súťaží.

 

4. Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

( Doposiaľ prejavilo záujem o školenie cca 7 - 8 osôb)

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy