Úradná správa č. 35- 16/17

zo dňa 31.03.2017

 

Konferencie ObFZ Kysúc – Stanislav Špila

Konferencia na svojom zasadnutí dňa 24.03.2017 o.i.

Schválila:

1.Pracovné predsedníctvo:  Stanislav Špila, Ján Studený, Jozef Vrtel, Jozef Králik, Ján Súhrada, Lenka Rumanová

Členov mandátovej komisie :  Milan Černák, Ľubomír Ďurinka, Pavol  Hrtús

Členov návrhovej komisie:  Peter Chmúra, Ladislav Slivka, Jozef Macúš

Overovateľov zápisnice:  František Mrmus, Milan Škorník

2.Program Konferencie ObFZ

3.Obsah a organizačno – technické zabezpečenie Konferencie ObFZ Kysúc  2.12.2017.

4.Voľba členov volebnej komisie: predseda Milan Čimbora, členovia: Miroslav Laš, Milan Mach

5.Návrh Rokovacieho poriadku

6.Návrh Volebného poriadku

7.Správu o hospodárení za rok 2016

8.Návrh rozpočtu na r. 2017.

9.Zmenu Rozpisu súťaže ObFZ Kysúc 2016/2017 čl. 10 bod 15.

10.Návrh uznesenia.

Berie na vedomie:

1.Správu mandátovej komisie

2.Správu o činnosti VV od posledného zasadania.

3.Správu revíznej komisie

4.Hodnotenie priebehu jesennej časti súť. ročníka 2016/2017

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14.kolo  zo dňa 26.03.2017

1.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 29.03.2017

2.Vzájomná dohoda:

2.1.MFS VI. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc  FK Nesluša - TJ Kysučan Korňa 14.kolo dňa 14.04.2017 (piatok) o 16.00 hod.

3. ŠTK nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 09.04. 2017 o 15.30 hod.:

FK Nesluša - TJ Spartak Radôstka (SO 08.04. 2017 o 15.30 hod.,HP Rudinská)

TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká

TJ Olešná - FK Tatran Turzovka

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

TJ Tatran Oščadnica - FK Čadca (B)

FK Polom Raková - Voľno

Úsek mládeže:

1.Na riadnej Konferencii ObFZ Kysúc bol schválený návrh zmeny RS čl.10 bod 15 v znení:

Hráč v kategórii U13 môže nastúpiť v jeden deň zápase kategórie U15 ako aj U 13 za predpokladu, že v kategórii U 15 odohrá v stretnutí jeden polčas.

2. Vzájomná dohoda:

MFS V. liga  U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK LODNO - FK Polom Raková 8.kolo dna 09.04.2017 o 15.30 hod,

3. ŠTK KM schvaľuje :

3.1. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 16. kolo zo dňa 26.03.2017

3.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 16. kolo zo dňa 26.03.2017

3.3. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 29.03.2017

4. ŠTK KM nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18. kolo dňa 09.04.2017 o 10.00 hod.:

FK Slávia Staškov - TJ Tatran Oščadnica (SO 08.04.2017 o 10.00 hod.)

TJ Slovan Skalité -Voľno

TJ Kysučan Korňa - Voľno

MŠK Snežnica - ŠK Čierne

4.2. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18. kolo dňa 09.04.2017 o 12.00 hod.:

FK Slávia Staškov - TJ Tatran Oščadnica (SO 08.04.2017 o 12.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - Voľno

TJ Kysučan Korňa - FK Nesluša

MŠK Snežnica - ŠK Čierne

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

79. Marián Čačurák (1156336) Polom Raková – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 27.3.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

80. Jozef Majerík (1141250) Polom Raková – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 27.3.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

81. Juraj Roman (1161621) Polom Raková – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 27.3.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny, obsadenie DZ v DL č.16:

•15K 02.04.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT FK Čadca (B) - FK Polom Raková AR1 Handlovský za Funteka, DZ Hurík

•15K 02.04.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Tatran Oščadnica AR1 Špalek A. za Drozda

•15K 02.04.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Pokrok Stará Bystrica (A) AR2 Jedinák za Greňa, DZ Vojtuš

•15K 02.04.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT FK Tatran Turzovka - TJ Kysučan Ochodnica R Nekoranec za Mikulu, AR1 Janec M. za Nekoranca

•15K 02.04.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká (A) - TJ Olešná R Drozd za Petráka st., AR2 Chovanec M. za Petráka ml.

•15K 02.04.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Spartak Radôstka - TJ Kysučan Korňa R Vojtuš za Trúchleho, AR2 Greňo za Jedináka, DZ Jurišta

•17K 01.04.2017 10:00 IV. liga U 15 QUICK SPORT ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa R Mikula za Kožáka

•17K 01.04.2017 12:00 IV. liga U 13 QUICK SPORT ŠK Čierne TJ Kysučan Korňa R Mikula za Kožáka

•FK Nesluša - FK Slávia Staškov ( SO 01.04.2017 o 12.00 hod., HP FK Slávia Staškov) R Jantoš

•15K 01.04.2017 15:30 4A.liga D TJ Slovan Skalité Tatran Oščadnica AR1 Špalek A. za Trúchleho

•15K 02.04.2017 11:30 3A.liga Ž FK Tatran Turzovka FK Terchová R Janec M. za Nekoranca

2. KR schvaľuje nasledujúce registrácie R:

•Dominik Laš TJ Slovan Skalité

 

Správy zo sekretariátu

1.Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy