Úradná správa č. 35 - 14/15

zo dňa 14.5.2015

 

Športovo-technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1. Kontumujeme MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 20. kolo zo  dňa 03. 05. 2015 FK Nesluša - TJ Pokrok Stará Bystrica 0:3 v prospech TJ Pokrok Stará Bystrica (3 body priznávame TJ Pokrok Stará Bystrica) podľa SP článok 100/i. Postupujeme na Dis. Org.  vedúceho mužstva - František Guzma nar.08.07.1968, asistenta trénera - Pavol Janec nar.07.11.1964, hráča, kap. - Lukáš Janec RP 1199644.

2. Kontumujeme MFS 15. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 10.05.2015 TJ Slovan Ladonhora Vadičov - TJ Beskyd Svrčinovec 3:0 (3 body priznávame TJ Slovan Ladonhora Vadičov) z dôvodu nenastúpenia TJ Beskyd Svrčinovec na MFS. Ospravedlnenie TJ Beskyd Svrčinovec berieme na vedomie.

3. ŠTK schvaľuje

3.1. Schvaľujeme dohrávku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 08.05.2015 TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa

3.2. Výsledky MFS 21. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 10.05.2015.

3.3. Výsledky MFS 15. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 10.05.2015.

3.4. Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  13.05.2015.

3.5. Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  13.05.2015

4. ŠTK nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 23. kolo dňa 24. 05. 2015 o 17.00 hod.:

voľný žreb - TJ Kysučan Korňa

FK Nesluša - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Snaha Zborov nad Bystricou

FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Nová Bystrica

FK Čadca (B) -  TJ Slovan Rudinská(HP Horelica)

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) -  ŠK Radoľa(HP Povina)

4.2. Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 17. kolo dňa 24.05.2015 o 17.00hod.:

OŠK Rudina (B) - TJ Kysučan Ochodnica (sobota 23.05.2015 o 17.00 hod.)

FK Lodno - TJ Spartak Radôstka

OŠK Snežnica (A)  - TJ Beskyd Svrčinovec

TJ Rozkvet Klubina - TJ Slávia Zákopčie

TJ Slovan Ladonhora Vadičov - TJ Olešná

5. Berieme na vedomie oznámenie FK Nesluša o zmene funkcionárov: Štatutárny orgán klubu – Ing. Zuzana Jancová (0911470676, zuzana.jancova@neslusa.sk), Predseda klubu – Vladimír Urban (0903526752), ISSF manažér -Mgr. Anna Psotná (0907852404, 0902609798, a.psotna@gmail.com).

Úsek mládeže:

1. Kontumujeme MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 17.kolo FK Lodno – TJ Slovan Podvysoká podľa SP článok 100/b v prospech FK Lodno (nedostavenie sa na MFS). Ospravedlnenie TJ Slovan Podvysoká berieme na vedomie.

2. ŠTK KM schvaľuje :

2.1. Dohrávky IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 12. kolo zo dňa 08.05.2015

TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Korňa

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou -MŠK Snežnica

Dohrávky IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 16. kolo zo dňa 07.05.2015

ŠK Javorník Makov -FK REaMOS Kysucký Lieskovec

2.2. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 11. kolo zo dňa 10.05.2015

2.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 17. kolo zo dňa 10.05.2015

2.4. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 16. kolo zo dňa 10.05.2015

2.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 13.05.2015

2.6. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 13.05.2015

3. Vzájomné dohody:

3.1. 19. kolo MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 TJ SLOVAN Klokočov - TJ Kysučan Korňa (štvrtok 21.05.2015.o 16.30 hod. HP Olešná)

3.2. 18. kolo MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 Slovan Podvysoká - Kysučan Ochodnica (nedeľa 17.05.2015. o 12.00 hod.)

4. ŠTK KM nariaďuje :

4.1. Odohrať MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 13. kolo dňa 24.05.2015 o 14:30 hod.:

ŠK Javorník Makov - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (24.05.2015 o 12.00 hod.)

FK Čadca (B) - TJ Kysučan Ochodnica (24.05.2015. o 13.30 hod.)

FK Polom Raková  - TJ Kysučan Korňa (24.05.2015. o 14.30 hod.)

TJ Spartak Radôstka - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)(24.05.2015. o 14.30 hod.)

4.2. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 19. kolo dňa 24.05.2015 o 10.00 hod.:

FK Slávia Staškov - voľný žreb

MŠK Snežnica  - FK REaMOS Kysucký Lieskovec (sobota 23.05.2015. o 13.30 hod.)

OŠK Rudina - TJ Kysučan Ochodnica

TJ Slovan Podvysoká - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (24.05.2015. o 15.00 hod.)

FK Lodno - ŠK Javorník Makov

4.3. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 18. kolo dňa 24.05.2015 o 10.00 hod.:

FK Slávia Staškov - TJ Slovan Podvysoká (23.05.2015. o 12.00 hod.)

ŠK Javorník Makov - MŠK Snežnica (23.05.2015. o 15.00 hod.)

FK Polom Raková - FK Tatran Turzovka (24.05.2015. o 10.00 hod.)

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

175. Tomáš Koniar (1343735) Slovan Podvysoká zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 11.5.2015 DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

176. Andrej Strnadel (1261817) Spartak Radôstka zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 11.5.2015 DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

177. D. org. po objasnení veci z ÚS č.  34 , bod 172,  a stanovisku KR ukladá R Miroslavovi Poliakovi  DO- pozastavenie výkonu funkcie R a AR na 12 mesiacov od 13.5.2015 podľa DP čl. 62, čl. 9/2b, i, čl. 16.  Za prerokovanie DO menovaný zaplatí poplatok 10 Eur.

178. D. org.  berie na vedomie písomné ospravedlnenie priaznivca družstva Slovan Podvysoká Petra Bytčánka za konanie špecifikované v US č. 34, bod 171, a súčasne aj písomné vyjadrenie a prijaté opatrenia zamedzujúce obdobným situáciám zo strany klubu Slovan Podvysoká.

179. D. org. po objasnení veci, po oboznámení sa so stanoviskom dotknutých subjektov ukladá priaznivcovi družstva Slovan Podvysoká Peter Bytčánek za konanie špecifikované v US č. 34, bod 171 DO- pokarhanie. DP čl. 58/2a,4, čl. 9/1b a čl. 11. D. org. previnilcovi dôrazne vytýka porušenie povinnosti vyplývajúcich mu z futbalových noriem a súčasne ho upozorňuje na možné dôsledky v prípade ak sa bude podobné správanie opakovať. Za prerokovanie DO menovaný zaplatí poplatok 10 Eur.

180. D. org. po objasnení veci, stanovisku dotknutých subjektov ukladá klubu Slovan Podvysoká za konanie špecifikované v US č. 34, bod 170, DO- pokutu vo výške 30 Eur. DP čl. 58/2a, 3, čl. 9/1c a čl. 12/6. D. org. ukladá menovanému klubu uhradiť uloženú pokutu v MZF. Za prerokovanie DO menovaný klub zaplatí 7 Eur  v MZF.

181. D. org. začína podľa DP čl. 71/2a,g disciplinárne konanie voči kapitánovi a súčasne aj hráčovi FK Nesluša Lukáš Janec (1199644) zo zápasu 20. kola VI. ligy medzi FK Nesluša – Pokrok Stará Bystrica hraného dňa 3.5.2015 (DP čl. 53/1b,2b,3b). D.org. žiada menovaného o písomné vyjadrenie k predmetnej udalosti v termíne do 20.5.2015 do 12:00 pod následkami disciplinárnych opatrení. D. org. podľa DP čl. 76 predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti do vyriešenia prípadu.

182. D. org. začína podľa DP čl. 71/2a,g disciplinárne konanie voči vedúcemu družstva FK Nesluša František Guzma zo zápasu 20. kola VI. ligy medzi FK Nesluša – Pokrok Stará Bystrica hraného dňa 3.5.2015 (DP čl. 53/1b,3b). D.org. žiada menovaného o písomné vyjadrenie k predmetnej udalosti v termíne do 20.5.2015 do 12:00 pod následkami disciplinárnych opatrení. D. org. podľa DP čl. 76 predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie súvisiacej s futbalovou činnosťou do vyriešenia prípadu.

183. D. org. začína podľa DP čl. 71/2a,g disciplinárne konanie voči trénerovi družstva FK Nesluša Pavol Janec zo zápasu 20. kola VI. ligy medzi FK Nesluša – Pokrok Stará Bystrica hraného dňa 3.5.2015 (DP čl. 53/1b,3b). D.org. žiada menovaného o písomné vyjadrenie k predmetnej udalosti v termíne do 20.5.2015 do 12:00 pod následkami disciplinárnych opatrení. D. org. podľa DP čl. 76 predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie súvisiacej s futbalovou činnosťou do vyriešenia prípadu.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny v obsadení R DL č.27:

•VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 17.05.2015 o 17.00 hod.: TJ Beskyd Svrčinovec -TJ Rozkvet Klubina   Kubiš, J.Janec

•VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 17.05.2015 o 17.00 hod.: TJ Kysučan Ochodnica - OŠK Snežnica (A)   Cisárik, Goliášová – Mihalda DZ na žiadosť TJ Kysučan Ochodnica

•VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 17.05.2015 o 17.00 hod.: TJ Slávia Zákopčie - TJ Slovan Ladonhora Vadičov    AR1 Ondreáš za Štefana

•IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 18. kolo dňa 17.05.2015 o 12.00 hod.:

TJ Slovan Podvysoká -TJ Kysučan Ochodnica P.Ježík, Kolesnáč – zmena UHČ z 10.00 hod. na 12.00 hod.

2. Námietky kapitána hostí z MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16.kolo TJ Tatran Oščadnica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) boli prejednané : námietka č.1 – bezpredmetná, námietka č. 2 nepreukázateľná

3. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 20.05.2015 o 15:30 hod. nasledujúcich R: Bohovič, Maják, Mikula, P. Ježík

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1. TMK uzavrela nomináciu hráčov výberu ObFZ Kysúc - ročníka 2003,  na zápasy s družstvami výberov ObFZ Žilina a MŠK Žilina. Tieto MFZ sa uskutočnia dňa 19.05.2015 (utorok) v Strážove, zraz všetkých výberov je na 9:00 hod.

Nominácia: Jakub Ploštica, Matúš Kubaščík, Roman Dubeň, Martin Vydra, Simon Dubec (MŠK KNM), Ján Valčuha, Nikolas Pištek, Timotej Dodek, Jakub Ligač (FK Tatran Turzovka), Adam Ceniga, Michal Trúchly, Rudolf Čuraj, Jozef Ružbacký (FK Čadca), Jakub Mrkva (ŠK Javorník Makov), Filip Jančík (TJ Spartak Vysoká n. K.), Marek Poništ (TJ Pokrok St. Bystrica), Rastislav Vaňovec (TJ Tatran Krásno n. K.)

Náhradníci: Káčerík Dávid, Patrik Bielik (MŠK KNM), Filip Delinčák (FK Čadca)

Tréneri: Pavol Škorník (tel. 0905609724), Ladislav Kolembus (tel.0905979882)

Odchod - Čadca ihrisko - 7:35 hod.V prípade neúčasti je potrebné okamžite kontaktovať p. Škorníka P.

2. TMK ObFZ  oznamuje záujemcom o trénerskú licenciu,  že školenie trénerov UEFA GRASSROOTS  C  licencie a UEFA B licencie organizuje SsFZ B. Bystrica.

Všetky informácie sú uverejnené na stránke SsFZ  - komisie – materiály, kde je uvedený plán školení na rok 2015 a prihlášky  hore uvedených licencií.

3.TMK, na základe vyplneného dotazníka FK účinkujúcich v ObFZ Kysúc, vyhlasuje:

- 11-ku súťažného ročníka 2014/2015 – dospelých

-  trénera dospelých a mládeže

-  rozhodca ObFZ.

Tento dotazník je potrebné vyplniť FK a následne doručiť na ObFZ Kysúc do 31.05.2015.

Správy zo sekretariátu

Žiadame kluby FK REaMOS Kys. Lieskovec, OŠK Rudina, Kysučan Ochodnica, Javorník Makov, Spartak Radôstka, FK Čadca, Rozkvet Klubina, Spartak Vysoká nad Kysucou, Beskyd Svrčinovec, Slovan Nová Bystrica aby na sekretariát predložili doklad o úhrade mesačnej zbernej faktúry za apríl do 20.5.2015 do 12.00 hod.

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 15.5. 2015 do 17.5.2015 a  od 22.5. 2015 do 25.5.2015 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte na tel. č. 0907360541 (p. Špila), poprípade písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

 

Futbalové zväzy