Úradná správa č. 35 - 13/14

zo dňa 17.4. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 17. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 16.4.2014.

3. Schvaľujeme výsledky 11. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 16.4.2014.

5.Na základe žiadosti MŠK KNM B nariaďujeme odohrať 21. kolo I. triedy MŠK KNM B -  Kysučan Korňa dňa 10.5.2014 o 16.30 hod. HP Povina. (KNM MZF 4 eur).

6. Upozorňujeme FK na povinnosť predkladať pred MFZ rozhodcom zoznam usporiadateľskej služby na osobitnom tlačive (na stránke ObFZ v sekcie dokumenty/tlačivá)

7. Upozorňujeme FK na povinnosť v zápise o stretnutí uvádzať čísla hráčov v chronologickom poradí.

8. Nariaďujeme odohrať 19. kolo QUICK SPORT I. triedy 27.4. 2014 o 16.00 hod.:

· OŠK Rudina - Kysučan Korňa

· FK Nesluša - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina

· Slovan Ladonhora Vadičov -  Tatran Krásno nad Kysucou B

· Spartak Vysoká nad Kysucou - FK Čadca B Horelica

· Slovan Rudinská - Tatran Turzovka

· TJ Beskyd Svrčinovec - Slovan Nová Bystrica

· Slovan Podvysoká - Snaha Zborov nad Bystricou

9. Nariaďujeme odohrať 13. kolo QUICK SPORT II. triedy 27.4. 2014 o 16.00 hod.:

· TJ Olešná - Spartak Radôstka

· Tatran Oščadnica -  OŠK Snežnica

· Rozkvet Klubina - voľný žreb

· Kysučan Ochodnica -  ŠK Javorník Makov B

· Slávia Zákopčie - FK Lodno

Úsek mládeže

1.Zmena UHČ:

· 19. kolo žiaci sk. B Slovan Podvysoká - ŠK Javorník Makov (20.4. o 10.00)

· 7. kolo ml. žiaci Slovan Podvysoká – FK Tatran Oščadnica (20.4. o 12.00)

2. Na základe žiadosti MŠK KNM B nariaďujeme odohrať 12. kolo I. triedy dorast MŠK KNM B -  OŠK Rudina dňa 11.5.2014 o 10.00 hod. HP KNM. (KNM MZF 4 eur).

3. Podanie TJ Slovan Skalité – neopodstatnené. (MZF 4 eur).

4. Schvaľujeme výsledky 8. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

5. Schvaľujme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast  ku dňu 16.4.2014.

6. Schvaľujeme výsledky 18. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B.

7. Schvaľujme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B  ku dňu 16.4.2014.

8. Upozorňujeme kluby I. triedy žiakov sk. A a sk. B, že 27. a 28. kolo sa bude predohrávať v mesiaci máj. Nariaďujeme zaslať vzájomné dohody predohrávok do 23.4.2014.

9. Nariaďujeme odohrať 10. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 27.4. 2014 o 13.30 hod.:

· Spartak Radôstka - TJ Slovan Skalité (HP Klubina)

· TJ Kysučan Korňa - Kysučan Ochodnica

· MŠK Kysucké Nové Mesto B - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (HP KNM)

· OŠK Rudina  - voľný žreb

10. Nariaďujeme odohrať 20. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. A  27.4. 2014 o 10.00 hod.:

· voľný žreb - Slovan  N. Bystrica

· OŠK Rudina  -  Kysučan Ochodnica

· FK Lodno - Tatran Oščadnica

· Spartak Radôstka - FK Reamos Kys. Lieskovec (o 11.30, HP Klubina, predz. dorast)

11. Nariaďujeme odohrať 20. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. B  27.4. 2014 o 10.00 hod.:

· ŠK Javorník Makov - FK Čadca C Horelica

· Slovan Klokočov - Beskyd Svrčinovec (HP Olešná)

· TJ Kysučan Korňa - voľný žreb

· Slovan Podvysoká - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (predz. U 13)

12. Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiaci 27.4. 2014.:

· Tatran Oščadnica - MŠK Snežnica (26.4 o 11.30, predz. dorast)

· Slovan Podvysoká - ŠK Javorník Makov (o 12.00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

146. Miroslav Nekoranec, 1320837, Slovan Podvysoká, žiak – za zakázaný spôsob hry v súboji o loptu a neprimeranou silou bez jeho zranenia, DK ukladá disciplinárne opatrenie , pozastavenie výkonu športovej činnosti na  4MFZ od 14.4.2014. DP čl. 45 ods. 1.,2. písm. a, čl.9 ods. 2 písm. b/ii, čl. 17, čl. 36 ods. 1. písm. a.. (poplatok 5 eur MZF).

147. Na základe správy sekretariátu ObFZ Kysúc, DK ukladá za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu ObFZ, disciplinárne opatrenie – upozornenie podľa DP čl. 64 ods. 1 písm. a, b, čl. 64 ods. 8, čl. 9 ods. 1 písm. a a čl. 10, týmto klubom: I. za neuhradenie platieb za činnosť rozhodcov: a) Tatran Krásno, b) FK Lodno, c) Tatran Oščadnica, d) Slovan Podvysoká, e) Beskyd Svrčinovec, j) REaMOS Kys. Lieskovec. II. za neuhradenie splatnej MZF: a) Kysučan Ochodnica, b)Spartak Radôstka, c) OŠK Rudina, d) Slovan Vadičov, e) Slovan Rudinská, f) Slávia Zákopčie, g) Beskyd Svrčinovec, h) Tatran Oščadnica. Za prerokovanie disciplinárneho opatrenia vyššie uvedené kluby zaplatia po 10 eur v MZF.

148. DK, žiada kluby špecifikované v bode 147., v termíne do 23.4.2014 do 12.00 hod. o predloženie dokladu na sekretariáte ObFZ o úhrade nedoplatku za činnosť R alebo nedoplatku za MZF. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti v určenej lehote, DK uloží previnilcom disciplinárne opatrenie – pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, alebo preradenie do nižšej súťaže.

149. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

150. DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 23.4.2014 o 14.00 hod..

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmena DL č. 19 - 13/14:

12. kolo QUICK SPORT II. triedy :

·ŠK Javorník Makov B - Slávia Zákopčie: Bohovič za Kamenišťáka (19.4. o 16.00)

7. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiaci

· ŠK Javorník Makov - MŠK Snežnica: Bohovič za Kamenišťáka (19.4. o 14.00)

III. liga dor. sk. SEVER - 18. kolo – 20. 4. 2014 o 13:30

· Tatran Krásno nad Kysucou B – Tatran Turzovka: Ľ. Belko, AR1  Trúchly

2. Žiadame predložiť video z MFZ 17. kolo I. trieda Snaha Zborov nad Bystricou - Slovan Nová Bystrica do 23.4.2014 do 12.00 hod..

3. Náhradný termín fyzických previerok je 25.4.2014 o 17.30 hod. na štadióne FK Čadca. Účastníci zaplatia poplatok 5 eur, ktorý bol schválený na zimnom seminári R. FP sa zúčastnia: Blažek, Čepec, Janec, Jantoš, Kajánek, Macejko, Maják, Mikula, Ševčík, Špulica, A. Špalek.

4. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 25.4.2014 o 18.30 hod. na štadióne FK Čadca R Maják.

Správy zo sekretariátu

Sekretariát ObFZ bude zatvorený od 17.4.2014 do 22.4.2014.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránkewww.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy