Úradná správa č. 35 - 12/13

zo dňa 4.4. 2013

Z dôvodu pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok ŠTK ObFZ Kysúc ruší všetky MFZ naplánované na 6.-7.4. 2013, s výnimkou stretnutí hraných v aréne v Korni).

Výkonný výbor rovnako kvôli odloženiu množstva zápasov a s ohľadom na už odohrané stretnutia, a najmä z dôvodu zabezpečenia transparentnosti, objektívnosti a regulárnosti súťaží zmenil Termínovú listinu a Rozpis súťaže.

Výkonný výbor - Stanislav Špila

Na svojom riadnom zasadnutí dňa 3.4. 2013 okrem iného

schválil:

 • Na základe pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok, s ohľadom na už odohrané stretnutia a v rámci zabezpečenia transparentnosti, objektívnosti a regulárnosti súťaží ObFZ zmenil Rozpis súťaží v časti termínová listina a nariadil odohrať jarnú časť súť. roč. 2012/2013 v nasledujúcom režime:

I. trieda dospelí :

14. kolo – 1.5.2013 (streda), resp. po vzájpmnej dohode klubov 3.5. 2013 (piatok)

15. kolo – 14 4. 2013 s dodržaním výnimiek (sobota), ostatné kola v chronologickom slede podľa vyžrebovania do 30. 06. 2013.

II. trieda dospelí:

12. kolo – 14. 04. 2013 s dodržaním výnimiek (sobota), ostatné kola v chronologickom slede podľa vyžrebovania do 23. 06. 2013.

I. trieda dorast:

12. kolo – 14. 04. 2013 s dodržaním výnimiek (sobota), ostatné kola v chronologickom slede podľa vyžrebovania do 23. 06. 2013.

I. trieda žiaci:

8. kolo – 14. 04. 2013 s dodržaním výnimiek (sobota), ostatné kola v chronologickom slede podľa vyžrebovania do 16. 06. 2013.

 

 • Štatút odvolacej komisie ObFZ.

zobral na vedomie:

 • Vyhodnotenie a závery konferencie ObFZ.

 • Vyhodnotenie stretnutia zástupcov družobných zväzov.

 • Správu HK o platobnej disciplíne.

 • Vyhodnotenie mládežníckych futbalových turnajov.

 • Informatívnu správu predsedu KR o nahlásení adeptov na školenie licencie A v Banskej Bystrici (Novák, Sabela).

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

V zmysle čl. 26/a Rozpisu súťaže zaťažujeme poplatkom v prospech ObFZ Kysúc nasledovné kluby(počet rozhodcov): 100 eur Vysoká nad Kysucou, Slovan Rudinská, 50 eur: Snaha Zborov nad Bystricou, ŠK Čierne, TJ Olešná, Kysučan Korňa, Slávia Zákopčie, Slovan Vadičov.

Úsek dospelých

 1. Z dôvodu pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok rušíme MFZ 16. kola I. triedy dospelých a 12. kola II. triedy dospelých (okrem MFZ hraných v aréne v Korni) nariadené v dňoch 6.-7.4. 2013.

 2. Schvaľujeme výsledok 15. kola QUICK SPORT I. triedy FK Tatran Turzovka – TJ Vysoká nad Kysucou 2:3 (30.3.2013)

 3. Nariaďujeme odohrať 15. kolo QUICK SPORT I. triedy 14.4. 2013 o 15.30 hod:

 • TJ Nesluša - Kysučan Korňa

 • ŠK Čierne - TJ Olešná

 • MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - OŠK Rudina  (HP Povina)

 • TJ Beskyd Svrčinovec - Slovan Rudinská

 • Slovan Podvysoká - Tatran Krásno nad Kysucou B

 • Snaha Zborov nad Bystricou - FK Čadca B Horelica

  4. Nariaďujeme odohrať 12. kolo QUICK SPORT II. triedy 14.4. 2013  o 15.30 hod.:

 • Javorník Makov B - OŠK Snežnica (13.4.)

 • Rozkvet Klubina - Slávia Zákopčie

 • FK Lodno - Slovan Podvysoká B

 • voľný žreb - Slovan Ľadonhora H. Vadičov

 • Spartak Radôstka - Kysučan Ochodnica

 • Tatran Oščadnica - voľný žreb

5. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme predohrať 16. kolo I. triedy TJ Kysučan Korňa – FK Tatran Turzovka 7.4. 2013 o 16.30 hod., HP Futbalová aréna Korňa.

6. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme predohrať 16. kolo I. triedy TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – TJ Snaha Zborov nad Bystricou 7.4. 2013 o 14.00 hod., HP Futbalová aréna Korňa.

7. Nariaďujeme TJ Spartak Vysoká nad Kysucou uhradiť poplatok 3,5, eur v prospech ObFZ Kysúc, RS bod 27/1.

Úsek mládeže

 1. Z dôvodu pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok rušíme všetky MFZ 12. kola I. triedy dorastu, 8. kola I. triedy žiakov sk. A a B, 11. kola I. triedy mladších žiakov nariadené v dňoch 6.-7.4. 2013.

 2. Nariaďujeme odohrať 12. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 14.4. 2013 o 13.00 hod.:

 • Slovan Skalité - Spartak Vysoká nad Kysucou (13.4. o 15.30)

 • Kysučan Korňa - Kysučan Ochodnica (predz. dosp.)

 • voľný žreb - voľný žreb

 • Spartak Radôstka  - voľný žreb

 • OŠK Rudina - TJ Nesluša (HP, Nesluša, 13.4. o 15.30)

 • Tatran Oščadnica - Beskyd Svrčinovec (13.4. o 14.00)

3. Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy žiakov sk. A 14.4. 2013:

 • FK Čadca C Horelica - FK Lodno (10.00, HP Horelica)

 • Spartak Radôstka - Slovan Nová Bystrica (predz. dosp. o 13.30)

 • OŠK Rudina - voľný žreb

 • TJ Nesluša - Kysučan Ochodnica (10.00)

4. Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy žiakov  sk. B 14.4. 2013:

 • Javorník Makov -  Spartak Vysoká nad Kysucou (predz. A o 13.30)

 • Kysučan Korňa - Slávia Zákopčie (10.00)

 • Beskyd Svrčinovec - TJ Olešná (13.4. o 13.00)

 • Polom Raková - Slovan Klokočov (13.4. o 10.00)

5. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT I. triedy mladších žiakov 14.4.2013:

 • TJ Slovan Skalité - voľný žreb

 • FK Javorník Makov - TJ Kysučan Ochodnica (predz. B, 13.4. o 13.30)

 • MŠK Snežnica - FK Polom Raková (14.4. o 10.30)

6. Berieme na vedomie list TJ Slovak Skalité.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

117. DK na svojom zasadnutí nemusela riešiť žiadne disciplinárne priestupky po odohratí prvých zápasov I. triedy, jarnej časti ročníka 2012/2013.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň.

 1. Upozorňujeme R, aby si pravidelne kontrolovali svoju emailovú poštu na adrese, ktorú nahlásili na ObFZ Kysúc.

 2. Zasadnutie KR sa uskutoční 18.4. 2013 o 15.000 hod.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

 1. Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôrazne upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.

 2. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru upozorňujeme kluby, že pri poklese kaucie pod 21 eur sú povinné doplniť kauciu na 50 eur v zmysle dohodnutých pravidiel pre doplnenie kaucie.

 3. Doplatky klubov na doplnenie kaucie na 50 eur (kluby doplatia/doplnia uvedenú sumu, pretože vyčerpali viac ako 21 eur) I. trieda: Vysoká 84 eur, Podvysoká 90 eur, Svrčinovec 29,50 eur, Čadca B 34 eur, Korňa 59 eur, Rudinská 84 eur, Nesluša 21 eur,. II. trieda: Ochodnica 33 eur, Radôstka 31 eur, Upozorňujeme kluby, aby si vo vlastnom záujme kontrolovali a viedli evidenciu zostatkov kaucie.

 4. Nedoplatky klubov za poplatky a pokuty: N. Bystrica 10 eur (US č. 6/ KM 1); Vysoká 10 eur (US č. 15/DK 72) a 33 + 7 eur (US č. 17/ DK 90),, Krásno B 3,5 eur (US č. 17/ ŠTK 5), Čadca B 10+ 10 eur (US č. 20/ DK 113).

 5. Upozorňujeme kluby na splatnosť 3. splátky za činnosť rozhodcov.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 1. Viac o výhodných podmienkach pre kluby, ktoré majú záujem o objednanie notebooku a mobilného internetu, nájdete na  http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html

 2. Od 1. apríla 2013 ObFZ Kysúc prechádza na mesačnú zbernú fakturáciu s poplatkami za transfery - hosťovanie, prestup a poplatkami na ŠTK. To v praxi znamená, že spomínané poplatky nemusíte platiť šekom, ale Vám budú pridané na mesačnú zbernú faktúru, výnimku tvoria poplatky, ktoré je potrebné uhrádzať doterajším spôsobom: štartovné vklady, zálohové platby za R a DZ. 
  O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry na Váš klub budú kluboví ISSF manageri informovaní pomocou emailu zo systému ISSF. Faktúra sa NEPOSIELA poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ "Všeobecná faktúra" a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry "Faktúra za ISSF karty" je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Túto faktúru, prosím, druhýkrát neplaťte. Prosím dodržte splatnosť faktúry a použite účet, ktorý je uvedené na faktúre!!! Nedodržaním splatnosti má klub automaticky zastavenú činnosť!!!

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy