Úradná správa č. 35 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Z dôvodu štátneho sviatku 8.5.2012 nariaďujeme R z MFZ odohraných v dňoch 4.5.2012 (dohrávky) až 6.5.2012 doručiť zápisy o stretnutí na sekretariát najneskôr dňa 9.5.2012 do 12.00 hod.

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 19. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 2.5.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 15. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 2.5.2012.

5. Námietka kapitána hostí 14. kolo II. triedy Klubina – Radôstka) neopodstatnená – predložený doklad o ukončení PN.

6. Na základe žiadosti FK REaMOS Kysucký Lieskovec nariaďujeme odohrať MFZ 17. kolo II. trieda K. Lieskovec B – Oščadnica 12.5. 2012 o 17.00 hod. a 19. kolo II. trieda K. Lieskovec B – Ochodnica 26.5.2012 o 17.00 hod..

7. Na základe správy R z 19. kola I. triedy Krásno nad Kysucou B - Turzovka upozorňuje FK Tatran Krásno nad Kysucou B na dodržiavanie čl. 8 písm. f Rozpisu súťaže (označenie usporiadateľov).

8. Nariaďujeme odohrať 21. kolo QUICK SPORT I. triedy 13.5. 2012 o 16.30 hod.:

 • MŠK Kysucké Nové Mesto B - FK Tatran Turzovka (HP Povina)
 • TJ Tatran Krásno nad Kysucou B - OŠK Rudina (12.5. 15.00)
 • FK Nesluša - ŠK Čierne
 • FK Slávia Staškov - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
 • FK Lodno - TJ Snaha Zborov nad Bystricou
 • TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov
 • FK Čadca B Horelica - TJ Beskyd Svrčinovec (HP Horelica)

9. Nariaďujeme odohrať 17. kolo QUICK SPORT II. triedy 13.5. 2012 o 16.30 hod.:

 • TJ Rozkvet Klubina - TJ Slovan Podvysoká B
 • TJ Slávia Zákopčie - ŠK Javorník Makov B
 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec B - FK Tatran Oščadnica (12.5. 17.00)
 • TJ Spartak Radôstka - TJ Olešná
 • OŠK Snežnica - TJ Kysučan Ochodnica

Úsek mládeže

1. Kontumujeme 19. kolo I. triedy dorast Korňa – Vysoká nad Kysucou 3:0 v prospech TJ Kysučan Korňa, 3 body priznávame TJ Kysučan Korňa.

2. Schvaľujeme výsledky 19. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

3. Schvaľujeme výsledky dohrávky 15. kola QUICK SPORT I. triedy dorast Radôstka – Oščadnica 3:1.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 2.5.2012

5. V zmysle čl. 16 písm. b RS nariaďujeme TJ Spartak Vysoká nad Kysucou uhradiť pokutu 17 eur v prospech ObFZ Kysúc a 66 eur v prospech TJ Kysučan Korňa.

6. Berieme na vedomie odhlásenie TJ Spartak Vysoká nad Kysucou zo súťaže I. triedy dorast s účinnosťou od 2.5.2012.

7. V zmysle čl. 108/2 súťažného poriadku anulujeme všetky dosiahnuté výsledky TJ Spartak Vysoká nad Kysucou v súť. roč. 2011/2012.

8. Oznamujeme účastníkom súťaže I. triedy dorast, že v čase odohratia MFZ so TJ Spartak Vysoká nad Kysucou budú mať voľno.

9. V zmysle čl. 26/18 Rozpisu súťaže zaťažujeme TJ Spartak Vysoká nad Kysucou poplatkom 330 eur v prospech ObFZ Kysúc.

10. Nariaďujeme odohrať 21. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 13.5. 2012 o 14.00 hod:

 • TJ Slovan Podvysoká - FK Tatran Oščadnica (12.5. 16.30)
 • voľný žreb - FK REaMOS Kysucký Lieskovec
 • FK Nesluša - voľný žreb
 • TJ Spartak Radôstka – voľno
 • TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Ochodnica (12.5. 16.30)
 • TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov
 • TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Beskyd Svrčinovec (13.5. 12.30 hod)

11. Schvaľujeme výsledky 10. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B.

12. Schvaľujeme priebežné tabuľky QUICK SPORT I. tried žiakov sk. A a sk. B ku dňu 2.5.2012.

13. Odstupujeme na doriešenie DK podnet Mariána Cenigu – TJ Slovan Rudinská.

14. Nariaďujeme odohrať 12. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 13.5. 2012:

· OŠK Rudina - MŠK Snežnica (14.30)

· TJ Slovan Rudinská - FK Lodno (11.30)

· voľný žreb - TJ Slovan Nová Bystrica

· TJ Spartak Radôstka - FK Nesluša (13.00)

15. Nariaďujeme odohrať 12. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 13.5. 2012:

· TJ Slávia Zákopčie - TJ Kysučan Korňa (predz. dosp. 14.30 hod)

· FK Čadca C - TJ Beskyd Svrčinovec (HP Horelica)

· TJ Olešná - FK Klokočov (10.00)

· TJ Slovan Podvysoká - FK Polom Raková (10.00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

170. Peter Repák, 941010, Nesluša – 1 MFZ nepod. od 30.4.2012. DP 1/5a.

171. Miloš Perďoch, 940920, Podvysokát – 1 MFZ nepod. od 30.4.2012. DP 1/5a.

172. Peter Králik, 780107, Rudina – 1 MFZ nepod. od 30.4.2012. DP 1/5a.

173. Ľubomír Švík, 870303, Čadca B – 4 MFZ nepod. od 30.4.2012. DP 1/6 – 1b.

174. a) Jozef Remiš, 830926, Vadičov; b) Ľuboslav Štrba, 910617, Zborov – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 30.4. 2012. DP 1/13 – 5a.

175. Vyhovujeme žiadosti hráča Tatran Oščadnica, Michal Koza, 940709 a mení trest na podmienečný na 2 MFZ do 2.8.2012. DP čl. 31/2.

176. DK po objasnení veci a stanovisku odbornej komisie, podľa čl. 18/1 DP, disciplinárne konanie voči hráčovi Kysučan Ochodnica Jozefovi Jakubcovi, 870402, zastavuje.

177. Vyhovujeme žiadosti hráča Spartak Vysoká, Jakub Kazík, 910812 a mení trest na podmienečný, na 15 dní so skúšobnou dobou do 2.8.2012. DP čl. 31/2.

178. Berieme na vedomie list vedúceho mužstva TJ Slovan Rudinská, žiaci, p. Mariána Cenigu a súčasne pod následkami disciplinárnych opatrení žiadame v lehote do 9.5.2012 do 12.00 hod. zo zápasu I. triedy medzi Rudina – Rudinská (29.4.2012) o písomnú správu HÚ - Pavol Macek, hráča OŠK Rudina Ivan Poliak, 970609, vedúceho mužstva OŠK Rudina Roman Toka a R Matej Matejka k priebehu údajného incidentu, ku ktorému malo dôjsť po skončení stretnutia pri podpisovaní zápisu o stretnutí a následne mimo areálu štadióna.

179. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

180. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1.Ospravedlnení: Jedinák 11.-13.5.2012; Belanec 5.-6.5.2012; Halfár PN; Žák 12.5.2012,Novák 5.-6.5.2012.

2. KR pozastavuje delegáciu na 1 MFZ dospelých na deň (6.5.2012): R T. Čuboň, AR1 Kubica za nedostatky v stretnutí II. triedy Oščadnica – Ochodnica.

3. Náhradný termín fyzických previerok je 11.5.2012 o 18.00 hod. na štadióne FK Čadca. Zúčastnia sa: Blažek, Hlava, Holiač, Jantoš, Jedinák, Kajánek, Kamenišťák, Kubiš, Maják, Škola, Novák.

4. Zasadanie KR 10.5. o 14.30 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 1. POZOR: V súvislosti so spustením ISSF (informačného systému) pomôcka pre kluby (klubových manažérov) - VIDEONÁVODY nájdete na http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody
 2. Kvôli zavádzaniu Informačného systému Slovenského futbalu, je bezpodmienečne potrebnézaregistrovať „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ - zabezpečovanie registrácie a transferov hráčov v elektronickej podobe, možnosť komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ (Projekty – ISSF – dokumenty) a veľkou pomôckou sú VIDEONÁVODY v spomínané v bode 1. V prípade nejasností kontaktujteissf@futbalnet.sk, registracia@futbalnet.sk prípadne sekretariáty zväzov.
 3. Zároveň odporúčame funkcionárom preštudovať si informácie k projektu, nakoľko ten zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto je vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu Jána Letka, výkonného manažéra projektu (projektový email jeissf@futbalnet.sk). Všetky dokumenty sú dostupné na http://www.futbalsfz.sk/issf. Upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez menu na stránkehttp://www.futbalsfz.sk v časti Projekty - podmenu ISSF.
 4. Upozorňujeme, že v Projektoch SFZ nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež sekciu venovanú Novelizáciám Noriem a Stanov SFZ.
 5. Upozorňujeme, že od 23.4. 2012 sekretariát dočasne z dôvodu prechodu na ISSF nebude na počkanie, vystavovať žiacke preukazy (prvotná registrácia). Dokumenty doručte, ObFZ ich dočasne bude vybavovať cez SsFZ.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy