Úradná správa č. 34 - 18/19

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 20.03.2019 o.i:

Zobral na vedomie:

1.Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc.

2.Správu o pripravenosti jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

3.Vyhodnotenie seminára R a DZ.

4.Správu HK o platobnej bilancií oddielov.

5.Organizačné zabezpečenie turnaja prípravok ObFZ v Žilina 23.03.2019.

6.Informáciu o marketingovej spolupráce ObFZ..

7.Personálne obsadenie volebnej komisie ObFZ Kysúc.

8.Organizačné zabezpečenie družobného stretnutia zväzov dňa a 2.4.2019 v Ustroniu.

Schválil:

1.Žiadosť TJ Kysučan Ochodnica o presunutie splatnosti faktúr z dôvodu schvaľovacej procedúry stanov klubu na MV SR.

 

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1. Informácia SSFZ - Schválená zmena U19 2019/2020 viac info tu.

Informácie k Prezidentskému poháru.

Prezidentský pohár hrajú víťazi VI. líg oblastných futbalových zväzov, ktorí svoj záujem potvrdia prihláškou cez ISSF (ak víťaz neprejaví záujem, môže príslušný ObFZ reprezentovať druhý tím súťaže.)

Prezidentský pohár sa hrá vyraďovacím spôsobom, na jeden zápas, vždy na trávniku mužstva, ktoré v skončenej sezóne nazbieralo vyšší počet bodov, resp. ak sa porovnávajú mužstvá zo súťaží s rozdielnym počtom účastníkov, tak výhodu domáceho prostredia má klub s vyšším koeficientom (počet bodov/počet zápasov).

Dopravu v prvom, resp. druhom kole hradí za svoj klub príslušný oblastný futbalový zväz, náklady za delegované osoby (musia byť vždy z tretieho zväzu) hradí oblastný futbalový zväz toho klubu, ktorý je uvedený ako domáci tím. Od štvrťfinále preberá réžiu za náklady na dopravu a delegované osoby Slovenský futbalový zväz.

Víťaz Prezidentského pohára získa prémiu 5 000 €, športovú výstroj pre

A-mužstvo v hodnote 3 000 € a zájazd pre 25 osôb na domáci zápas slovenskej reprezentácie.

Termínová listina

}  Maximálny počet účastníkov je 38 tímov (38 víťazov VI. líg ObFZ).

}  Prípadné predkolo – júl 2019

}  1. kolo – 28. 7. 2019

}  2. kolo – štvrtok 29. 8. 2019 (štátny sviatok, Výročie SNP)

}  Po druhom kole zostane v hre 8 tímov.

}  Štvrťfinále – 10. 4. 2020 (Veľký piatok)

}  Semifinále – 1. 5. alebo 8. 5. 2020 (piatok, štátny sviatok)

}  Finále – streda 3. 6. alebo piatok 5. 6. 2020

 

2.Upozorňujeme FK hrajúce VI.ligu QUICK SPORT na kritéria pri postupe v nadstavbovej časti RS ObFZ Kysúc čl.19:

•  vyšší počet bodov zo vzájomných MFS,

•  gólový rozdiel zo vzájomných MFS,

•  vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných MFS.

3.Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 je stanovený na 14.04.2019 o 15:30 hod.

4.Začiatok nadstavbovej časti  súťažného ročníka 2018/2019 je stanovený na 28.4.2019 o 16:00 hod.

 

Upozorňujeme FK na kritéria pre rozlosovanie nadstavbovej časti:

1.kolo A1-B4,A2-B3,A3-B2,A4-B1  5.kolo – opačné poradie ako 1.kolo

2.kolo B3-A1,B4-A2,B1-A3,B2-A4  6.kolo – opačné poradie ako 2.kolo

3.kolo A1-B2,A2-B1,A3-B4,A4-B3  7.kolo – opačné poradie ako 3.kolo

4.kolo B1-A1,B2-A2,B3-A3,B4-A4  8.kolo – opačné poradie ako 4.kolo

5. V prípade zmeny termínu na základe spoločenských udalostí doporučujeme FK zmenu opačného poradia podania formou vzájomnej dohody.

6. Berieme na vedomie zmenu štatutára v klube TJ Kysučan Korňa. Novým predsedom klubu sa stal Tomáš Staník na základe hlasovania z výročnej členskej schôdze dňa 09. 03. 2019.

 

Úsek mládeže:

1.  Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019:

V.  liga U 19 QUICK SPORT - 06.-07.april 2019

IV. liga U 15 QUICK SPORT - 20.-21.april 2019

IV. liga U 13 QUICK SPORT -  04.-05.maj 2019

 

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2019) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Upozorňujeme R a DZ, že pre fungovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 je potrebné absolvovať zimný doškoľovací seminár a mať uzatvorenú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti na rok 2019.

2. Posledný termín náhradného seminára bude v piatok 12.4.2019 o 15.30 v zasadačke ObFZ Kysúc v Čadci. Zúčastnia sa ho R: Belko D., Funtek, Maják, Nekoranec, Novotná, Petrák (nemajú podpísané dohody).

3. Zmeny v obsadení R v DL č.13

Mládež SsFZ:

•14K SO 23.3.2019 10:00 3A. liga žiaci  ŠK Čierne – MŠK Kysucké Nové Mesto B: hrá sa 3.4.2019 (streda) o 15.00, R Mikula za Kubalík.

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2019.

Viac info tu.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy