Úradná správa č. 34 - 14/15

zo dňa 7.5.2015

Športovo-technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS 16. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 01.05.2015.

1.2. Výsledky MFS 10. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 01.05.2015.

1.3. Výsledky MFS 20. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 03.05.2015.

1.4. Výsledky MFS 14. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 03.05.2015.

1.5. Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  06.05.2015.

1.6. Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  06.05.2015.

2. Oneskorené začiatky stretnutí:

2.1. TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Nová Bystrica 16.kolo (neskorý príchod hostí)

2.2. TJ Slovan Podvysoká -FK Tatran Turzovka 20.kolo (opodstatnené presun R)

2.3. TJ Snaha Zborov nad Bystricou - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) (sklz predzápasových stretnutí)

2.4. Upozorňujeme  TJ Slovan Nová Bystrica na dodržiavanie SP čl.67

3.  Námietky:

3.1. Námietky H 16.kolo Tatran Oščadnica - MŠK Kysucké Nové Mesto B berieme na vedomie a postupujeme ich KR.

4. ŠTK nariaďuje:

4.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 22. kolo dňa 17. 05. 2015 o 17.00 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠK Radoľa

TJ Slovan Rudinská - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

TJ Slovan Nová Bystrica - FK Čadca (B)

TJ Snaha Zborov nad Bystricou - FK Tatran Turzovka

TJ Kysučan Korňa -TJ Pokrok Stará Bystrica

TJ Slovan Podvysoká  - voľný žreb

FK Nesluša  - TJ Tatran Oščadnica

4.2. Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 17.05.2015 o 17.00hod.:

TJ Spartak Radôstka  - TJ Olešná

TJ Slávia Zákopčie - TJ Slovan Ladonhora Vadičov

TJ Beskyd Svrčinovec -TJ Rozkvet Klubina

TJ Kysučan Ochodnica -OŠK Snežnica (A)

FK Lodno -OŠK Rudina (B)

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 10. kolo zo dňa 03.05.2015

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 16. kolo zo dňa 03.05.2015

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 15. kolo zo dňa 03.05.2015

1.4. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 12. kolo zo dňa 01.05.2015

1.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 06.05.2015

1.6. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 06.05.2015

2. Vzájomne dohody:

2.1. TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Korňa U15 08.05.2015(piatok) o 15.30 hod.

2.2. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou -MŠK Snežnica U15 08.05.2015 (piatok) o 10.00 hod.

2.3. ŠK Javorník Makov -FK REaMOS Kysucký Lieskovec U15 16. kolo 7.5.2015 (štvrtok) o 15.30 hod.

3. ŠTK KM nariaďuje :

3.1. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 16.kolo ŠK Javorník Makov - FK REaMOS Kysucký Lieskovec 7.5.2015 o 15.30 hod.

3.2. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 16.kolo TJ Kysučan Korňa -OŠK Rudina 15.5.2015 (piatok) o 15.30 hod.

3.3. Odohrať MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou -TJ Kysučan Ochodnica 15.5.2015 (piatok) o 17.00 hod.

3.4. Odohrať MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 TJ Kysučan Korňa -MŠK Kysucké Nové Mesto (B) 22.5.2015 (piatok) o 17.00 hod.

3.5. Odohrať MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 11. kolo dňa 17.05.2015 o 14:30 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Spartak Radôstka (sobota 16.5.2015 o 17.00 hod.)

TJ Kysučan Korňa -TJ Kysučan Ochodnica (nedeľa 17.5.2015 o 14.30 hod.)

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) -FK Čadca (B) (nedeľa 17.5.2015 o 14.30 hod. )

FK Polom Raková -ŠK Javorník Makov (nedeľa 17.5.2015 o 14.30 hod.)

3.6. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 18. kolo dňa 17.05.2015 o 10.00 hod.:

ŠK Javorník Makov -TJ SLOVAN KLOKOČOV (sobota 16.5.2015 o 10.00 hod.)

MŠK Snežnica - OŠK Rudina (sobota 16.5.2015 o 13.30. hod.)

TJ Slovan Podvysoká -TJ Kysučan Ochodnica (nedeľa 17.5.2015 o 10.00 hod.)

voľný žreb -FK REaMOS Kysucký Lieskovec

TJ Kysučan Korňa -FK Slávia Staškov (nedeľa 17.5.2015 o 10.00 hod.)

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Lodno (nedeľa 17.5.2015 o 10.00 hod.)

3.7. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 17. kolo dňa 17.05.2015 o 10.00 hod.:

FK Tatran Turzovka -FK Slávia Staškov (sobota 16.5.2015 o 10.00 hod.)

TJ Slovan Podvysoká -ŠK Javorník Makov (sobota 16.5.2015 o 13.00 hod.)

MŠK Snežnica - FK Polom Raková (nedeľa 17.5.2015 o 10.00 hod.)

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

160. Peter Králik (1093779) MŠK KNM B zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 2.5.2015. DP čl. 37/3, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

161. Roman Briš (1174135) Rozkvet Klubina zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 2.5.2015. DP čl. 37/5a , l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

162. Anton Fekula (1247924) Pokrok Stará Bystrica zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 2.5.2015. DP čl. 37/5a, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

163. Lukáš Janec (1199644) FK Nesluša zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 2.5.2015. DP čl. 37/5a, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

164. Dávid Gembiczki (1252875) Slovan Podvysoká zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 2.5.2015. DP čl. 37/5a, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

165. Anton Brandys (1312406) Spartak Radôstka, dorast zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 4.5.2015. DP čl. 37/3, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (5 Eur MZF)

166. Michal Pavlík (1247241) Tatran Turzovka zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 4.5.2015. DP čl. 37/3, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

167. František Urbánek (1218564) Slovan Rudinská zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 4.5.2015. DP čl. 37/5a, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

168. Miroslav Heglas (1199740) Slovan Podvysoká zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 4.5.2015. DP čl. 37/5a, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

169. Peter Gašinec (1240908) Kysučan Ochodnica zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 4.5.2015. DP čl. 37/5a, l. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

170. D.org. podľa DP čl. 71/2a,b začína disciplinárne konanie voči klubu Slovan Podvysoká za HNS priaznivca domáceho družstva voči delegovanej osobe  zo zápasu 16. kola VI. ligy medzi Slovan Podvysoká – Slovan Rudinská hraného dňa 1.5.2015 (DP čl. 58/2a,3). D.org.  žiada menovaný klub o písomné vyjadrenie k predmetnému incidentu a súčasne prijaté opatrenia na zabránenie obdobných situácií do budúcna. Uvedené žiadame predložiť do 13.5.2015 (streda) 12:00 pod následkom disciplinárnych opatrení.

171. D.org. podľa DP čl. 71/2a,b začína disciplinárne konanie voči priaznivcovi družstva Slovan Podvysoká Peter Bytčánek st. za HNS voči delegovanej osobe zo zápasu 16. kola VI. ligy medzi Slovan Podvysoká – Slovan Rudinská hraného dňa 1.5.2015 (DP čl. 58/2a,4). D.org.  žiada menovaného o písomné vyjadrenie k predmetnému incidentu. Uvedené žiadame predložiť do 13.5.2015 (streda) 12:00 pod následkom disciplinárnych opatrení.

172. D.org. podľa DP čl. 71/2d,e začína disciplinárne konanie voči R Miroslavovi Poliakovi za porušenie čl. 62 DP zo stretnutia 14. kola VII. ligy medzi Lodno – Klubina hraného dňa 3.5.2015. Žiadame predložiť písomné stanovisko menovaného do 13.5.2015 (streda) 12:00 pod následkom disciplinárnych opatrení.

173. D.org. podľa DP čl. 71/2a začal disciplinárne konanie  voči hráčovi družstva TJ Slovan Nová Bystrica Romanovi Cabadajovi (1172210)  zo zápasu 20.kola VI. ligy medzi Nová Bystrica – Radoľa hraného dňa 3.5.2015 za údajné HNS(DP čl. 46/1b). Po prešetrení veci a uznaní chyby rozhodcom D.org. súčasne podľa DP čl. 37/11 zastavuje disciplinárne konanie voči menovanému a ruší účinky jeho vylúčenia.

174. D.org. podľa DP čl. 71/2a,g začína disciplinárne konanie voči R Miroslavovi Žákovi zo zápasu 20. kola VI .ligy medzi Nová Bystrica – Radoľa hraného dňa 3.5.2015 za pochybenie delegovanej osoby (DP čl. 63/1b) a po prešetrení veci, stanovisku delegovanej osoby a odbornej komisie D.Org. podľa DP čl. 63/1b, čl. 9/1b, čl. 11 ukladá menovanému DO pokarhanie.  D.org. súčasne R Miroslavovi Žákovi dôrazne vytýka porušenie povinnosti a súčasne ho upozorňuje na možné dôsledky v prípade ak by sa podobný nedostatok opakoval. Za prerokovanie DO menovaný zaplatí poplatok 10 Eur.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny v obsadení R DL č.26:

•VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 21. kolo dňa 10. 05. 2015 o 16.30 hod.: ŠK Radoľa - TJ Slovan Rudinská Greňo za O.Špalek

2. Námietka kapitána hostí z MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18.kolo TJ Slovan Podvysoká - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) bola prejednaná ako bezpredmetná (MŠK Kysucké Nové Mesto (B) 10€ MZF)

3. Berieme na vedomie námietky kapitána hostí z MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16.kolo TJ Tatran Oščadnica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

4. Žiadame predložiť DVD záznam zo stretnutia VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16.kolo TJ Tatran Oščadnica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) do 13.5. do 12:00 hod.

5. Odstupujeme na DO R Miroslav POLIAK zo stretnutia VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14.kolo FK Lodno - TJ Rozkvet Klubina

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1.TMK ObFZ  oznamuje záujemcom o trénerskú licenciu,  že školenie trénerov UEFA GRASSROOTS  C  licencie a UEFA B licencie organizuje SsFZ B. Bystrica.

Všetky informácie sú uverejnené na stránke SsFZ  - komisie – materiály, kde je uvedený plán školení na rok 2015 a prihlášky  hore uvedených licencií.

2.TMK, na základe vyplneného dotazníka FK účinkujúcich v ObFZ Kysúc,  vyhlasuje:

- 11-ku súťažného ročníka 2014/2015 – dospelých

-  trénera dospelých a mládeže

-  rozhodca ObFZ.

Tento dotazník je potrebné vyplniť FK a následne doručiť na ObFZ Kysúc do 31.05.2015.

Správy zo sekretariátu

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 15.5. 2015 do 17.5.2015 a  od 22.5. 2015 do 25.5.2015 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte na tel. č. 0907360541 (p. Špila), poprípade písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy