Úradná správa č. 34 - 12/13

zo dňa 28. 03. 2013

Upozornenie pre rozhodcov a kluby

 • Upozorňujeme kluby, R a DZ, že od jarnej časti súť. ročn. 2012/2013 je v zmysle ISSF povinnosť uvádzať pri hráčoch registračné číslo (nie rodné číslo ako doteraz). To platí pre vyplňovanie zápisov o stretnutí, správu DZ, korešpondencie s ObFZ Kysúc a iné. Z uvedeného dôvodu doporučujeme funkcionárom do papierových RP dopísať registračné číslo hráča (do pravého horného rohu).
 • Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.
 • Upozorňujeme FK na povinnosť skontrolovať a aktualizovať nomináciu na zápas v ISSF systéme pred každým MFZ. V praxi to znamená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote pred stretnutím svoje nominácie hráčov v ISSF systéme, po skončení stretnutia rozhodca zápis doplní, uloží a schváli.

Rada ObFZ Kysúc – Stanislav Špila

Na svojom riadnom  zasadnutí dňa 20.03. 2013 okrem iného

schválila:

 • Zmeny v Rozpise súťaží 2012/2013

- Hospodárske náležitosti (Pokyny a nariadenia upravujúce bezhotovostný styk medzi delegovanými osobami na MSF a FK).

- Prechod na elektronickú zbernú faktúru od 1.4.2013.

 • Program Konferencie ObFZ Kysúc.

zobrala na vedomie:

 • Na základe návrhu, predsedu ObFZ a predsedu DK ObFZ o zastavení účinnosti rozhodnutí DK ObFZ Kysúc u previnení z jesennej časti súť. roč. 2012/2013 v rozsahu:

a) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10, bod 3 DP,

b) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa prílohy 1, bod 13 DP (tresty za 4 ŽK hráčov) a zároveň zahladzuje doteraz uložené a evidované tresty podľa prílohy 1, bod 13 DP,

c) zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10, bod 11 DP,

d) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadostí jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 31, bod 2 DP,

e) zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach dospelých napomenutí v jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013.

Konferencia ObFZ Kysúc – Stanislav Špila

schválila:

 • Zmeny Stanov ObFZ Kysúc.
 • Delegátov na Konferenciu SsFZ dňa 5.7. 2013 za ObFZ Kysúc (Eduard Gábriš, Jozef Čuboň, František Mrmus), za kluby hrajúce súťaže SsFZ dospelých (Jozef Pavlík, Miroslav Pupík, Jozef Macúš, náhradníci: Ľubomír Kultan, Peter Chmúra, Miroslav Žák).
 • Termín volebnej Konferencie ObFZ Kysúc dňa 30.11.2013.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledok 14. kola QUICK SPORT I. triedy TJ Kysučan Korňa – TJ Spartak Vysoká 2:0
 2. Neodohrané MFZ 14. kola I triedy nariaďujeme odohrať 1.5. 2013 o 17.00 hod. Prípadné vzájomné dohody zaslať na ObFZ Kysúc do 9.4. 2013. Zápasy odohrať najneskôr do 3.5.2013.
 3. Zmena HP na základe vzájomnej dohody 15. kolo I. trieda ŠK Čierne – TJ Olešná 31.3.2013 o 14:00 hod. umelá tráva Český Tešín. Nariaďujeme ŠK Čierne uhradiť poplatok 3,5 eur v prospech ObFZ Kysúc.
 4. Na základe oznámenia TJ Beskyd Svrčinovec rušíme MFZ 15. kolo I. trieda TJ Beskyd Svrčinovec – TJ Slovan Rudinská. Nariaďujeme zaslať vzájomnú dohodu o náhradnom termíne do 9.4.2013. Termín MFZ do 11.5.2013.
 5. Nariaďujeme predložiť súpisky A mužstiev dospelí: FK Čadca, ŠK Javorník Makov, TJ Slovan Podvysoká do 2.4. 2013.
 6. Nariaďujeme odohrať 16. kolo QUICK SPORT I. triedy 7.4. 2013 o 15.30 hod:
 • Kysučan Korňa - Tatran Turzovka
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - Snaha Zborov nad Bystricou
 • FK Čadca B Horelica - Slovan Podvysoká (HP Horelica)
 • Tatran Krásno nad Kysucou B - TJ Beskyd Svrčinovec (6.4. o 15.00)
 • Slovan Rudinská - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina
 • OŠK Rudina - ŠK Čierne
 • TJ Olešná - TJ Nesluša (HP Nesluša)

7.   Nariaďujeme odohrať 12. kolo QUICK SPORT II. triedy 7.4. 2013  o 15.30 hod.:

 • Javorník Makov B - OŠK Snežnica (6.4.)
 • Rozkvet Klubina - Slávia Zákopčie
 • FK Lodno - Slovan Podvysoká B
 • voľný žreb - Slovan Ľadonhora H. Vadičov
 • Spartak Radôstka - Kysučan Ochodnica
 • Tatran Oščadnica - voľný žreb

Úsek mládeže

 1. Súťaž mladších žiakov jarná časť ročníka 2012/2013 začiatok 7.4.2013. Veková kategória: narodení po 1.1.2000, po dovŕšení 10 rokov. Pridelené čísla: 1. MŠK Snežnica, nedeľa o 10:30 hod.; 2. FK Polom Raková, sobota o 12.00 hod. (po MFZ st. žiaci); 3. TJ Kysučan Ochodnica, nedeľa o 12.00 hod. (po MFZ st. žiaci); 4. voľný žreb; 5. ŠK Javorník Makov, sobota predz. dosp. B; 6. TJ Slovan Skalité, nedeľa o 10.00 hod.
 2. Prípadné zmeny termínov v kategórii mladších žiakov akceptujeme, je však potrebné dohody oznámiť na ObFZ Kysúc.
 3. Nariaďujeme predložiť súpisky A mužstva žiaci FK Čadca do 2.4.2013.
 4. Nariaďujeme odohrať 12. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 7.4. 2013 o 13.00 hod.:
 • Slovan Skalité - Spartak Vysoká nad Kysucou (6.4. o 15.30)
 • Kysučan Korňa - Kysučan Ochodnica (predz. dosp.)
 • voľný žreb - voľný žreb
 • Spartak Radôstka  - voľný žreb
 • OŠK Rudina - TJ Nesluša (HP Nesluša) - oprava
 • Tatran Oščadnica - Beskyd Svrčinovec (6.4. o 14.00)

5. Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy žiakov sk. A 7.4. 2013:

 • FK Čadca C Horelica - FK Lodno (10.00, HP Horelica)
 • Spartak Radôstka - Slovan Nová Bystrica (predz. dosp. o 13.30)
 • OŠK Rudina - voľný žreb
 • TJ Nesluša - Kysučan Ochodnica (10.00)

6. Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy žiakov  sk. B 7.4. 2013:

 • Javorník Makov -  Spartak Vysoká nad Kysucou (predz. A o 13.30)
 • Kysučan Korňa - Slávia Zákopčie (10.00)
 • Beskyd Svrčinovec - TJ Olešná (6.4. o 13.00)
 • Polom Raková - Slovan Klokočov (6.4. o 10.00)

7. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT I. triedy mladších žiakov:

 • TJ Slovan Skalité - voľný žreb
 • FK Javorník Makov - TJ Kysučan Ochodnica (predz. B, 6.4. o 13.30)
 • MŠK Snežnica - FK Polom Raková (7.4. o 10.30)

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Schvaľuje žiadosť R Čepec zo dňa 11.3.2013 aby pôsobil ako kmeňový R pre TJ Beskyd Svrčinovec.
 2. KR nahlásila na licenčný seminár R a DZ (licencia A), ktorý sa uskutoční 8.5.2013 v B. Bystrici za ObFZ Kysúc R: Novák, Sabela. Pozvánky s programom a pokynmi budú R zaslané elek. poštou.
 3. Žiadame R Škola a Bohovič o aktualizáciu ospravedlnení, respektíve o správu o ukončení aktívnej činnosti R pri ObFZ Kysúc do 5.4.2013.
 4. Upozorňujeme R, aby si pravidelne kontrolovali svoju emailovu poštu na adrese, ktorú nahlásili na ObFZ Kysúc.
 5. Ospravedlnenia: Sabela 30.3. – 31.3.2013.
 6. Nové tel. čísla Sabela 0907255764, Jurišta (KR) 0908110706.
 7. KR ObFZ Kysúc žiada R: Buček, Červenec, Slafkovský, Škorník, Šlapka, aby sa bezpodmienečne dostavili na sekretariát ObFZ v Čadci do 3. 4. 2013 za účelom vyplnenia formulára dotknutej osoby a evidenčnej karty. Zo sebou priniesť fotografiu v el. podobe (priniesť na nosiči alebo poslať emailom). V prípade nejasností sa obráťte na sekretariát ObFZ Kysúc telefonicky na číslo 0908934081 (Rumanová) alebo mailom na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk
 8. Ďalšie zasadnutie KR 4.4. 2013 o 15.00 hod.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

 1. Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôrazne upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.
 2. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru upozorňujeme kluby, že pri poklese kaucie pod 21 eur sú povinné doplniť kauciu na 50 eur v zmysle dohodnutých pravidiel pre doplnenie kaucie.
 3. Doplatky klubov na doplnenie kaucie na 50 eur (kluby doplatia/doplnia uvedenú sumu, pretože vyčerpali viac ako 21 eur) I. trieda: Vysoká 84 eur, Zborov 31 eur, Podvysoká 90 eur, Svrčinovec 29,50 eur, Čadca B 34 eur, Korňa 59 eur, Rudinská 84 eur, Nesluša 25 eur, KNM B 58,50 eur. II. trieda: Ochodnica 33 eur, Radôstka 31 eur, Upozorňujeme kluby, aby si vo vlastnom záujme kontrolovali a viedli evidenciu zostatkov kaucie.
 4. Nedoplatky klubov za poplatky a pokuty: N. Bystrica 10 eur (US č. 6/ KM 1); Vysoká 10 eur (US č. 15/DK 72) a 33 + 7 eur (US č. 17/ DK 90),; Zborov 10 eur (US č. 16/DK 80) a 10 eur (US č. 16/DK 81), Krásno B 3,5 eur (US č. 17/ ŠTK 5), Oščadnica 3,5 eur (US č. 17/ KM 4), Čadca B 10+ 10 eur (US č. 20/ DK 113)
 5. Splatnosť všetkých pokút a poplatkov je 14 dní od uverejnenia v US pod následkami disciplinárnych opatrení a pozastavenia matričných úkonov.
 6. Upozorňujeme kluby na splatnosť 3. splátky za činnosť rozhodcov.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 1. Viac o výhodných podmienkach pre kluby, ktoré majú záujem o objednanie notebooku a mobilného internetu, nájdete na  http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html
 2. Od 1. apríla 2013 ObFZ Kysúc prechádza na mesačnú zbernú fakturáciu s poplatkami za transfery - hosťovanie, prestup a poplatkami na ŠTK. To v praxi znamená, že spomínané poplatky nemusíte platiť vopred šekom, ale Vám budú pridané na mesačnú zbernú faktúru, výnimku tvoria poplatky, ktoré je potrebné uhrádzať doterajším spôsobom: štartovné vklady, zálohové platby za R a DZ.
  O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry na Váš klub budú kluboví ISSF manageri informovaní pomocou emailu zo systému ISSF. Faktúra sa NEPOSIELA poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ "Všeobecná faktúra" a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry "Faktúra za ISSF karty" je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Túto faktúru, prosím, druhýkrát neplaťte. Prosím dodržte splatnosť faktúry a použite účet, ktorý je uvedené na faktúre!!! Nedodržaním splatnosti má klub automaticky zastavenú činnosť!!!
 3. SsFZ dodal na ObFZ Kysúc medaily pre súťaže žiakov a rozlišovacie vesty. Kluby hrajúce súťaže SsFZ si ich môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy