Úradná správa č. 34 - 11/12

Výkonný výbor – Stanislav Špila

Schválil:

1. Organizáciu registrácie klubov ObFZ so systému ISSF.

2. Delegáciu rozhodcov z ČR na stretnutie Čierne – Staškov dňa 6.5.2012.

3. Zaradenie rozhodcov Mateja Matejku a Jaroslava Ondrašinu na nominačnú listinu R ObFZ Kysúc.

4. Založenie pracovného tímu k vypracovaniu podkladov akreditácie EURO C.

Zobral na vedomie:

1. Priebežné hodnotenie súťaží ObFZ Kysúc.

2. Prípravu Rozpisu súťaží na súť. roč. 2012/2013.

3. Správu Hospodárskej komisie.

4. Organizačné zabezpečenie stretnutí výberov a víťazov družobných oblastných zväzov.

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Z dôvodu štátneho sviatku 1.5., 8.5. nariaďujeme R z MFZ odohraných 28. a 29.4.2012 a 5. a 6.5.2012 odoslať zápisy o stretnutí v pondelok tak, aby zápisy boli doručené najneskôr v stredu do 12.00 hod. na sekretariát ObFZ Kysúc.

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 18. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 25.4.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 14. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 25.4.2012.

5. Na základe zápisu o stretnutí 14. kolo II. trieda nariaďujeme TJ Slovan Podvysoká dodržiavať čl. 8 písm. f RS (minimálny počet usporiadateľov).

6. Na základe námietky kapitána hostí 14. kola II. triedy Klubina – Radôstka nariaďujeme TJ Rozkvet Klubina predložiť na ObFZ Kysúc v termíne do 2.5.2012 doklad o ukončení PN kapitána František Kirn RP 870926.

7. Na základe správy R 14. kola II. triedy odstupujeme na doriešenie DK trénera FK REaMOS Kysucký Lieskovec B Peter Mihalda.

8. Nariaďujeme odohrať 20. kolo QUICK SPORT I. triedy 6.5. 2012 o 16.30 hod.:

 • FK Tatran Turzovka - TJ Beskyd Svrčinovec
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - FK Čadca B Horelica
 • TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Kysučan Korňa
 • TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - FK Lodno (HP Lodno)
 • ŠK Čierne - FK Slávia Staškov
 • OŠK Rudina - FK Nesluša
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B - TJ Tatran Krásno nad Kysucou B (HP Povina)

9. Nariaďujeme odohrať 16. kolo QUICK SPORT II. triedy 6.5. 2012 o 16.30 hod.:

 • TJ Slovan Podvysoká B - voľný žreb
 • TJ Kysučan Ochodnica - voľný žreb
 • TJ Olešná - OŠK Snežnica
 • FK Tatran Oščadnica - TJ Spartak Radôstka
 • ŠK Javorník Makov B - FK REaMOS Kysucký Lieskovec B (5.5. o 16.30 hod.)
 • TJ Rozkvet Klubina - TJ Slávia Zákopčie

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky 18. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 25.4.2012

3. Schvaľujeme výsledky 9. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B zo dňa 22.4.2012.

4. Schvaľujeme priebežné tabuľky QUICK SPORT I. tried žiakov sk. A a sk. B ku dňu 25.4.2012.

5. Nariaďujeme odohrať 20. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 6.5. 2012 o 14.00 hod:

 • FK Tatran Oščadnica - TJ Beskyd Svrčinovec (5.5. o 14.00 hod.)
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - TJ Slovan Nová Bystrica
 • TJ Kysučan Ochodnica - TJ Kysučan Korňa (5.5. o 16.30 hod.)
 • TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité
 • TJ Spartak Radôstka - voľný žreb
 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec - FK Nesluša (predz. dosp. A)
 • TJ Slovan Podvysoká - voľný žreb

6. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 6.5. 2012:

 • FK Nesluša - OŠK Rudina (10.00)
 • TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Spartak Radôstka (10.30 hod.)
 • FK Lodno - voľný žreb
 • MŠK Snežnica - TJ Slovan Rudinská (14.30 hod.)

7. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 6.5. 2012:

 • FK Polom Raková - TJ Slávia Zákopčie (5.5. o 10.00)
 • FK Klokočov - TJ Slovan Podvysoká (10.00 hod., HP Olešná.)
 • TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Olešná (5.5. o 14.30)
 • TJ Kysučan Korňa - FK Čadca C (10.00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

164. Andrej Baričiak, 891211, Rozkvet Klubina – 1 MFZ nepod. od 23.4. 2012. DP 1/5a.

165. Miroslav Varecha, 880529, Vysoká – 1 MFZ nepod. od 23.4.2012. DP 1/5a.

166. a) Ladislav Gašperik, 790129, Vadičov; b) Tibor Časnocha, 850522, Čierne; c) Michal Učník, 900103, Korňa; d) Ondrej Kotrč, 770208, Rudina; e) Patrik Skrútek, 820423, KNM B – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 23.4.2012. DP 1/13 – 5a.

167. DK trestá zo zápasu 14. kola II. triedy medzi Zákopčie – K. Lieskovec B hraného (22.4.2012), trénera mužstva REaMOS K. Lieskovec B, Peter Mihalda, zákazom výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace nepod. od 23.4.2012. DP 1/3 b. Zaplatiť poplatok za prerokovanie priestupku. RS 26/11a.

168. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

169. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. KR udeľuje napomenutie s výstrahou R Ševčík za nedostatky technického charakteru (nepripustenie hráčov k hre v stretnutí žiakov).

 2. Oznam pre R, ktorí neporozumeli výkladu na jarnom doškoľovacom seminári: Platnosť všetkých žiackych preukazov hráčov štartujúcich v ObFZ Kysúc nar. Od 1.1.1997 – 31.12.1997 sa automaticky predlžuje (bez záznamu v ŽP) do 30.6.2012.

 3. Náhradný termín fyzickývh previerok R: 11.5. 2012 o 18.00 hod. na štadióne FK Čadca. Zúčastnia sa: Blažek, Hlava, Holiač, Jantoš, Jedinák, Kajánek, Kamenišťák, Kubiš, Maják, Škola, Novák.

Trénersko-metodická komisia – Peter Padych

Predlžujeme termín  doručenia evidenčných kariet trénerov do 30.4. 2012. Žiadame trénerov, ktorí doposiaľ nezaslali kartu (na SsFZ poštou) a fotografiu na jan.gregus@futbalsfz.sk elektronicky, aby tak urobili v zmysle pokynov: V rámci projektu ISSF prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. TMK SsFZ žiada trénerov o vyplnenie a zaslanie dotazníkov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 30.4.2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty/Tréneri a vzdelávanie/ Dokumenty/Registračný formulár tréneri je formulár evidenčnej karty trénera, odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba.

Trénerom z nášho regiónu je k dispozícii sekretariát ObFZ Kysúc, ktorý ochotne pomôže s vyplnením.

Vyplnené, podpísané dotazníky - karty zašlite poštou na SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 B. Bystrica). Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie v elekt. formáte v min. rozmere 800x600 px, 150DPI. Fotky (názov fotky je meno a priezvisko trénera) zašlite elektronicky na: jan.gregus@futbalsfz.sk

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 

 1. POZOR: V súvislosti so spustením ISSF (informačného systému) pomôcka pre kluby (klubových manažérov) - VIDEONÁVODY nájdete na http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

 2. Kvôli zavádzaniu Informačného systému Slovenského futbalu, je bezpodmienečne potrebné zaregistrovať „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ - zabezpečovanie registrácie a transferov hráčov v elektronickej podobe, možnosť komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ (Projekty – ISSF – dokumenty) a veľkou pomôckou sú VIDEONÁVODY v spomínané v bode 1. V prípade nejasností kontaktujte issf@futbalnet.sk, registracia@futbalnet.sk prípadne sekretariáty zväzov.

 3. Zároveň odporúčame funkcionárom preštudovať si informácie k projektu, nakoľko ten zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto je vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu Jána Letka, výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dokumenty sú dostupné na http://www.futbalsfz.sk/issf. Upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez menu na stránkehttp://www.futbalsfz.sk v časti Projekty - podmenu ISSF.

 4. Upozorňujeme, že v Projektoch SFZ nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež sekciu venovanú Novelizáciám Noriem a Stanov SFZ.

 5. Upozorňujeme, že od 23.4. 2012 sekretariát dočasne z dôvodu prechodu na ISSF nebude na počkanie, vystavovať žiacke preukazy (prvotná registrácia). Dokumenty doručte, ObFZ ich dočasne bude vybavovať cez SsFZ.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy