Úradná správa č. 34 - 10/11

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 15. kola QUICK SPORT I. triedy dospelých zo dňa 3.4.2011.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dospelých po 15. kole.
 3. Námietka kapitána hostí z MFZ 15. kola I. triedy Zborov - Rudina neopodstatnená, čl. 11 písm. c Rozpisu súťaže (RS).
 4. Na základe zápisu o stretnutí (15. kolo I. trieda Zborov - Rudina) odstupujeme DZ na doriešenie KR - úsek delegátov.
 5. Na základe správy R (15. kolo I. trieda Lidno - Čadca B Horelica) odstupujeme na doriešenie DK hosťujúce mužstvo.
 6. 1. kolo QUICK SPORT Kysuckého pohára Spartak Radôstka - Snaha Zborov 1:1 (5:4 PK), postup do 2. kola - Spartak Radôstka.
 7. Nariaďujeme odohrať zápasy 2. kola QUICK SPORT Kysuckého pohára do 30.4. 2011 a termíny a miesta stretnutí nahlásiť na ObFZ. Žreb 2. kola:
 • FK Lodno - REaMOS Kysucký Lieskovec
 • FK Tatran Turzovka - Slovan Podvysoká
 • Beskyd Svrčinovec - Javorník Makov
 • Spartak Radôstka - Pokrok Stará Bystrica

8. Nariaďujeme odohrať 18. kolo QUICK SPORT I. triedy 24.4. 2011 o 16.00:

 • ŠK Čierne – Snaha Zborov
 • Tatran Oščadnica – Beskyd Svrčinovec
 • Slovan Ľadonhora H. Vadičov – Tatran Turzovka
 • OŠK Rudina – ŠK Radoľa
 • Kysučan Korňa – FK Lodno
 • FK Nesluša – Spartak Vysoká nad Kys.
 • Slávia Staškov – FK Čadca B

9. Nariaďujeme odohrať 12. kolo QUICK SPORT II. triedy 24.4. 2011 o 16.00:

 • Javorník Makov B – Spartak Radôstka 23.4.
 • Kysučan Ochodnica – OŠK Snežnica
 • Slávia Zákopčie – REaMOS K. Lieskovec B
 • Rozkvet Klubina – MŠK Kys. N. M. B Povina
 • TJ Olešná – Tatran Krásno n./ Kysucou B

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 15. kola QUICK SPORT I. triedy dorast zo dňa 3.4.2011. MFZ Ochodnica - Vadičov 3:0 kontumačne.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast po 15. kole.
 3. V zmysle čl. 16 písm. b Rozpisu súťaže (RS) nariaďujeme Slovanu Horný Vadičov uhradiť: 66,- eur v prospech Kysučan Ochodnica, 17,- eur v prospech ObFZ Kysúc.

4. Nariaďujeme odohrať 18. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 24.4. 2011 o 13.30:

 • REaMOS K. Lieskovec – Spartak Radôstka UHČ (oprava)
 • Kysučan Ochodnica – Tatran Oščadnica 23.4. 16.00
 • Slovan Horný Vadičov – Pokrok Stará Bystrica
 • Slávia Zákopčie – Slovan Povina 10.00
 • Kysučan Korňa – FK Lodno
 • Spartak Vysoká nad Kys. – voľný žreb
 • Tatran Krásno nad Kys. B – voľný žreb

5. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 24.4. 2011:

 • OŠK Rudina – Spartak Radôstka 14.00
 • Kysučan Ochodnica – FK Lodno 14.00
 • Slovan N. Bystrica –  OŠK Snežnica 10.30
 • FK Nesluša – voľný žreb

6. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 24.4. 2011:

 • Beskyd Svrčinovec – Kysučan Korňa 23.4. 14.00
 • FK Čadca C Horelica – Slovan Podvysoká 10.00
 • Polom Raková – TJ Olešná 23.4. 14.00
 • Slovan Klokočov – voľný žreb

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 135. Tibor Pavlík, 750606, ŠK Radoľa - 2 MFZ nepod. od 4.4. 2011. DP 1/4a.
 • 136. Jaroslav Korduliak, 900128, Čadca B Horelica - 1 MFZ nepod. od 4.4. 2011. DP 1/5a.
 • 137. Ľubomír Švík, 870303, Čadca B Horelica - 1 MFZ nepod. od 4.4. 2011. DP 1/5a.
 • 138. Milan Zajac, 860628, Vysoká - 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 4.4. 2011. DP 1/13-5a.
 • 139. Miroslav Kopásek, 800808 - 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 4.4. 2011. DP 1/13-5a.
 • 140. Marián Rovňaník, 810826, Turzovka - 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 4.4. 2011. DP 1/13-5a.
 • 141. Peter Rovňaník, 770516, Turzovka - 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 4.4. 2011. DP 1/13-5a.
 • 142. Na návrh ŠTK trestáme FK Čadca B Horelica za urážlivé pokrikovanie na rozhodcu divákom hostí z MFZ 15. kola Lodno - Čadca B Horelica (3.4. 2011). Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/12.
 • 143. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 144. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Žiadame predložiť videozáznam z MFZ I. triedy 15. kola Zborov - Rudina (3.4. 2011).
 2. Na rozhodcovský seminár pre Licenciu A navrhujeme R: Juraja Vojtuša a Tomáša Staníka. Seminár sa koná 7.5. 2011 v Banskej Bystrici.
 3. Zmena DL č. 17: II. trieda dospelí 10. kolo Krásno B - KNM B Povina Kubica za Holiača; I. trieda dorast 16. kolo K. Lieskovec - Ochodnica Škola za Kopáska.
 4. Na zasadnutie KR dňa 21.4. o 15.30 hod. predvolávame R: Kuriak, Kamenišťák, Ondrušek, Žáková, Ševčík.
 5. 8.4. 2011 úspešne absolvovali rozhodcovské skúšky novovyškolení R (čakatelia na rozhodcu): Belko, Sabela, Zacher, Škola.
 6. Náhradné teoretické skúšky úspešne absolvoval Branislav Kopásek.
 7. Upozorňujeme všetkých R na povinnosť doručovať zápisy z MFZ do stredy z dôvodu presunutia zasadaní odborných komisií (ŠTK, DK) zo štvrtka na stredu.
 8. Nasledujúce zasadnutie KR 21.4. 2011 o 15.00 hod.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

 1. Nariaďujeme klubom uhradiť-doplniť výšku kaucie za ŽK, ČK a ostatné priestupky hráčov do sumy 50,- eur. Termín splatnosti 20.4. 2011.
 • Výška čerpania kaucie (suma uvádza vyčerpané prostriedky na základe správy DK): Nesluša 21,- eur; Svrčinovec 14; Oščadnica 14; Čierne 14; Rudina 66,5; Radoľa 28; Staškov 21; Turzovka 21; Korňa 21; Vysoká 31,5; Lodno 45,5; Vadičov 20; Snežnica 14; Ochodnica 14; Makov B 7; Zákopčie 21.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • Na základe úprav zákona Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny došlo k zmenám pri vyplácaní rozhodcov (R) a delegátov (DZ), z čoho vyplýva klubom, okrem iného, povinnosť nahlasovať R na sociálnu poisťovňu. Problematiku objasnil ObFZ Kysúc na Aktíve pred jarnou časťou a prostredníctvom mailu zaslal potrebné údaje R a DZ a vzor dohody o vykonaní práce.
 • Rozhodcov a delegátov má povinnosť domáci klub/družstvo nahlásiť  najneskôr deň pred začiatkom výkonu práce na sociálnu poisťovňu a následne ich odhlásiť. V prípade zmeny delgácie, by mala byť na sociálnej poisťovni bezprostredne v pracovný deň po stretnutí možnosť opravy.
 • Od novej sezóny pristúpi ObFZ Kysúc po vzore SsFZ a SFZ k vyplácaniu odmien priamo cez zväz. Klubom odpadne administratíva a na ObFZ budú zasielať zálohové platby, ktoré im budú následne faktúrované a vyúčtované.
 • V prípade nejasností (napr. delegácie rozhodcu v pôsobností SsFZ), kontaktujte sekretariát ObFZ.
 • Zmeny v Rozpise súťaže:

ŠK Javorník Makov

 • Pošta: Peter Kubinec, Makov 298, 023 56
 • Predseda: Peter Kubinec – 0905348390
 • Tajomník: Juraj Šustek – 0908909772
 • web: www.skmakov.tym.sk; mail: skjavornikmakov@gmail.com

Tatran Krásno nad Kysucou

 • Prezident: Emil Sýkora – 0918348650
 • Manažér: Miroslav Pupík – 0905850623
 • Opakovane upozorňujeme kluby na povinnosť v súvislosti s aktualizáciou web stránky ObFZ Kysúc nahlasovať výsledky mládežníckych stretnutí najneskôr v pondelok do 12.00, najlepšie v nedeľu do 20.00 vo formáte: súperi, výsledok, polčas, strelci gólov; mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo sms: 0907814153.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Eduard Gábriš, sekretár ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy