Úradná správa č. 33 - 13/14

zo dňa 4.4. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1.Berieme na vedomie oznámenie o odstúpení TJ Beskyd Svrčinovec B zo súťaže II. triedy QUICK SPORT roč. 2013/2014. Dôvody a ospravedlnenie berieme na vedomie.

2. V zmysle čl. 27/12 Rozpisu súťaže zaťažujeme poplatkom 165 eur – odhlásenie zo súťaže . (ZBF 165 eur).

3. Z dôvodu odhlásenia anulujeme všetky výsledky MFZ TJ Beskyd Svrčinovec.

4. Z dôvodu odhlásenia zo súťaže TJ Beskyd Svrčinovec, súper podľa vyžrebovania v príslušnom kole má voľno.

5. Schvaľujeme výsledky 15. kola QUICK SPORT I. triedy.

6. Na základe zápisu R 15. kolo I. trieda TJ Beskyd Svrčinovec – MŠK KNM B upozorňujeme TJ Beskyd Svrčinovec na dodržiavanie čl. 9/F RS – označenie usporiadateľov.

7. Nariaďujeme odohrať 17. kolo QUICK SPORT I. triedy 13.4. 2014 o 15.30 hod.:

· FK Nesluša - Kysučan Korňa

· Slovan Ladonhora Vadičov - OŠK Rudina

· Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina

· Slovan Rudinská - Tatran Krásno nad Kysucou B

· TJ Beskyd Svrčinovec - FK Čadca B Horelica

· Slovan Podvysoká - Tatran Turzovka

· Snaha Zborov nad Bystricou - Slovan Nová Bystrica

8. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT II. triedy 13.4. 2014 o 15.30 hod.:

· Tatran Oščadnica - Spartak Radôstka

· Rozkvet Klubina - TJ Olešná

· Kysučan Ochodnica - OŠK Snežnica

· Slávia Zákopčie – voľný žreb

· FK Lodno - Javorník Makov B

9. Neskorá začiatky MFZ 15. kolo zo dňa 30.4.2014: Spartak Vysoká nad Kysucou - porucha tlačiarne, Slovan Nová Bystrica – chyba servera, Snaha Zborov nad Bystricou – chyba servera, Slovan Rudinská – porucha tlačiarne, TJ Beskyd Svrčinovec – porucha servera.

Upozorňujeme FK ObFZ Kysúc na dodržiavanie RS čl. 9 písm.) Usporiadajúci FK je pri súťažnom stretnutí povinný zabezpečiť v kabíne rozhodcov vhodnú výpočtovú techniku s pripojením na internet pre prípravu elektronického zápisu o stretnutí v ISSF.

i) 45 min. pred UHČ sú družstvá povinné mať v ISSF riadne vyplnené nominácie hráčov a realizačných tímov v Zápise o stretnutí. V prípade akýchkoľvek problémov znemožňujúcich vyplniť elektronický Zápis o stretnutí, sa vyplní papierový Zápis o stretnutí, do ktorého R uvedie odôvodnenie.

Úsek mládeže

1. Na základe žiadosti FK Čadca C oznamujeme FK v kategórii žiaci U 15 sk. B, že FK Čadca C odohrá domáce MFZ v jarnej časti súť. ročníka 2013/2014 o 11.00 hod..

2. Upozorňujeme kluby I. triedy žiakov sk. A a sk. B, že 27. a 28. kolo sa bude predohrávať v mesiaci máj. Nariaďujeme zaslať vzájomné dohody predohrávok do 23.4.2014.

3. Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 13.4. 2014:

· Spartak Radôstka - TJ Kysučan Korňa (o 13.00, HP Klubina)

· MŠK Kysucké Nové Mesto B – TJ Slovan Skalité (12.4. o 10.00)

· OŠK Rudina  - Kysučan Ochodnica (12.4. o 15.30)

· FK Nesluša - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (o 13.00, predz. dosp.)

4. Nariaďujeme odohrať 18. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. A  13.4. 2014 o 10.00 hod.:

· voľný žreb - Kysučan Ochodnica

· Slovan  N. Bystrica - Tatran Oščadnica

· OŠK Rudina  - FK Reamos Kys. Lieskovec

· FK Lodno - Spartak Radôstka (o 13.30, predz. dosp.)

5. Nariaďujeme odohrať 18. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. B  13.4. 2014 o 10.00 hod.:

· ŠK Javorník Makov - Beskyd Svrčinovec

· FK Čadca C Horelica - voľný žreb

· Slovan Klokočov - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou

· TJ Kysučan Korňa - Slovan Podvysoká

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

139. Jozef Bordáč, 1212511, Kysučan Korňa – 1MFZ nepod. od 31.3.2014. DP čl. 37/3. (ZBF 10 eur).

140. Proti rozhodnutiu DK je možné, sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnia US ObFZ Kysúc.

141. DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 9.4.2014 o 14.00 hod..

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmena DL č. 17 - 13/14 16. kolo I. trieda :

·Kysučan Korňa - Slovan Nová Bystrica: Židek za Belka

·FK Nesluša - Slovan Ladonhora Vadičov: Trúchly za Kajánka

·II. liga sever 16.kolo 5.4. o 10:00 U15 Sobota 5.4. FK Čadca – KNM: Staník, Špalek O, Čepec

2. Žiadame o predloženie videozáznamu zo stretnutí 15. kola I. triedy Slovan Ladonhora Vadičov - Kysučan Korňa, Spartak Vysoká nad Kysucou – FK Nesluša, Snaha Zborov nad Bystricou - FK Čadca B Horelica v termíne do 9.4.2014 12.00 hod..

3. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 9.4. o 15:30 hod. R Macejko

4. Fyzické previerky ObFZ Kysúc sa uskutočnia dňa 11.4.2014 o 17:30 hod na štadióne FK Čadca, zúčastnia sa ich všetci R do 50 rokov. Upozorňujeme, že kto sa nezúčastní riadneho termínu FP uhradí poplatok 5 €, ktorý bol schválený na zimnom seminári. R, ktorí majú záujem rozhodovať vyššie súťaže, musia absolvovať úspešne FP v riadnom termíne.

5. Rozhodcovia si môžu na stránke ObFZ Kysúc v sekcii Rozhodcovia, tréneri a delegáti/rozhodcovia skontrolovať činnosť R za marec. Prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariát ObFZ do 9.4.2014 do 12.00 hod.

6. Ďalšie zasadnutie KR 9.4.2014 o 15:00 hod.

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Dňa 6.12.2013 sa v Bratislave uskutočnila pracovná porada predsedov a sekretárov regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Zo širokej diskusie o zavádzaní do praxe a fungovaní jednotlivých častí ISSF, pre ISSF matrika vyplynulo:

- akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napr. aj zamietnutá žiadosť, je považovaná za matričný úkon

- schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové“ schvaľovania budú o 100% drahšie ako štandardné cenníkové ceny

Synchronizácia poplatkov všetkých matrík by mala platiť od 1.7.2014.

Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, aby vzhľadom na cenovú preferenciu elektronických foriem registrácie a matričných úkonov od uvedeného termínu, začali s predstihom zriaďovať hráčske kontá (hráči, príp. rodičia) na najbližšom ObFZ, resp. RFZ.

2. Dňa 31.12.2014 skončí platnosť všetkým papierovým registračným preukazom. Od 1.1.2015 sa musia hráči preukázať len platným plastovým RP. Bez platného plastového RP rozhodca nesmie hráča pripustiť ku hre, i napriek tomu, že je overiteľný cez ISSF.

Správy zo sekretariátu

Dôrazne upozorňujeme kluby na splatnosť 3. splátky za činnosť R!

Sekretariát ObFZ bude zatvorený od 17.4.2014 do 22.4.2014.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy