Úradná správa č. 33 - 12/13

zo dňa 22. 03. 2013

Doplnenie ÚS:

 • Na základe záverov z diskusie na Konferencii ObFZ Kysúc (22.3. 2013 od 17.00) ŠTK ObFZ Kysúc vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky a stav hracích plôch nahlásených klubmi odkladá 14. kolo I. triedy dospelých na 1.5. 2013 o 17.00 hod., s výnimkou stretnutia Kysučan Korňa - Spartak Vysoká nad Kysucou (24.3. o 15.00, aréna Korňa). Prípadné dohody klubov na inom termíne nahlásiť ŠTK ObFZ Kysúc.

Delegácia: 14. kolo I. trieda dospelých Kysučan Korňa - Spartak Vysoká nad Kysucou 24.3. o 15.00 hod, UT aréna Korňa: Špalek, Sabela, M. Chovanec.

Upozornenie pre rozhodcov a kluby

 • Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

 1. V zmysle čl. 3 písm. c povoľuje ŠTK v jarnej časti súť. ročníka 2012/2013 používať schválené hracie plochy do 30.4.2013.
 2. Na základe US 19 12-13 úsek mládeže bod 2. Zaťažujeme TJ Slovan Podvysoká – žiaci sumou 30 eur za neúčasť na žiackom turnaji – záväzná prihláška.
 3. Na základe US 19 12-13 úsek mládeže bod 2. Zaťažujeme TJ Beskyd Svrčinovec – dorast sumou 30 eur za neúčasť na žiackom turnaji – záväzná prihláška.
 4. Nariaďujeme odohrať 15. kolo QUICK SPORT I. triedy 31.3. 2013 o 15.00 hod:
 • TJ Nesluša - Kysučan Korňa
 • ŠK Čierne - TJ Olešná
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - OŠK Rudina  (HP Povina)
 • TJ Beskyd Svrčinovec - Slovan Rudinská
 • Slovan Podvysoká - Tatran Krásno nad Kysucou B
 • Snaha Zborov nad Bystricou - FK Čadca B Horelica
 • Tatran Turzovka - Spartak Vysoká nad Kysucou(HP Futbalová aréna v Korni 30.3. o 18.00)

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Dňa 19.3. 2013 úspešne absolvoval teoretické skúšky R Hlava.
 2. KR ObFZ Kysúc žiada R: Buček, Červenec, Dikoš, Janec, Slafkovský, Škorník, Šlapka, Cisarik a A. Špalek, aby sa bezpodmienečne dostavili na sekretariát ObFZ v Čadci do 3. 4. 2013 za účelom vyplnenia formulára dotknutej osoby a evidenčnej karty. Zo sebou priniesť fotografiu v el. podobe (priniesť na nosiči alebo poslať emailom). V prípade nejasností sa obráťte na sekretariát ObFZ Kysúc telefonicky na číslo 0908934081 (Rumanová) alebo mailom na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk
 3. Ďalšie zasadnutie KR 28.3.2013 o 15.00 hod.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

 1. Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôrazne upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.
 2. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru upozorňujeme kluby, že pri poklese kaucie pod 21 eur sú povinné doplniť kauciu na 50 eur v zmysle dohodnutých pravidiel pre doplnenie kaucie.
 3. Doplatky klubov na doplnenie kaucie na 50 eur (kluby doplatia/doplnia uvedenú sumu, pretože vyčerpali viac ako 21 eur) I. trieda: Vysoká 84 eur, Zborov 31 eur, Podvysoká 90 eur, Svrčinovec 29,50 eur, Čadca B 34 eur, Korňa 59 eur, Rudinská 84 eur, Nesluša 25 eur, Krásno B 39 eur, KNM B 58,50 eur, Rudina 39,50 eur . II. trieda: Ochodnica 33 eur, Snežnica 45,50 eur, Radôstka 31 eur, Makov B 41 eur, Oščadnica 15 eur.
 4. Upozorňujeme kluby, aby si vo vlastnom záujme kontrolovali a viedli evidenciu zostatkov kaucie.
 5. Nedoplatky klubov za poplatky a pokuty: Raková 3,5 eur (US č. 9/ KM14); N. Bystrica 10 eur (US č. 6/ KM 1); Makov 35 eur (US č. 15/ ŠTK 12); Vysoká 10 eur (US č. 15/DK 72) a 33 + 7 eur (US č. 17/ DK 90),; Zborov 10 eur (US č. 16/DK 80) a 10 eur (US č. 16/DK 81), Krásno B 3,5 eur (US č. 17/ ŠTK 5), Oščadnica 3,5 eur (US č. 17/ KM 4), KNM Povina 33 + 7 eur (US č. 17/ DK 92), Čadca B 10+ 10 eur (US č. 20/ DK 113)
 6. Žiadame OŠK Snežnica predložiť doklad o zaplatení doplatku 87,18 eur za činnosť R.
 7. Splatnosť všetkých pokút a poplatkov je 14 dní od uverejnenia v US pod následkami disciplinárnych opatrení a pozastavenia matričných úkonov.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 1. Overiť totožnosť hráča pri transfere je možné aj na sekretariáte ObFZ Kysúc za poplatok 1 eur.
 2. SsFZ dodal na ObFZ Kysúc medaily pre súťaže žiakov a rozlišovacie vesty. Kluby hrajúce súťaže SsFZ si ich môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Kysúc.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy