Úradná správa č. 33 - 10/11

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

 1. Zasadnutia Športovo-technickej komisie (ŠTK) a a komisie mládeže, ktorá je jej súčasťou, sa budú od jarnej časti 2010/2011 uskutočňovať VŽDY V STREDU OD 14.00 hod.!
 2. Nariaďujeme R a DZ doručovať zápisy o stretnutí (originál + 2 kópie) na ObFZ najneskôr do stredy 12.00 hod.!
 3. Hráčom v kategóriách žiaci a dorast, ktorým platnosť RP skončila k 31.12. 2010 a spĺňajú podmienky uvedené v Rozpise súťaží – čl. 9 písm. b a čl. 10 písm. b., ŠTK povoľuje dohrať súťažný roč. 2010/2011 na tento RP.
 4. Vyzývame kluby ObFZ Kysúc, aby nahlásili zmeny štatutárnych zástupcov a riadiacich funkcionárov.
 5. Zaťažujeme poplatkom vo výške 10 eur nasledovné kluby: Slovan Ľ. Horný Vadičov, Tatran Krásno nad Kysucou, REaMOS K. Lieskovec, TJ Olešná, Spartak Radôstka, Kysučan Ochodnica, Polom Raková, Slovan N. Bystrica – neúčasť na Aktíve!

Úsek dospelých

Nariaďujeme odohrať MFZ 17. kola QUICK SPORT I. triedy 17.4. 2011 o 16.00:

 • FK Čadca B – ŠK Čierne
 • Spartak Vysoká nad Kys. – Slávia Staškov
 • FK Lodno – FK Nesluša
 • ŠK Radoľa – Kysučan Korňa
 • Tatran Turzovka – OŠK Rudina
 • Beskyd Svrčinovec – Slovan Ľadonhora H. Vadičov
 • Snaha Zborov – Tatran Oščadnica

Nariaďujeme odohrať MFZ 11. kola QUICK SPORT II. triedy 17.4. 2011 o 16.00:

 • Tatran Krásno n./ Kysucou B – Javorník Makov B 16.4.
 • MŠK Kys. N. M. B - Povina – TJ Olešná ihr. Povina
 • REaMOS K. Lieskovec B – Rozkvet Klubina 16.4. 14.00
 • OŠK Snežnica – Slávia Zákopčie
 • Spartak Radôstka – Kysučan Ochodnica

Výsledky 1. kola 4. roč, QUICK SPORT Kysuckého pohára:

 • Oščadnica – Lodno 3:4
 • Staškov – Turzovka 0:4
 • Ochodnica – Svrčinovec 2:4

Vyžrebovanie 2. kola QUICK SPORT Kysuckého pohára:

 • Lodno – K. Lieskovec
 • Turzovka – Podvysoká
 • Svrčinovec – Makov
 • Radôstka/Zborov – S. Bystrica

Nariaďujeme odohrať zápasy 2. kola v termíne najneskôr do 30.4. 2011 Termíny a miesto stretnutia nariaďujeme nahlásiť na ObFZ!

Úsek mládeže

Na základe oznámenie klubu Slávia Zákopčie, nariaďujeme Slovanu Ľ. Horný Vadičov vysporiadať medzioddielovú pohľadávku v prospech Zákopčia (ÚS č. 12 2010/2011 – 24.9. 2010 – MFZ I. trieda dorast, 13. kolo)!

Nariaďujeme odohrať 17. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 17.4. 2011 o 13.30:

 • Tatran Krásno nad Kys. B – REaMOS K. Lieskovec 16.4
 • Slovan Povina – Kysučan Korňa
 • Pokrok Stará Bystrica – Slávia Zákopčie
 • Tatran Oščadnica – Slovan Horný Vadičov 16.4. 14.00
 • Spartak Radôstka – Kysučan Ochodnica
 • Spartak Vysoká nad Kys. – voľný žreb
 • FK Lodno – voľný žreb

Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 17.4. 2011:

 • OŠK Snežnica – OŠK Rudina 14.00
 • FK Lodno – FK Nesluša 11.30
 • Spartak Radôstka – Kysučan Ochodnica 11.30
 • Slovan N. Bystrica – voľný žreb

Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 17.4. 2011:

 • Slovan Podvysoká – Polom Raková 11.30
 • Kysučan Korňa – FK Čadca C 11.30
 • Slovan Klokočov – Beskyd Svrčinovec 11.30, ihr. Olešná
 • TJ Olešná – voľný žreb

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 132. DK opravuje bod č. 131 v ÚS č.26. týkajúci sa trénera mužstva ŠK Radoľa (Milan Sklenář). Opravené znenie: 2 MFZ nepodmienečne od 4.11. 2010.
 • 133. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 134. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Školenie nových R pokračuje 2.4. (sobota) o 10.00 a 8.4. (piatok) o 17.00 hod. v priestoroch ObFZ Kysúc.
 2. Posledný termín teoretický previerok je 8.4. o 16.00. Zúčastnia sa: Kamenišťák, Kopásek, Krenželák, Kuriak, Ohrádka, Ondrušek, Žáková.
 3. Predvolávame R T. Staník a J. Vojtuš na 8.4. o 15.30 hod.
 4. Berieme na vedomie list R Krenželáka ohľadom ukončenia výkone rozhodcovskej funkcie.
 5. Upozorňujeme všetkých R na povinnosť doručovať zápisy z MFZ do stredy z dôvodu presunutia zasadaní odborných komisií od jarnej časti zo štvrtka na stredu.
 6. Žiadame R J. Čambora, R. Čambora, B. Kopásek, R, Kubica, M. Ševčik doplniť chýbajúce údaje k dokumentácii zoznamu R.
 7. Ospravedlnení: Kubica – 25.3.-15.4., Bohovič – do ukončenia PN, Ondrušek – do konca súťažného ročníka.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Na základe úprav zákona Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny došlo k zmenám pri vyplácaní rozhodcov (R) a delegátov (DZ), z čoho vyplýva klubom, okrem iného, povinnosť nahlasovať R na sociálnu poisťovňu. Problematiku objasnil ObFZ Kysúc na Aktíve pred jarnou časťou a prostredníctvom mailu zaslal potrebné údaje R a DZ a vzor dohody o vykonaní práce.

Rozhodcov a delegátov má povinnosť domáci klub/družstvo nahlásiť najneskôr deň pred začiatkom výkonu práce na sociálnu poisťovňu a následne ich odhlásiť. Možný je aj druhý variant, a to nahlásenie všetkých R a DZ a ich odhlásenie až po sezóne. V tomto prípade pribudne práca s mesačnými výkazmi, ale na druhej strane odbudne každotýždenné nahlasovanie a odhlasovanie jednotlivých R a DZ.

Od novej sezóny pristúpi ObFZ Kysúc po vzore SsFZ a SFZ k vyplácaniu odmien priamo cez zväz. Klubom odpadne administratíva a na ObFZ budú zasielať zálohové platby, ktoré im budú následne faktúrované a vyúčtované.

V prípade nejasností (nie všetky kluby sa zúčastnili aktívu), kontaktujte sekretariát ObFZ.

Zmeny v Rozpise súťaže:

ŠK Javorník Makov

 • Pošta: Peter Kubinec, Makov 298, 023 56
 • Predseda: Peter Kubinec – 0905348390
 • Tajomník: Juraj Šustek – 0908909772
 • web: www.skmakov.tym.sk; mail: skjavornikmakov@gmail.com

Tatran Krásno nad Kysucou

 • Prezident: Emil Sýkora – 0918348650
 • Manažér: Miroslav Pupík – 0905850623

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Eduard Gábriš, sekretár ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy