Úradná správa č. 32 - 16/17

zo dňa 10.03.2017

 

Sekretariát ObFZ Kysúc bude otvorený v úradných hodinách

Streda  10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00 z dôvodu PN.

Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

Pre vytvorenie hráčskeho konta môžete využiť aj  najbližšie matričné miesto ObFZ Žilina (Pivovarská 1058, Žilina).

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. Z dôvodu odhlásenia MŠK Kysucké Nové Mesto B - Povina zo VI. ligy dospelých ObFZ Kysúc, ŠTK v zmysle SP čl.12/4 považuje družstvo za vypadávajúce. ŠTK anuluje všetky dosiahnuté  výsledky MŠK Kysucké Nové Mesto B - Povina. Družstvá vyžrebované s MŠK Kysucké Nové Mesto B - Povina budú mať v ostatných stretnutiach jarnej časti voľno. A zároveň MŠK Kysucké Nové Mesto B - Povina zaťažujeme poplatkom  podľa RS čl.28/12 sumou 500 eur.

2. Upozorňujeme kluby VI. ligy ObFZ Kysúc, že mužstvo FK Nesluša odohrá všetky domáce MFS jarnej časti na HP Slovan Rudinská Sobota UHČ.

3.Berieme na vedomie oznámenie TJ Tatran Krásno nad Kysucou o zmene klubového manažéra: Miloš Jakubec, tel.č. 0905 155 095,email - milosjakubecpk@gmail.com

Úsek mládeže:

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičný futbalový turnaj:

• Turnaj starších žiakov roč. 2002 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 18.3.2017. Turnaj uzatvorený: Čierne, Krásno, Snežnica, Makov, Stará Bystrica, Turzovka, Zborov Nad Bystricou, KNM, Skalité, Čadca U15, Čadca U 14, Oščadnica.

Propozície a harmonogram turnaja sú zverejnené na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty

2. Vzájomná dohoda:

MFS IV. liga  U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Nesluša - FK Slávia Staškov 17.kolo dňa 01.04.2017 o 12.00 hod, HP FK Slávia Staškov

MFS IV. liga  U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Nesluša - MŠK Snežnica 19.kolo dňa 16.04.2017 o 10.00 hod, HP MŠK Snežnica

MFS IV. liga  U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Nesluša - TJ Slovan Skalité 23.kolo dňa 13.05.2017 o 14.00 hod, HP TJ Slovan Skalité

MFS IV. liga  U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Nesluša - TJ Kysučan Korňa 25.kolo dňa 28.05.2017 o 12.00 hod, HP TJ Kysučan Korňa

MFS IV. liga  U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Nesluša - ŠK Čierne 27.kolo dňa 10.06.2017 o 12.00 hod, HP ŠK Čierne

3. Neschvaľuje vzájomnú dohodu:

MFS IV. liga  U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Nesluša - TJ Tatran Oščadnica 15.kolo dňa 01.05.2017 o 12.00 hod, HP TJ Tatran Oščadnica (Chýba súhlas TJ Tatran Oščadnica)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.  KR plánuje v zimnom období (marec 2017) školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

Matričná komisia - Peter Kubinec

Registračný a prestupový poriadok  (účinný od 2.12.2016)

1. Registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do 15.3.kalendárneho roka.

2. Transfer (prestup s obmedzením) schválený v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom období - pre transfer s obmedzením (1.1.2017 – 31.3.2017) predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom) období transfer bez obmedzenia (do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017). Zároveň je však potrebné dodržať pri uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5 (štart v jednom súťažnom ročníku len za dva kluby).

VV SFZ na svojom zasadnutí 2.12.2016 v Bratislave schválil, s platnosťou od 2.12.2016 zmeny a doplnenia RaPP. Pre amatérsky futbal vyberáme najdôležitejšiu zmenu čl. 19, bod 2:

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

d) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

 

Správy zo sekretariátu

1.Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy