Úradná správa č. 32 - 15/16

zo dňa 25.03.2016

 

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 18.03.2016 o.i.

VV schválil:

1.  Nominačnú listinu rozhodcov pre jarnú časť súť. ročníka 2015/2016

2. Adeptov na školenie licencie A SsFZ pre R (Štefan, Dikoš)

VV zobral na vedomie:

1. Aktuálne informácie.

2. Vyhodnotenie zimných halových turnajov.

3. Vyhodnotenie seminára R.

4. Prípravu jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016.

5. Prípravu stretnutia zástupcov družobných zväzov.

6. Správu hospodárskej komisie

 

Konferencia ObFZ – Stanislav Špila

Konferencia  na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.03.2016

Konferencia schválila:

1. Členov mandátovej komisie :  Milan Černák, Štefan Plaček, Michal Kloták

Členov návrhovej komisie:  Peter Chmúra, Miroslav Laš, Rodoslav Ďurinka

Overovateľov zápisnice:  František Mrmus, Rastislav Zeman

2. Program Konferencie ObFZ

3. Návrh rozpočtu na r. 2016.

4. Delegáta konferencie SsFZ – Peter Macek

5. Návrh uznesenia.

Konferencia berie na vedomie:

1. Správu mandátovej komisie

2. Správu revíznej komisie

3. Správu o činnosti VV od posledného zasadania.

4. Informáciu o hospodárení ObFZ r. 2015

5. Správu mandátovej komisie

6. Hodnotenie priebehu jesennej časti súť. ročníka 2015/2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. ŠTK berie na vedomie:

a) Zmenu štatutára TJ Slovan Podvysoká od 14.2.2016

Predseda klubu (štatutár)– Ľuboš Baláž, 0908207040,

b) Zmenu čísla účtu TJ Kysučan Korňa: SK9109000000005110268668,

c) Oznámenie o odhlásení TJ Beskyd Svrčinovec zo súťaže mužov VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc.

2. ŠTK nariaďuje:

Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 15. kolo dňa 03.04.2016 o 15.30 hod.:

TJ Slovan Nová Bystrica - FK Polom Raková

FK Čadca (B) - TJ Slovan Rudinská (HP Horelica)

FK Tatran Turzovka - TJ Tatran Oščadnica

ŠK Radoľa - FK Nesluša

TJ Kysučan Ochodnica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

TJ Slovan Podvysoká - TJ Pokrok Stará Bystrica

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

67. D.org. podľa DP čl. 17/13 a RS čl. 23/12 dáva klubom a delegovaným osobám na vedomie, že tresty uložené na časové obdobie kratšie ako 6 mesiacov boli prerušené po skončení jesennej časti ročníka 2015/2016 dňa 26.10.2015, Zvyšok trestu začne plynúť po začatí jarnej časti ročníka 2015/2016 dňa 27.3.2016 Uvedené sa vzťahuje na týchto previnilcov:

a) Pavol Kulla, tréner družstva Beskyd Svrčinovec – zvyšok trestu 1 mesiac a 21 dní.

b) Šumský Anton, vedúci družstva Pokrok Stará Bystrica – zvyšok trestu 2 mesiace a 25 dní.

68. D.org. dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 do jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 u týchto previnilcov:

a) Roland Kotrč (1242291) OŠK Rudina B – 1 MFS

b) Patrik Žubor (1253007) OŠK Rudina B – 3 MFS

c) Jakub Kuric (1225014) Spartak Radôstka – 1 MFS

d) František Kirn (1181649) Pokrok Stará Bystrica – 3 MFS

e) Miroslav Furdan (1251061) Tatran Turzovka – 1 MFS

f) Martin Turiak (1174735) Slovan Podvysoká – 1 MFS

g) Erik Furdan (1277532) Tatran Turzovka – 1 MFS

h) Martin Kravec (1179113) Slovan Rudinská – 1 MFS

i) Martin Malík (1234919) Slovan Rudinská – 1 MFS

j) Richard Staškovan (1135073) Beskyd Svrčinovec – 1 MFS

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Obsadenie DZ: VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo

•TJ Slovan Rudinská - FK Tatran Turzovka (SO 26.03. o 15.00) Moják

•FK Nesluša - TJ Kysučan Ochodnica (SO 26.03. o 15.00) Ploštica

•TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou Vrtel

•MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ Slovan Podvysoká (HP Povina) Š. Vojtuš

2. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 30.3.2016 o 16:30 hod. R: P. Ježík , Krenželák

3. Fyzické previerky R ObFZ Kysúc sa uskutočnia dňa 22.4.2016 o 18:00 hod. R predložia pred vykonaním FP lekárske potvrdenie.

4. KR udeľuje napomenutie R J. Vojtuš za oneskorené ospravedlnenie.

5. Školenie nových R sa začína dňa 1.4.2016 o 16:00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

 

Správy zo sekretariátu

VV SsFZ pozýva širšiu futbalovú verejnosť na zasadnutie, ktoré bude venované Zákonu o športe. Na zasadnutí vystúpia autori zákona z Učenej právnickej spoločnosti na čele s Petrom Sepešim. Autori priblížia Zákon a tiež zodpovedia otázky, ktoré vzídu z diskusie. Zasadnutie sa uskutoční 13.04.2016 v kongresovej sále Okresného úradu, námestie Ľ. Štúra 1 v Banskej Bystrici o 15.00 hod. V prípade, že máte záujem sa tohto zasadnutia zúčastniť, pošlite záväznú prihlášku do 31.03.2016 na e-mailovú adresu maria.janosova@futbalnet.sk, v tvare - meno a priezvisko, telefónny kontakt a organizácia, ktorú zastupujete.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy