Úradná správa č. 32 - 13/14

zo dňa 28.3. 2014

Výkonný výbor ObFZ Kysúc – Stanislav Špila

Na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.03.2014 okrem iného

schválil:

1.Vyhodnotenie seminára rozhodcov.

2.Nominačné listiny R pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014.

3.Organizáciu stretnutia družobných zväzov dňa 31.03.2014 v Čadci.

4.Organizáciu a program aktívu oddielov dňa 21.03.2014.

zobral na vedomie:

1.Správu hospodárskej komisie o platobnej disciplíne .

2.Výklad nového disciplinárneho poriadku.

3.Organizáciu konferencie mládeže SsFZ dňa 28.03.2014.

Závery aktívu ŠTK oddielov v pôsobnosti ObFZ Kysúc.

1.Na základe záverov aktívu ŠTK klubov v pôsobnosti ObFZ Kysúc v prípade delegovania R z družobných zahraničných zväzov resp. ObFZ Žilina bude na stretnutie delegovaný delegát zväzu.

2. V prípade požiadavky klubu na obsadenie funkcie delegáta zväzu, náklady spojené z účasťou na stretnutí znáša oddiel, ktorý si delegáta vyžiadal v zmysle ekonomických smerníc ObFZ Kysúc.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. V zmysle čl. 27/9 Rozpisu súťaže zaťažujeme poplatkom 10 eur nasledujúce FK: TJ Beskyd Svrčinovec, TJ Slovan Zákopčie, TJ Kysučan Ochodnica, OŠK Snežnica, TJ Slovan Rudinská, TJ Slovan Podvysoká – neúčasť na aktíve. (ZBF 10 eur)

Úsek dospelých

1.Schvaľujeme výsledky 14. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať 14. kolo I. triedy (dohrávka) OŠK Rudina – TJ Beskyd Svrčinovec dňa 8.5.2014 o 16.30 hod..

3. Opätovne nariaďujeme predložiť súpisky A mužstiev dospelí: FK Čadca, TJ Beskyd Svrčinovec, mládež: FK Čadca.

4. Nariaďujeme odohrať 16. kolo QUICK SPORT I. triedy 6.4. 2014 o 15.30 hod.:

· Kysučan Korňa - Slovan Nová Bystrica

· Tatran Turzovka - Snaha Zborov nad Bystricou (HP Zborov)

· FK Čadca B Horelica - Slovan Podvysoká (HP Horelica)

· Tatran Krásno nad Kysucou B - TJ Beskyd Svrčinovec (5.4. o 15.00)

· MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - Slovan Rudinská (HP Povina)

· OŠK Rudina - Spartak Vysoká nad Kysucou

· FK Nesluša - Slovan Ladonhora Vadičov

5. Nariaďujeme odohrať 10. kolo QUICK SPORT II. triedy 6.4. 2014 o 15.30 hod.:

· Spartak Radôstka - Javorník Makov B (HP Klubina o 12.30)

· TJ Beskyd Svrčinovec B - FK Lodno (5.4. o 15.30)

· OŠK Snežnica - Slávia Zákopčie

· TJ Olešná - Kysučan Ochodnica

· Tatran Oščadnica - Rozkvet Klubina (HP Klubina o 15.30)

Úsek mládeže

1. Na Základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať 15. kolo I. triedy žiaci sk. B TJ Kysučan Korňa – FK Čadca C dňa 3.4.2014 o 15.00 hod. (ZBF 5 eur Korňa).

2. Upozorňujeme kluby I. triedy žiakov sk. A a sk. B, že 27. a 28. kolo sa bude predohrávať v mesiaci máj. Nariaďujeme zaslať vzájomné dohody predohrávok do 23.4.2014.

3. Nariaďujeme odohrať 17. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. A  6.4. 2014:

· FK Lodno - voľný žreb

· Spartak Radôstka - OŠK Rudina  (HP Klubina o 10.30, predz. dosp.)

· FK Reamos Kys. Lieskovec - Slovan  N. Bystrica (o 9.30)

· Tatran Oščadnica - Kysučan Ochodnica (5.4. o 10.00)

4. Nariaďujeme odohrať 17. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. B  6.4. 2014 o 10.00 hod.:

· TJ Kysučan Korňa - ŠK Javorník Makov

· Slovan Podvysoká - Slovan Klokočov

· TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - FK Čadca C Horelica

· voľný žreb - Beskyd Svrčinovec

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

137. Denis Slabý, 1207555, FK Čadca B – 1MFZ nepod. od 24.3.2014. DP čl. 37/3. (ZBF 10 eur).

138. Proti rozhodnutiu DK je možné, sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmena DL č. 16 - 13/14 Slovan Ladonhora Vadičov - Kysučan Korňa: Mikula, Čepec, Kajánek

2. Oznamujeme predbežný termín fyzických previerok R 11.4.2014.

3. Dôrazne upozorňujeme R na správne vypisovanie el. zápisov a papierových zápisov pod následkami disciplinárnych opatrení.

4. Ďalšie zasadnutia KR sa uskutoční 9.4.2014 o 14.30 hod..

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Dňa 6.12.2013 sa v Bratislave uskutočnila pracovná porada predsedov a sekretárov regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Zo širokej diskusie o zavádzaní do praxe a fungovaní jednotlivých častí ISSF, pre ISSF matrika vyplynulo:

- akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napr. aj zamietnutá žiadosť, je považovaná za matričný úkon

- schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové“ schvaľovania budú o 100% drahšie ako štandardné cenníkové ceny

Synchronizácia poplatkov všetkých matrík by mala platiť od 1.7.2014.

Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, aby vzhľadom na cenovú preferenciu elektronických foriem registrácie a matričných úkonov od uvedeného termínu, začali s predstihom zriaďovať hráčske kontá (hráči, príp. rodičia) na najbližšom ObFZ, resp. RFZ.

2. Dňa 31.12.2014 skončí platnosť všetkým papierovým registračným preukazom. Od 1.1.2015 sa musia hráči preukázať len platným plastovým RP. Bez platného plastového RP rozhodca nesmie hráča pripustiť ku hre, i napriek tomu, že je overiteľný cez ISSF.

3. Upozorňujeme kluby aby od teraz používali len nové formuláre primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie (spoznáte ich poľa toho, že majú logo SFZ a Futsalu).

4. Upozorňujeme klubových manažérov, aby pravidelne kontrolovali svoje kontá ISSF z dôvodu prestupového obdobia.

Správy zo sekretariátu

Dôrazne upozorňujeme kluby na splatnosť 3. splátky za činnosť R do 30.3.2014.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy