Úradná správa č. 32 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Z dôvodu tlačovej chyby v Rozpise súťaží ObFZ Kysúc pri začiatkoch MFS upozorňujeme, že správne začiatky MFZ sú uverejnené v úradných správach v zmysle čl. 63/1 súťažného poriadku.

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 16. kola QUICK SPORT I. triedy zo dňa 8.4.2012.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 11.4.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 12. kola QUICK SPORT II. triedy zo dňa 8.4.2012.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 11.4.2012.

5. Berieme na vedomie list FK Čadca B.

6. Nariaďujeme OŠK Rudina doručiť na ObFZ Kysúc video z MFZ 16. kola I. triedy v termíne do 17.4.2012.

7. Schvaľujeme zmenu UHČ na základe žiadosti a vzájomnej dohody 13. kola II. triedy K. Lieskovec B – Podvysoká B na 17.00 hod.

8. Na základe žiadosti FK REaMOS Kysucký Lieskovec B nariaďujeme odohrať 15. kolo II. triedy K. Lieskovec B – Klubina 28.4.2012 o 17.00 hod.

9. Na základe oznámenia TJ Kysučan Korňa sa 17. kolo I. triedy TJ Kysučan Korňa – OŠK Rudina odohrá na HP Futbalová aréna Korňa (umelá tráva, odporúčame použiť vhodnú obuv turfy, gumotextil, lisované bez koľajničiek - gumené štuple).

10. Nariaďujeme odohrať 18. kolo QUICK SPORT I. triedy 22.4. 2012 o 16.00 hod.:

 • FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov
 • TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Beskyd Svrčinovec
 • TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - FK Čadca B
 • ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa
 • OŠK Rudina - FK Lodno
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B - FK Slávia Staškov (HP Povina)
 • TJ Tatran Krásno nad Kysucou B - FK Nesluša (21.4. o 15.00 hod.)

11. Nariaďujeme odohrať 14. kolo QUICK SPORT II. triedy 22.4. 2012 o 16.00 hod.:

 • TJ Slovan Podvysoká B - TJ Kysučan Ochodnica (predz. A o 13.30 hod.)
 • TJ Olešná - voľný žreb
 • FK Tatran Oščadnica - voľný žreb
 • ŠK Javorník Makov B - OŠK Snežnica (21.4. o 16.00 hod.)
 • TJ Rozkvet Klubina - TJ Spartak Radôstka
 • TJ Slávia Zákopčie - FK REaMOS Kysucký Lieskovec B

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledok 16. kola QUICK SPORT I. triedy dorast zo dňa 8.4.2012.

2. Schvaľujeme priebežnú neúplnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 11.4.2012

3. Na základe oznámenia TJ Kysučan Korňa 17. kolo I. triedy dorast TJ Kysučan Korňa – FK REaMOS Kysucký Lieskovec, HP Futbalová aréna Korňa, predzápas dospelých (umelá tráva, odporúčame použiť vhodnú obuv turfy, gumotextil, lisované bez koľajničiek - gumené štuple).

4. Na základe oznámenia TJ Spartak Radôstka oznamujeme, že TJ Spartak Radôstka v kategórii žiaci sk. A odohrá domáce MFZ v jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 v nedeľu o 13.00 hod.

5. Zmena UHČ 8. kolo I. triedy žiaci sk. A TJ Spartak Radôstka – TJ Slovan Rudinská 15.4.2012 o 13.00 hod..

6. Nariaďujeme odohrať 18. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 22.4. 2012 o 13.30 hod:

 • FK Tatran Oščadnica - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov (21.4. o 14.00 hod.)
 • TJ Kysučan Ochodnica - TJ Beskyd Svrčinovec (21.4. o 16.00 hod.)
 • TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Nová Bystrica
 • voľný žreb - TJ Kysučan Korňa
 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec - TJ Slovan Skalité (predz. A o 13.30 hod.)
 • TJ Slovan Podvysoká - TJ Spartak Radôstka (21.4. o 16.00 hod.)
 • voľný žreb - FK Nesluša

7. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 22.4. 2012:

 • TJ Slovan Nová Bystrica - OŠK Rudina (o 10.30 hod.)
 • FK Lodno - FK Nesluša (o 14.00 hod.)
 • MŠK Snežnica - TJ Spartak Radôstka (o 14.00 hod.)
 • TJ Slovan Rudinská - voľný žreb

8. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 22.4. 2012 o 10.00 hod.:

 • FK Klokočov - TJ Slávia Zákopčie (HP Olešná)
 • TJ Beskyd Svrčinovec - FK Polom Raková (21.4. o 13.30 hod.)
 • TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká (o 10.00 hod.)
 • FK Čadca C - TJ Olešná (HP Horelica)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

Zápis zo zasadnutie dňa 11.4. 2012

136. Jaroslav Korduliak, 900128, FK Čadca B - 1MFZ nepodmienečne od 9.4.2012. DP 1/5 a.

137. Vladislav Zjavka, 910628, Slávia Zákopčie – 1MFZ nepodmienečne od 9.4.2012. DP 1/5 a.

138. Rastislav Kucharčík, 930223, REaMOS Kysucký Lieskovec, dorast – 1MFZ nepodmienečne od 9.4.2012. DP 1/5 a.

139.a) Jaromír Švík, 921116, Slávia Zákopčie; b) Miroslav Kopásek, 800808, ŠK Čierne; c) Jakub Kazík, 910812, Spartak Vysoká nad Kysucou – 1 MFZ nepodmienečne za 4 ŽK od 9.4.2012. DP 1/13 - 5 a.

140. Vladislav Zjavka, 910628, Slávia Zákopčie – 1MFZ nepodmienečne za 4 ŽK po odpykaní trestu za ČK. DP 1/13 – 5 a.

141. DK berie na vedomie mailové podanie od Miroslava Pupíka a konštatuje, že toto nespĺňa náležitosti článku 31/2 DP.

Zápis zo zasadnutie dňa 13.4. 2012

142. DK vyhovuje žiadosti hráča Nemanju Bukviča, 890709, Krásno B, a mení trest na podmienečný na 1 MFZ do 30.6. 2012. DP 31/2. Menovanému sa vyhovuje pod podmienkou, nenastúpi v jarnej časti roč. 2011/2012 za B mužstvo v I. triede.

143. DK vyhovuje žiadosti hráča Michala Tomčalu, 880919, Krásno B, a mení trest na podmienečný na 1 MFZ do 30.6. 2012. DP 31/2. Menovanému sa vyhovuje pod podmienkou, nenastúpi v jarnej časti roč. 2011/2012 za B mužstvo v I. triede.

144. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

145. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. Ospravedlnení: Podolák 14.-15.4.2012 , Špalek 15.4. a 1.5.2012.

2. Fyzické previerky sa uskutočnia 27.4. 2012 o 18.00 hod. na štadióne FK Čadca. Účasť R povinná!

3. Pozývame na zasadnutie dňa 20.4. 2012 o 15.30 hod. rozhodcov navrhnutých na Licenciu A: T. Čuboň a L. Belko.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

1. Dávame do pozornosti klubom, ktorých žiacke družstvá štartujú v súťažiach mladších žiakov SsFZ a SF, že na sekretariáte ObFZ si môžu vyzdvihnúť medaily pre odmeňovanie najlepších hráčov po zápasoch.

2. Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF), seminár pre ObFZ Kysúc a jeho kluby sa konal v Čadci dňa 30.3. 2012, odporúčame funkcionárom preštudovať si verejne dostupné informácie k projektu, nakoľko ten zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agenduZ klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto je vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu Jána Letka, výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dokumenty sú v PDF forme dostupné na stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf. Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty:Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez menu na stránke http://www.futbalsfz.sk v časti Projekty - podmenu ISSF.Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež sekciu venovanú Novelizácii noriem SFZ.

3. ISSF prechádza do ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF manažér".
Na stránke projektu ISSF (
www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti "Registračné formuláre" formulár "Registračný formulár Klubový ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (osoby) je registrácia neplatná. Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/products/reader.html). V prípade akýchkoľvek problémov je k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte manažéra projektu ISSF.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy