Úradná správa č. 31 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1.Upozorňujeme FK hrajúce VI.ligu QUICK SPORT na kritéria pri postupe v nadstavbovej časti RS ObFZ Kysúc čl.19:

•  vyšší počet bodov zo vzájomných MFS,

•  gólový rozdiel zo vzájomných MFS,

•  vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných MFS.

 

2.Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 je stanovený na 14.04.2019 o 15:30 hod.

 

3.Začiatok nadstavbovej časti  súťažného ročníka 2018/2019 je stanovený na 28.4.2019 o 16:00 hod.

 

Upozorňujeme FK na kritéria pre rozlosovanie nadstavbovej časti:

1.kolo A1-B4,A2-B3,A3-B2,A4-B1  5.kolo – opačné poradie ako 1.kolo

2.kolo B3-A1,B4-A2,B1-A3,B2-A4  6.kolo – opačné poradie ako 2.kolo

3.kolo A1-B2,A2-B1,A3-B4,A4-B3  7.kolo – opačné poradie ako 3.kolo

4.kolo B1-A1,B2-A2,B3-A3,B4-A4  8.kolo – opačné poradie ako 4.kolo

 

4. V prípade zmeny termínu na základe spoločenských udalostí doporučujeme FK zmenu opačného poradia podania formou vzájomnej dohody!!!

 

Úsek mládeže:

1.  Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019:

V.  liga U 19 QUICK SPORT - 06.-07.april 2019

IV. liga U 15 QUICK SPORT - 20.-21.april 2019

IV. liga U 13 QUICK SPORT -  04.-05.maj 2019

 

2. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

 

• Turnaj starších žiakov roč. 2004 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 16.03.2019 (sobota).

K dnešnému dňu sú prihlásení: Dunajov, Čierne, Skalité, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Podvysoká, Kysucké Nové Mesto, Čadca,

 

3. Oznamujeme klubom ktoré majú prípravky, že ObFZ Kysúc  poriada dňa 16.3.2019 vo futbalovej aréne Korňa

turnaj prípraviek. Štartovné 0 eur. Kluby, ktoré majú záujem o účasť, nech zasielajú emailom potvrdenie

o účasti na sekretariát ObFZ - t.z. aj tí, ktorí účasť predbežne potvrdili telefonicky.

/sekretariat@obfzkysuc.sk/

Doposiaľ potvrdili účasť tieto mužstvá:

Slovania Korňa, Rudina, Snežnica, Vadičov, Turzovka, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Krásno nad Kysucou, Stará Bystrica, Raková, Snežnica, Lodno, Oščadnica

Propozície budú zaslané na emailové adresy  prihlásených klubov a taktiež uverejnené na stránke ObFZ Kysúc.


Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

 

1. Zimný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční 2.3.2019 (sobota) od 9.00 v Čadci (zasadačka ObFZ Kysúc). Po ukončení seminára 2.3.2019 od 13.00 sa uskutoční v Krásne nad Kysucou (telocvičňa SOŠ drevárska a stavebná) 9.ročník futbalového turnaja R a DZ.  Účasť všetkých R a DZ na doškoľovacom seminári nutná!!! Žiadame R a DZ o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitosti tak, aby sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

 

Program zimného doškoľovacieho seminára

sobota 2.3.2019, zasadačka ObFZ Kysúc v Čadci

09:00              Otvorenie seminára (Moják)

09:00 – 09:30 Vystúpenie členov VV (Špila, Šlapka)

09:30 – 10:30 Odborná prednáška z PF (Očenáš - lektor SFZ)

10:30 – 11:00 Test z PF (Mosor, Kolesnáč, Súhrada)

11:00 – 11:30 Vyhodnotenie testu (Mosor)

11:30 – 12:00 Pokyny k jarnej časti, diskusia (Moják)

12:00 Ukončenie seminára

2. Žiadame R aby zaslali na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk svoje aktuálne údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo účtu do 27.2.2019 z dôvodu uzatvorenia zmlúv o dobrovoľníckej činnosti na ďalšie obdobie.

3. Školenie nových rozhodcov bude prebiehať v mesiaci február, marec. Vedúci školiaceho úseku Jozef Mosor, e-mail: jozko.mosor@gmail.com, mobil: 0918 954 582.

 

 

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2019) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

 

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2019.

Viac info tu.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny

štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:

sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu

z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V

prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný

formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na

Matriku SFZ.

3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na

používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link:

https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy